Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursmoduler trenerstigen NSF Trener 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet: 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. De 45 timene med undervisning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursmoduler trenerstigen NSF Trener 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet: 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. De 45 timene med undervisning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursmoduler trenerstigen NSF Trener 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet: 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. De 45 timene med undervisning fordeles slik: –15 timer fellesidrettslige moduler (e-læring) –10 timer presisjonsidrettsmoduler –20 timer idrettsspesifikke moduler Målgruppe: Kurset er beregnet på foreldre, ungdommer, ledere og aktive som ønsker å arbeide som instruktører i klubben. Kursets deltakere må være minimum 16 år. Nivå: Grunnleggende. Ingen krav til forkunnskaper. Gjennomføring: 13 moduler som gjennomføres som helgekurs over to helger eller splittes opp og gjennomføres over flere kvelder. Eksamen: Ingen. Løpende vurdering under hele kurset av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet. Arrangør: Klubb eller særkrets Litteratur: Kurshefter trener 1. Instruktør: Godkjente kurslærere fra NSF.

2 Moduloversikt T1 Pistol Modul 1.0: Reglement, våpen og vedlikehold Ca 2 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Gi deltakerne en kort innføring i NSFs historie og organisering. Gjennom teoretisk og praktisk opplæring skal kursdeltakerne lære sikker opptreden på banen, og håndtering av våpen og ammunisjon etter gjeldende bestemmelser. Temaer: –Historikk og organisering –Sikkerhet og praktisk behandling av våpen –Våpentyper, øvelsesprogram og klasseinndeling –Utstyr for pistolskyting –Vedlikehold Modul 2.0 Skytetekniske elementer Ca 9 timer Praktisk undervisning Modulmål: Gi deltakerne en innføring i grunnleggende skytetekniske elementer, og øvelse i instruksjon, analyse og coaching på skytebanen Temaer: –Sittende skytestilling med støtte –Pust, sikting og avtrekk –Stående skytestilling Modul 1 – 4 er idrettsspesifikke moduler der en stor del av undervisningen foregår på skytebanen. Modul 3.0: Oppvarming og uttøyning Ca 1 timer Praktisk undervisning Modulmål: Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. Temaer: –Oppvarmings- og uttøyningsøvelser Modul 4.0: Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt Ca 8 timer Kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning Modulmål: Gi deltakerne en innføring og bevisstgjøring i forbindelse med planlegging, gjennomføring og valg av undervisningsmetode (øvelser og instruksjon). Temaer: –Å planlegge en treningsøkt –Instruksjonstips –Gruppearbeid – planlegging av treningsøkt ved hjelp av planskjema. –Presentasjon/gjennomføring av gruppearbeid –Evaluering av treningsøkten

3 Moduloversikt T1 Pistol Modul 5.0 Mental trening Ca 3 timer Kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning Modulmål: Deltakerne skal få en kort innføring i mental trening og mentale tekniker. Deltakerne skal ha kompetanse til å introdusere mental trening for nybegynnere. Temaer: –Hva er mental trening for presisjonsidretter? –Mentale teknikker –Hvordan introdusere mental trening for nybegynnere Modul 5 – 7 er moduler som er relevante temaer for presisjonsidretter, og er utviklet i samarbeid med en gruppe presisjonsidretter. Modul 7.0 Presisjonsidrettenes egenart og mangfold Ca 2 timer Teoretisk og praktisk undervisning Modulmål: Få en forståelse av egenarten hos presisjonsidrettene, og vite hva et arbeidskrav er og hva som kjennetegner arbeidskravene i din idrett. Temaer: –Kjennetegn hos presisjonsidretter –Hva er teknikk? –Hva er koordinasjon? –Arbeidskav og arbeidskravsanalyse Modul 6.0 Trenerrollen og treningsledelse Ca 4 timer Teoretisk og praktisk undervisning Modulmål: Innføring i trenerrollens innhold ved trening av barn, unge og begynnere, samt øvelse i analyse og instruksjon. Temaer: –Trener eller coach? –Hva kjennetegner en god trener? –Hva er trenerfilosofi? –Trenerrollen og funksjonshemmede skyttere –Trenerens oppgaver – MAKIS –Hvordan skal vi lede treninga? –Prestasjon eller mestring? –Frafall Modul 5 – 7 kan gjennomføres samarbeid med deltakere fra de andre presisjonsidrettene for å sikre et godt diskusjonsgrunnlang på de ulike temaene. Presisjonsidrettene består av: Norges Skytterforbund Norsk Bueskytterforbund Norges Biljardforbund Norges Bowlingforbund Norges Curlingforbund Norges Golfforbund Norges Castingforbund Norsk Fleridrettsforbund.

4 Moduloversikt T1 Pistol Modul 8.0: Idrett for funksjonshemmede Ca 2 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: –Hvorfor utøvere med en funksjonshemning skal være en del av ordinær idrett –Forskjellige funksjonshemninger –Hvordan ta i mot en utøver med en funksjonshemning til en treningsgruppe og hvordan best å integrere –Ulike måter å tilrettelegge generell aktivitet Temaer: –Historikk, begreper og rekruttering –Hjelpe og støtteordninger –Idrettens klassifisering av funksjonshemninger –Hvordan ta imot en utøver med en funksjonshemning –Generell aktivitet og tilrettelegging –Holdninger – trenerens påvirkningskraft! Modul 9.0 Trenerrollen Ca 4 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Målet med e-læringsmodulen er å gi deltageren en innføring i forventninger til trenerrollen og kjennskap til hva som bør vektlegges for å utøve godt trenerskap mot utøveren, foreldre og klubben Temaer: Trener – forventninger Trener – utøver Trener – klubb Trener-foreldre Modul 1 – 5 er Modul 8 – 12 er fellesidrettslige temaer, og undervisningen foregår som e-læring. Modul 12.0: Idrett uten skader Ca 3 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging av idrettsskader, og kjenne til prinsippene for akuttbehandling av de vanligste skadetypene i idrett Temaer: –Ulike idrettsskader –Oppvarming som forebygging –Akutt skadebehandling Modul 10.0: Barneidrettens verdigrunnlag Ca 1,5 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: –Pedagogiske: Ha kjennskap til og følge opp Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. –Organisatoriske: Kjenne den norske idrettsmodellens viktigste retningslinjer. Temaer: –Kunnskaper –Holdninger –Ferdigheter

5 Moduloversikt T1 Pistol Modul 13.0 Aldersrelatering trening Ca. 2 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Grunnleggende forståelse for praktiske konsekvenser av menneskers vekst, utvikling og degenerering. Deltageren skal få en innføring i funksjonell anatomi og fysiologi. Temaer: –Skjelettets vekts –Musklenes utvikling –Utvikling av utholdenhet –Utvikling av motorikk Modul 13.0 Førstehjelp Ca 1 timer Praktisk undervisning Modulmål: Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp. Temaer: Hjerte og lungeredning Å bruke en hjertestarter Modul 1 – 5 er Modul 7 – 12 er fellesidrettslige temaer, og undervisningen foregår som e-læring. Modul 13: Fellesidrettslig tema, klasseromsundervisning

6 Moduloversikt T1 Rifle Modul 1.0: Reglement, våpen og vedlikehold Ca 2 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Gi deltakerne en kort innføring i NSFs historie og organisering. Gjennom teoretisk og praktisk opplæring skal kursdeltakerne lære sikker opptreden på banen, og håndtering av våpen og ammunisjon etter gjeldende bestemmelser Temaer: –Historikk og organisering –Sikkerhet og praktisk behandling av våpen –Våpentyper, øvelsesprogram og klasseinndeling –Utstyr for rifleskyting –Vedlikehold Modul 2.0 Skytetekniske elementer Ca 9 timer Praktisk undervisning Modulmål: Gjennomgang og innføring i grunnleggende element i oppbygging av skytestillinger og stillingsforståelse med tanke på å utvikle stabilitet. Gjennomgang av skytetekniske element knyttet til avlevering av skudd. Temaer: –Hovedprinsipp i oppbygging av skytestillinger –Pust, sikting og avtrekk –Sittende skytestilling med støtte –Liggende skytestilling –Liggende skytestilling med støtte Modul 3.0 Oppvarming og uttøyning Ca 1 timer Teoretisk og praktisk undervisning Modulmål: Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. Temaer: –Oppvarmings- og uttøyningsøvelser Modul 1 – 5 er Modul 1 – 5 er idrettsspesifikke moduler der en stor del av undervisningen foregår på skytebanen. Modul 4.0: Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt Ca 8 timer Kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning Modulmål: Gi deltakerne en innføring og bevisstgjøring i forbindelse med planlegging, gjennomføring og valg av undervisningsmetode (øvelser og instruksjon). Temaer: –Å planlegge en treningsøkt –Instruksjonstips –Gruppearbeid – planlegging av treningsøkt ved hjelp av planskjema. –Presentasjon/gjennomføring av gruppearbeid –Evaluering av treningsøkten

7 Moduloversikt T1 Rifle Modul 5.0 Mental trening Ca 3 timer Kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning Modulmål: Deltakerne skal få en kort innføring i mental trening og mentale tekniker. Deltakerne skal ha kompetanse til å introdusere mental trening for nybegynnere. Temaer: –Hva er mental trening for presisjonsidretter? –Mentale teknikker –Hvordan introdusere mental trening for nybegynnere Modul 5 – 7 er moduler som er relevante temaer for presisjonsidretter, og er utviklet i samarbeid med en gruppe presisjonsidretter. Modul 6.0 Presisjonsidrettenes egenart og mangfold Ca 2 timer Teoretisk og praktisk undervisning Modulmål: Få en forståelse av egenarten hos presisjonsidrettene, og vite hva et arbeidskrav er og hva som kjennetegner arbeidskravene i din idrett. Temaer: –Kjennetegn hos presisjonsidretter –Hva er teknikk? –Hva er koordinasjon? –Arbeidskav og arbeidskravsanalyse Modul 7.0 Trenerrollen Ca 4 timer Teoretisk og praktisk undervisning Modulmål: Innføring i trenerrollens innhold ved trening av barn, unge og begynnere, samt øvelse i analyse og instruksjon. Temaer: –Trener eller coach? –Hva kjennetegner en god trener? –Hva er trenerfilosofi? –Trenerrollen og funksjonshemmede skyttere –Trenerens oppgaver – MAKIS –Hvordan skal vi lede treninga? –Prestasjon eller mestring? –Frafall Modul 5 – 7 kan gjennomføres samarbeid med deltakere fra de andre presisjonsidrettene for å sikre et godt diskusjonsgrunnlag på de ulike temaene. Presisjonsidrettene består av: Norges Skytterforbund Norsk Bueskytterforbund Norges Biljardforbund Norges Bowlingforbund Norges Curlingforbund Norges Golfforbund Norges Castingforbund Norsk Fleridrettsforbund.

8 Moduloversikt T1 Rifle Modul 8.0: Idrett for funksjonshemmede Ca 2 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: –Hvorfor utøvere med en funksjonshemning skal være en del av ordinær idrett –Forskjellige funksjonshemninger –Hvordan ta i mot en utøver med en funksjonshemning til en treningsgruppe og hvordan best å integrere –Ulike måter å tilrettelegge generell aktivitet Temaer: –Historikk, begreper og rekruttering –Hjelpe og støtteordninger –Idrettens klassifisering av funksjonshemninger –Hvordan ta imot en utøver med en funksjonshemning –Generell aktivitet og tilrettelegging –Holdninger – trenerens påvirkningskraft! Modul 9.0 Trenerrollen Ca 4 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Målet med e-læringsmodulen er å gi deltageren en innføring i forventninger til trenerrollen og kjennskap til hva som bør vektlegges for å utøve godt trenerskap mot utøveren, foreldre og klubben Temaer: Trener – forventninger Trener – utøver Trener – klubb Trener-foreldre Modul 1 – 5 er Modul 8 – 12 er fellesidrettslige temaer, og undervisningen foregår som e-læring. Modul 12.0: Idrett uten skader Ca 3 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging av idrettsskader, og kjenne til prinsippene for akuttbehandling av de vanligste skadetypene i idrett Temaer: –Ulike idrettsskader –Oppvarming som forebygging –Akutt skadebehandling Modul 10.0: Barneidrettens verdigrunnlag Ca 1,5 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: –Pedagogiske: Ha kjennskap til og følge opp Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. –Organisatoriske: Kjenne den norske idrettsmodellens viktigste retningslinjer. Temaer: –Kunnskaper –Holdninger –Ferdigheter

9 Moduloversikt T1 Rifle Modul 13.0 Aldersrelatering trening Ca. 2 timer Teoretisk undervisning (e-læring) Modulmål: Grunnleggende forståelse for praktiske konsekvenser av menneskers vekst, utvikling og degenerering. Deltageren skal få en innføring i funksjonell anatomi og fysiologi. Temaer: –Skjelettets vekts –Musklenes utvikling –Utvikling av utholdenhet –Utvikling av motorikk Modul 13.0 Førstehjelp Ca 1 timer Modul 1 – 5 er Modul 7 – 12 er fellesidrettslige temaer, og undervisningen foregår som e-læring. Modul 13: Fellesidrettslig tema, klasseromsundervisning


Laste ned ppt "Kursmoduler trenerstigen NSF Trener 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet: 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. De 45 timene med undervisning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google