Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

2

3

4 OD-strategien Bakgrunn Norge har et av de høyeste antallet registrerte narkotikadødsfall i Europa i forhold til innbyggertall Hver uke dør 5 personer etter inntak av narkotika 260 personer har mistet livet årlig de siste 10 årene Siden 1977 har Norge hatt mer enn 5500 fatale overdoser Igjen står mange, mange tusen foreldre, barn søsken, barn og venner Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

5 Mål Målet for strategien er en årlig reduksjon i antallet dødsfall 18 mars 2013: Stortinget vedtar å legge en nullvisjon til grunn for OD-arbeidet og gir derved OD-strategien samme visjon som trafikksikkerhetsarbeidet Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

6 Hovedfokus Overdosestrategien skal bidra til at eksisterende tiltak får et sterkere overdoseforebyggende fokus Overdosestrategien skal bidra til at eksisterende tiltak samhandler bedre i å forebygge overdoser og overdosedødsfall Overdosestrategien skal særlig bidra til slik samordning gjennom å stimulere utvikling av lokale handlingsplaner Overdosestrategien skal sette i gang nye tiltak på noen få utvalgte områder Overdosestrategien skal samarbeide tett med brukere og pårørende Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

7 Kunnskap En omfattende internasjonal litteratur Linn Gjersing et al Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 En helhetlig gjennomgang (SERAF-rapport 2/2011 - ligger på nett) Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017 www.helsedirektoratet.no/ psykisk-helse-og-rus/forebygge-overdose/ Sider/default.aspx Statistikk (særlig SIRUS) Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

8 Epidemiologi: Verden 200 000 overdosedødsfall årlig globalt. Mer enn 7000 dødsfall årlig i Europa. De aller fleste dødsfall skyldes inntak av opioider. Antall overdosedødsfall øker globalt, er svakt fallende i Europa Misbruk av sterke smertestillende legemidler er driveren i i overdoseepidemien i Nord-Amerika Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

9 Epidemiologi: Norden Av seks land i Europa som har mer enn 40 overdosedødsfall per 1 mill innbyggere, ligger fem i Norden: Estland, Norge, Finland, Sverige og Danmark. I alle er inntak av opioider den viktigste dødsårsaken, men hvilke opioider som tar liv, varierer fra land til land. I alle de fem landene er sprøytebruk den viktigste administrasjonsmåten Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

10 Epidemiologi Norge Narkotikadødsfall 1996-2012 (EMCDDAs definisjon – kilde Sirus / Dødsårsaksregisteret) Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

11 Hvem dør? Mann i førtiåra, funnet i leilighet i en større kommune Dødsårsak: Inntak av opioid 3-4 ulike rusmidler i blodet, ofte benzodiazepin Dårlig somatisk helse Kontakt med mange hjelpetiltak som kjenner til at han er i fare Har hatt flere ikke-fatale overdoser tidligere Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

12 Overdoser er uvanlige Overdoser forekommer sjelden i forhold til antall injiseringer Overdoser rammer ulikt De aller fleste overdoser er ikke-dødelige; anslagsvis en dødelig overdose for hver 20-30 overdoser De fleste dødsfall skjer noe tid etter overdose; opptil 10 timer Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

13  rett etter døgnbehandling uten substitusjon  rett etter soning  noe tid etter avsluttet LAR  ved livskriser og opplevelse av total håpløshet  injisering  blanding med benzo og alkohol  injisering aleine  injisering av opioid av ukjent styrke Faresonene

14 Hva døde de av (2012) Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

15 Hva døde de av (2)? Rundt 80 % etter inntak av opioider Andelen heroin synker Andelen metadon + andre forskrevne opioider stiger Omtrent like mange døde etter inntak heroin / metadon / opioidholdige legemidler i 2012 Under 10 prosent etter inntak av sentralstimulerende rusmidler Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

16

17 Hva vet vi hjelper? På lang sikt: Overgang til ikke-injiserende inntaksmåte reduserer dødelighet dramatisk På kortere sikt: Substitusjonsbehandling (LAR) er eneste evidensbaserte tiltak for å forebygge opioidoverdoser blant injiserende brukere – pasienter i LAR dør svært sjelden av overdose På kort sikt: Nalokson («motgift») forebygger effektivt dødsfall når opioidoverdoser har skjedd Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

18 Kampanje gatenært over hele landet SWITCH your habits Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

19 Hva vet vi hjelper (2)? På lang sikt: Overgang til ikke-injiserende inntaksmåte reduserer dødelighet dramatisk På kortere sikt: STYRKE LAR Substitusjonsbehandling (LAR) er eneste evidensbaserte tiltak for å forebygge opioidoverdoser blant injiserende brukere – pasienter i LAR dør svært sjelden av overdose På kort sikt: Nalokson («motgift») forebygger effektivt dødsfall når opioidoverdoser har skjedd Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

20 Hva vet vi hjelper (3)? På lang sikt: Overgang til ikke-injiserende inntaksmåte reduserer dødelighet dramatisk På kortere sikt: Substitusjonsbehandling (LAR) er eneste evidensbaserte tiltak for å forebygge opioidoverdoser blant injiserende brukere – pasienter i LAR dør sjelden av overdose På veldig kort sikt: Nalokson («motgift») forebygger effektivt død når opioidoverdoser har skjedd Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

21 Utplasseringsprosjekt nasal nalokson i Oslo og Bergen Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

22 Pilotkommuner – største egne satsing Ni pilotkommuner har fått tilskudd til stillinger i fire år: Fredrikstad, Oslo, Asker, Drammen, Porsgrunn, Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim. Oppgaver: Utvikle lokale handlingsplaner Kartlegge overdoser og overdosedødsfall i egen kommune Årlig overdoserapport til Helsedirektoratet Læringsnettverk drevet av KoRus Øst Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

23 Pasientsikkerhetsprogrammet Videreføres nå i kriminalomsorgen Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

24 Dødsfall i kriminalomsorgen eller etter løslatelse Generelt svakt kunnskapsgrunnlag «Dødelige overdoser i Oslo 2006 – 2008»: 8 % av de døde var løslatt i løpet av de siste 6 månedene før dødsfallet De fleste var yngre menn (i snitt 32 år gamle) 12 av de 18 var ikke hjemmehørende i Oslo Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

25 31 august World overdose Awareness Day Minnes de døde Forebygge nye dødsfall Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014

26


Laste ned ppt "Martin Blindheim, Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetsprogrammet 27 oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google