Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsrelevante FoU- prosjekter SPS: systematisere informasjon for å synliggjøre HiOAs profil Prosjekter utover ett år GFU: Stort sett bare utdanningsrelevante.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsrelevante FoU- prosjekter SPS: systematisere informasjon for å synliggjøre HiOAs profil Prosjekter utover ett år GFU: Stort sett bare utdanningsrelevante."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsrelevante FoU- prosjekter SPS: systematisere informasjon for å synliggjøre HiOAs profil Prosjekter utover ett år GFU: Stort sett bare utdanningsrelevante prosjekter – hva skal vi rapportere inn? OPPGAVE FOR ALLE som har prosjekter/FoU: Ta en rask titt på listene. Meld inn om noe skal inn eller ut av lista. FRIST torsdag 3.9.15 på e-post til Susana.Vilhena@hioa.no skriv GFU i tittelfeltet. Susana.Vilhena@hioa.no To lister fra Cristinsystemt - Vibeke sender de ut i løpet av dagen : -Liste 1: 80 aktive prosjekter – alle markert med rødt meldes inn hvis ikke annen beskjed gis. -Liste 2: 247 aktive avslutta prosjekter – noe her som ikke står i liste 1 som skal rapporteres inn? -Er det noen prosjekter som ikke står på listene som skal rapporteres inn? Personalmøte GFU 28.08.15 Vibeke Bjarnø

2 Valg av FoU-fellesskap TittelAntallKommentar FoU på barnetrinnet (vekt på begynneropplæring) 11Vekt på begynneropplæring i tråd med ny femårig? Klasseromsforskning18 Kropp, læring og mangfold19 Kunst og kultur7Pluss BLUfolk Lærerkvalifisering36 Skoleforskning, ledelse og veiledning 10 Tekst19 SUM120 Fra Vibeke: Vurdere om noen skal over fra lærerkvalifisering til f.eks. skoleforskning eller klasseromsforskning? Be Bodil si noe Ledergruppa sender ut endelig fordeling og igangsettelse av FoU-fellesskap

3 Skoleeierprisen 2016 – forslag? GNIST AU fått beskjed om å foreslå kandidater begrunnelse Deles ut av KS og Kunnskapsdepartementet Formålet: å anerkjenne og inspirere kommuner og fylkeskommuner til god styring, ledelse og utvikling i og av skolen gjennom et aktivt skoleeierskap. Stikkord: nødvendige endringsprosesser og kompetanseutviklingstiltak Møtt noen gode i f.eks. UiU, andre sammenhenger? Send forslag med noen stikkord til Vibeke som bringer dette inn i GNIST AU.

4 Følgende utdanningspolitiske målsettinger fremheves: Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videreutdanning, arbeids- og samfunnsliv. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring.

5 Kriterier for tildeling Kommunen/ fylkeskommunen må dokumentere at den som skoleeier fremmer arbeid med de tre utdanningspolitiske målsettingene. Kommunen/ fylkeskommunen må dokumentere hvordan den som skoleeier følger opp opplæringslovens § 13.10 og arbeidet med tilstandsrapporten for å utvikle skolen og kommunen som lærende organisasjoner. Kommunen/ fylkeskommunen må dokumentere at den som skoleeier har systemer for kontinuerlig kompetanseplanlegging- og utvikling som ivaretar skolenes behov for kompetente, tydelige og ansvarsbevisste ansatte og ledere.


Laste ned ppt "Utdanningsrelevante FoU- prosjekter SPS: systematisere informasjon for å synliggjøre HiOAs profil Prosjekter utover ett år GFU: Stort sett bare utdanningsrelevante."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google