Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 1 Den Regionale Styredagen Lars Oftedal 1.september 1893: Der har vaagned en trang udi folket efter at følge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 1 Den Regionale Styredagen Lars Oftedal 1.september 1893: Der har vaagned en trang udi folket efter at følge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 1 Den Regionale Styredagen Lars Oftedal 1.september 1893: Der har vaagned en trang udi folket efter at følge med i det pulserende liv... Man vil have fuld besked, sandferdig udredning af de faktiske forholde og tilstande, alvor i behandlingen af de store livsspørgsmål, agtelse for det af fædrene nedarvede hjemme og ude, lys over de mange dunkle tanker og anelser, der rører sig i dybet af folkehjertet, svar paa spørgsmål, som reiser sig under betragtningen af alt det, der rører og beveger sig omkring dem.

2 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 2 Den Regionale Styredagen Lars Oftedal: Idag saaes paa Torget ei kveite. Den veide 110 kg. Dr. Buch veier 120.

3 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 3 Den Regionale Styredagen Definisjon av verdiskapning Nasjonalregnskapet definerer verdiskapning slik: Markedsverdien av produksjonen minus Produktinnsatsen

4 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 4 Den Regionale Styredagen Verdiskapningen bestemmes av: De eksterne rammebetingelser for foretaket og de muligheter og risiko disse gir (rentenivå, konkurransesituasjon, konjunkturer, motetrender) Foretakets strategi for verdiskapning, disponible ressurser og de aktiviteter foretaket gjennomfører. (Finansanalytikerne)

5 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 5 Den Regionale Styredagen Eierstyring og selskapsledelse...børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mellom aksjonærer, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen skal styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for aksjonærene, ansatte og andre interessenter. Formålet i Norsk Anbefaling desember 2004

6 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 6 Den Regionale Styredagen Verdiskapning i Stavanger Aftenblad? Abonnements- og annonseinntekter - produktkostnader

7 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 7 Den Regionale Styredagen Aftenbladets formålsparagraf Informasjonsbedriften skal ha en liberal grunnholdning, med vekt på uavhengighet av politiske partier, grupper og særinteresser, og i tråd med den målsetning som er uttrykt i styrevedtak (1975), der holdningen er knyttet til «grunnleggende nasjonale og kristne verdier, karakterisert ved toleranse, humanisme og respekt for menneskelige og medmenneskelige verdier, og ved sosialt preget reformpolitikk».

8 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 8 1.De verdier vi gir våre lesere i form av nyheter, meninger, underholdning og reklame. 2.Det bidrag vi gir våre annonsører til økt verdiskapning hos dem. 3.De verdier vi tilfører våre eiere og ansatte. 4.Bidrag til verdiskapning i samfunnet. Den Regionale Styredagen Verdiskapning i Aftenbladet:

9 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 9 Den Regionale Styredagen Medie-styrets dilemma: Styret skal sørge for at bedriften kan: Tilfredsstille to kundegrupper –Lesere/seere/lyttere –Annonsører Fylle en viktig samfunnsoppgave Men styret har ingen myndighet over produktets utforming eller innhold!

10 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 10 Den Regionale Styredagen Redaktørplakaten (forkortet): En redaktør forutsettes å dele sitt blads grunnsyn og formålsbestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme avisens meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret.....Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning. Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for avisens innhold.....

11 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 11 Den Regionale Styredagen Dramatiske endringer i medieforbruksmønsteret - Mange flere ulike kanaler - Mange flere aktører i hver kanal

12 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 12 Den Regionale Styredagen.. og like dramatiske endringer i annonsemarkedet

13 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 13 Den Regionale Styredagen Og konkurrentene prøver ut nye ting: Tabloidformat? Tabloid innhold? Morgenutgave? Søndagsavis Flom av nye bilag? Betaling for nettavisartikler?.....etc.

14 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 14 Den Regionale Styredagen Styrets rolle og ansvar ift verdiskapning 1 1.Se og forstå bransjeutviklingen -Initiere strategisk arbeid -Sørge for at strategiplaner utvikles og implementeres. 2.Sørge for at bedriften drives etisk og etter regelverket. 3.Skape rom for at bedriften tar samfunnsansvar ( verdiskapning for samfunnet)

15 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 15 Den Regionale Styredagen Styrets rolle og ansvar ift verdiskapning 2 4. Stille til rådighet tilstrekkelige ressurser til god og tjenlig drift (verdiskapning for lesere og ansatte) - Gode ledere - Innsatsfaktorer - Videreutvikling av produktet - Kraft til evt. omstruktureringer hvis rammene endres 5. Verdiskapning for eierne (kort/lang sikt)

16 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 16 Den Regionale Styredagen Om strategisk arbeid og planlegging 1 1.To dagers fellesmøte om strategi med administrasjon og styret hver høst. Har vært fast opplegg i flere tiår. 2.Egen utviklingsdirektør og –avdeling. 3.Noen konsekvenser så langt: Blant de første som engasjerte seg i internett. Initiativ til etableringen av Finn.no. Kjøpt seg inn i og overtatt TV Vest.

17 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 17 Den Regionale Styredagen Om strategisk arbeid og planlegging 2 Web-radio. SMS-nyheter. Fellessatsing på nettet med BT og Adressa. Samarbeid med Storbyavisene. Større redaksjonelle satsinger  Mediehuset Stavanger Aftenblad!

18 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 18 Mediehuset Stavanger Aftenblad

19 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 19 Den Regionale Styredagen Visjonen: Mediehuset Stavanger Aftenblad skal være Rogalands største og mest effektive formidler av nyheter, meninger, underholdning og reklame.

20 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 20 Den Regionale Styredagen Fra strategien – Høy utviklingstakt: Mediehuset skal utvikle seg redaksjonelt, strukturelt, teknologisk og markedsmessig: –Det skal være kort vei fra idé til lansering. –Klare mål skal settes og resultat evalueres. Mediehusets organisering skal : –Gi størst mulig fleksibilitet overfor endrede markedsforhold, rammebetingelser og interne forutsetninger. –Være kostnadseffektiv

21 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 21 Den Regionale Styredagen Utviklingsgruppe for mediehuset Deltakere: Utvikling konsern, utvikling avis (redaksjon + marked), nett, IT, TVV Funksjoner: Systematisk overvåkning av produkt/markedsmuligheter Produktutvikling/tilpasning på tvers av kanaler/produkter Koordinering av tverrfaglig utviklingsarbeid

22 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 22 Den Regionale Styredagen Om å stille ressurser til rådighet: 1.Ledelse: Delt ledermodell. 2.Innsatsfaktorer. 3.Videreutvikling av produktet Dilemma: Avtalefestede vilkår begrenser synergieffekter mellom avdelingene i mediehuset. Dilemma: Nettavisen spiser av papiravisen. Dilemma: Annonsesamarbeidet øker annonsevolumet, men senker annonseprisene. Lav mobilitet (pga høy verdiskapning for de ansatte??) gjør staben ensartet og i liten grad et speilbilde av brukermassen)

23 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 23 Den Regionale Styredagen - og kostnadsfokus Konkurrenten Dagbladet akkurat nå: –Spare kr.100 mill. årlig. –Redusere med 70-80 personer 350. –Legge ned kontorene i New York og London. –Kraftige kutt i vikarbruk og overtid. –Kraftige kutt i reisevirksomhet. Ansv red Eriksen: ”Prosjektet vil endre Dagbladet kraftig. Måten vi produserer avisa på vil bli forandret”.

24 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 24 Den Regionale Styredagen Samspill styre og adm. i strategiprosessen 1: Styret må forvisse seg om at adm. har diagnosen. Styret og adm. diskutere seg i fellesskap fram til medisinen. Adm. må ikke fremlegge komplette forslag – da kan det bli bitre prestisjenederlag. Adm. må sørge for at styret er informert om/forelagt prosjekter slik at de føler seg komfortable med det som skjer.

25 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 25 Den Regionale Styredagen Samspill styre og adm. i strategiprosessen 2: Strategi og fornyelse medfører endringer og som regel støy. Mer enn i noen annen sammenheng må styret være seg bevisst sin rolle som motivator. Adm. må ikke havne som lusa mellom to negler. Styret må ikke be om nye vurderinger og analyser dersom vedtaket er fattet og intet nytt foreligger. Strategien må ligge fast så lenge forholdene utvikler seg omtrent som forventet.

26 Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 26 Den Regionale Styredagen Om verdiskapning for eierne De fleste ”gamle” lokale eierne har solgt seg ut. Børsnotert selskap. Forretningsmessig avkastning en nødvendighet. Egenkapital og utbyttepolitikk. Men alltid fokus på langsiktighet, samfunnsansvaret og rom for videreutvikling av mediehuset.


Laste ned ppt "Stavanger Aftenblad | TV Vest | Aftenbladet.no 1 Den Regionale Styredagen Lars Oftedal 1.september 1893: Der har vaagned en trang udi folket efter at følge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google