Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgjøret 2009 - protokoll (etter en ukes mekling på overtid, og helt uvanlig prosess i "vår" bransje..) Etterpå: - Oktober: fikk presentasjon av AIDs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgjøret 2009 - protokoll (etter en ukes mekling på overtid, og helt uvanlig prosess i "vår" bransje..) Etterpå: - Oktober: fikk presentasjon av AIDs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgjøret 2009 - protokoll (etter en ukes mekling på overtid, og helt uvanlig prosess i "vår" bransje..) Etterpå: - Oktober: fikk presentasjon av AIDs forslag (power point presentasjon "nr 124" siden høsten 2008..) - November: Felles henvendelse etter presentasjon Høringsbrev uten hensyn til innspill fra org, herunder minimumsendringer og grunnlovsvern - Nå: Felles høringsuttalelse fra alle

2 HØRINGENS HOVEDPUNKTER 1. Grunnlovsvern (mot levealdersjustering) -> opptjente rettigheter, framtidige rettigheter?, nivå/sam- ordningsfordeler 2. Regulering a) Regulering av pensjon under utbetaling b) Regulering av annet, som feks uførepensjon, oppsatte rettigheter,pensjonsgrunnlag under AFP Som lønn til 67 år, og underregulering etter det (lønn-0,75%) 3. Regler for dem med særaldersgrenser som fratrer før 67 år har vi ikke avtalt (omfattes ikke av protokollen...) 4. Samordning mellom off TP (gjerne oppsatt rettighet) og privat sektors AFP => forslaget helt urimelig

3 PROTOKOLL-TEKSTEN: ”Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av Stortingets vedtak fra mai 2005. I tråd med Stortingets vedtak skal alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger levealdersjusteres og reguleres etter nye regler på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden. Levealdersjustering i dagens offentlige tjenestepensjon gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas. Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar 2011 som sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening.

4 Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år kan ikke i tillegg ta ut folketrygd- og tjenestepensjonsberegnet AFP. Beregning av tjenestepensjon – herunder samordning med alderspensjon fra folketrygden – skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år. Det vises til at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har en pågående prosess i samarbeid med partene i arbeidslivet for vurdering av særaldersgrensene og fratreden ved disse. Det avtales ingen endringer i gjeldende særaldersgrenser i forbindelse med lønnsoppgjøret 2009.”

5

6 Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Levealdersjustering av tjenestepensjon og folketrygd Eventuelt tillegg pga. garantien Står i stilling til 67 år …

7 Uttak av AFP fra 62 år … Kan ta ut AFP etter dagens regler ved 62 år Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Eventuelt tillegg pga. garantien

8 Uttak av folketrygd fra 62 år … Kan velge folketrygd fra 62 år, istedenfor AFP Kan kombinere arbeid og pensjon Fra 67 år: Tjenestepensjon, samordnet som om folketrygden tas ut fra 67 Eventuelt tillegg pga. garantien

9 Videre arbeid... Høringsbrev/notat av 20.10.2009 med høringsfrist 15. januar 2010 Lovproposisjon tidlig i 2010 (vårsesjonen, men før oppgjøret?) Ny uføreløsning i folketrygden utsettes etter alt å dømme til 1. januar 2012 Da må også ny uføreløsning i tjenestepensjonsordningen utsettes Midlertidige regler i 2011 Foreløpig ingen vurdering fra AID om endringer i ektefelle- og barnepensjon i tjenestepensjons-ordningen: Kan tolkes som ingen endring nå


Laste ned ppt "Oppgjøret 2009 - protokoll (etter en ukes mekling på overtid, og helt uvanlig prosess i "vår" bransje..) Etterpå: - Oktober: fikk presentasjon av AIDs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google