Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østfold som energifylke Innlegg på Østfoldkonferansen 2010 Tommy Fredriksen Direktør strategi Østfold Energi AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østfold som energifylke Innlegg på Østfoldkonferansen 2010 Tommy Fredriksen Direktør strategi Østfold Energi AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østfold som energifylke Innlegg på Østfoldkonferansen 2010 Tommy Fredriksen Direktør strategi Østfold Energi AS

2 Ubeskjedent utgangspunkt: Østfold er et svært betydelig energifylke! Østfold står godt rustet til å bidra når vi nå står foran store energiutfordringer, nasjonalt og internasjonalt!

3 TRE GLOBALE UTFORDRINGER UTVIKLING KREVER ENERGI 1 Demografi 2 Klima 3 Peak oil

4 Assembly of European Regions (AER): Europas regioner står fram som vesentlige aktører i energirevolusjonen Og jeg vil tillegge: som er nødvendig for at Europa skal nå sine ambisiøse 20 – 20 – 20 mål

5 Oversikt Litt statistikk Østfolds energiproduksjonsanlegg –Kraftverkene i Glomma –Kraftverkene i Haldenvassdraget –Forbrenningsanleggene for avfall –Industriens forbrenningsanlegg –Fjernvarmeanleggene Østfold Energis virksomhet utenfor Østfold Eksportbedriftene Forskning, utvikling og undervisning Er Østfold klar for energifremtiden?

6 Kilde: SSB

7

8 Kraftverkene i Glomma Samlet produksjon 4200 GWh Anleggene utvikles stadig Eiet av - Statkraft - E-CO - Hafslund - Borregaard

9 Kraftverkene i Haldenvassdraget Kraftverk –Brekke 30 GWH –Ørje 10 GWh –Tistedalsfoss 99 GWh –Skonningsfoss 13 GWh Eiet av Østfold Energi og Akershus Energi og Østfold

10 Energigjenvinning fra avfall Anlegg i Fredrikstad –Frevar – energi til industrien på Øra –Hafslund Miljøenergi – energi til fjernvarme og industri Anlegg i Sarpsborg –Østfold Energi – energi til Borregaard –Hafslund Miljøenergi – energi til Borregaard Anlegg i Rakkestad –Østfold Energi – energi til industri og fjernvarme Samlet kapasitet over 300 000 tonn avfall og omtrent 900 GWh varme til erstatning for tung fyringsolje

11 Frevars anlegg på Øra

12 Industriens forbrenningsanlegg

13 Fjernvarmeanleggene Fjernvarme er ingen energikilde, men en teknologi som gjør at man kan nyttiggjøre energi som ellers går tapt Etablerte anlegg i fylket –Fredrikstad Fjernvarme - avfallsenergi –Biovarme Sarpsborg - spillvarme via varmepumpe –Biovarme Moss – bioenergi – havreskall –Halden fengsel – bioenergi - skogsflis Betydelige utbyggingsplaner foreligger

14

15 Østfold Energis virksomhet utenfor Østfold – vannkraft og vindkraft Vannkraft i indre Sogn 1650 GWh –Borgund, Øljusjøen og Stuvane Kraftverk i Lærdal – flere mindre utbygginger planlegges –Nyset-Steggje kraftverk i Årdal/Lærdal Vannkraft i Salten 550 GWh –Siso og Lakshola kraftverker nylig kjøpt fra Elkem Medeier i Norsk Grønnkraft AS som utvikler småkraftverk –NGK har om lag 130 GWh i drift –Stor utbyggingsportefølje

16

17 Sisovatn

18 Siso Kraftverk – ”Borgund i Nord” Source: Company information Maks generator effekt (MVA) 94+135 = 229 Installert effekt (MW) 80+100 (2P) Snitt fallhøyde (m) 646 Oppstart produksjon 1968 (Gen #1) 1970 (Gen #2) Tilsigsområde (km³) 233.7 Snitt årsproduksjon (GWh) 957 Reservoirs Magasinkap. (GWh) 940 Siso Kraftverk

19

20 Vindkraft Medeier i Kvalheim Kraft som har hatt 4 MW i drift siden 2001 i Vågsøy i Nordfjord. Kvalheim Kraft bygger ut med 18,4 MW for ferdigstillelse høsten 2010. Opsjon på medeierskap i Haram Kraft 66 MW. Prosjektet fikk nylig konsesjon. Medeier i Zephyr, et Sarpsborgbasert selskap som utvikler en stor vindportefølje. Zephyr driver også Kvalheim Krafts anlegg og leder utbyggingen av den nye vindkraftparken. Danske Dong Energy Power, en av Europas største vindkraftaktører, er medeier i Zephyr

21 21 Kvalheim Kraft DA - Mehuken I og II Mehuken II skal bygges ut med 8 x 2,3 MW Enercon E-70 E4 turbiner Turbiner IEC klasse 1A, 64 m tårnhøyde og 71 m rotordiameter Totalt vil parken etter utvidelsen produsere 65 GWh – tilsvarer privatforbruket i Vågsøy kommune

22

23 Nexans Norway …et internasjonalt selskap i Halden; Engineering & produktutvikling Kompetansesenter for sjøkabler i Nexans Produksjon og laboratorier Support til marin installasjon

24 Haldenprosjektet – OECD Halden Reactor Project Forankret i OECD NEA, Paris –Største internasjonale FoU prosjekt med sete i Norge –Fokus på kjernekraftsikkerhet 1958-2008 – 50 år 3-årige programmer –nå: 2009-2011, den 17. perioden 18 land er medlemmer –> 100 organisasjoner deltar –Forhandler nå med Kina, Mexico, Argentina og India Økonomi –70% finansiert internasjonalt –Budsjett 2009-11: 375 mill nok Total omsetning ved IFE Halden –800 mill NOK i 3-årsperioden RUSSIA

25 25 IFE – Lokalt: Eksempel på næringsutvikling i Halden klyngen 1988 – 2010: Miljøvennlig Energihandel Forskning  Kommersialisering  Klyngeutvikling  HCOE  NCE Kunngjort 11.6.2009! IFE har hatt en sentral rolle i utviklingen av teknologien og kompetansen som er kjernen i HCoE

26 Forskning, utvikling og undervisning Spissmiljøer forskning –Institutt for energiteknikk i Halden –Østfoldforskning AS innen miljøanalyser Utviklingsmiljøer –NCE Halden – energihandel og miljø Høgskolen i Østfold, UMB, Oslofjordalliansen Sterke rådgivende ingeniørmiljøer på energi Betydelige muligheter for videreutvikling, men det krever ressurser og samarbeid,

27 Er vi rustet for fremtiden? Østfold har forutsetninger for å bli et mønsterfylke for utvikling av et lavkarbon energisystem. Vi har sterke enkeltbedrifter og kompetansemiljøer. Vi kan bidra til omstillingen også internasjonalt. Samarbeid og samling av krefter gjør at vi kan komme enda lenger.

28 Takk for meg! Tommy Fredriksen Strategidirektør Østfold Energi AS Glengsgt. 19 1701 Sarpsborg tfr@ostfoldenergi.no Telefon: Internett: +47 90 84 12 97 http://www.ostfoldenergi.no


Laste ned ppt "Østfold som energifylke Innlegg på Østfoldkonferansen 2010 Tommy Fredriksen Direktør strategi Østfold Energi AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google