Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILTAK 2016. 1.VISJON OG MÅL 2.HOLMEN TENNIS VERDIER 3.OPPSUMMERING FRA «HOLMEN TENNIS PROSJEKT 2020» 4.ORGANISASJON OG STYRINGSHJULET 5.STRATEGIPLAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILTAK 2016. 1.VISJON OG MÅL 2.HOLMEN TENNIS VERDIER 3.OPPSUMMERING FRA «HOLMEN TENNIS PROSJEKT 2020» 4.ORGANISASJON OG STYRINGSHJULET 5.STRATEGIPLAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILTAK 2016

2 1.VISJON OG MÅL 2.HOLMEN TENNIS VERDIER 3.OPPSUMMERING FRA «HOLMEN TENNIS PROSJEKT 2020» 4.ORGANISASJON OG STYRINGSHJULET 5.STRATEGIPLAN OG MÅLSETNINGER 6.TILTAK 2016 Idrett og miljø Anlegg Medlemmer Utleie tennishall Markedsføring og samarbeidspartnere 7. BUDSJETT 2016 8. AKTIVITETSHJULET 2016

3 VISJON OG MÅL MÅL Sportslig: Fremgang ved bedre mestring for alle 700 medlemmer ved utgangen av 2019 balansert fordelt ift nivå, kjønn og alder Positiv resultatmargin etter renter og avdrag VISJON Holmen Tennis: kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Et sted å være og et sted å bli for alle som vil ha det gøy på tennisbanen

4 HOLMEN TENNIS VERDIER ÅPEN OG INKLUDERENDE SKAPE IDRETTSGLEDE OG LYST TIL BEDRE MESTRING PÅ ALLE NIVÅER LIKEVERDIGHET MELLOM Å VILLE BLI BEDRE UANSETT NIVÅ OG Å VÆRE BEST ET TRYGT OG SUNT STED Å VÆRE FAIR PLAY : FØLGE VEDTATTE REGLER, OPPTRE REDELIG OG VERDIG

5 OPPSUMMERING «PROSJEKT HOLMEN TENNIS 2020» STYRKE SVAKHET

6 ORGANISASJON – STYRE OG RÅD StyrevalgStyrevalg

7 ORGANISASJON – ARBEIDSUTVALG Klubbleder Peter E. Nestleder i styret Erik L. Øk. og finans. Terje H. Styreleder Kåre Jan A. Ko- ordinator Rita H. Skal sikre god løpende dialog og korte beslutningsveier

8 ORGANISASJON – KLUBBLEDELSE Klubbleder Peter Idrettsansvar Peter Assist.: Lars P. Anleggsansvar NN Assist.: NN Medlemmer NN Assist.: Olle Marked NN Assist: NN Øk. og finans Terje* Koordinator NN

9 STYRINGSHJULET Råds- og årsmøte Mars Styremøte April Hovedsak: Idrett Styremøte Juni Hovedsak: Strategi Styremøte September Hovedsak: Anlegg Styremøte November Årsplaner og budsjetter Styremøte Januar Hovedsak: Marked og medlemmer Styremøter skal vedta og følge opp strategivalg med tilhørende planer og budsjetter basert på dokumentasjon fremlagt av daglig leder og sørge for å iverksette nødvendige tiltak hvis vesentlige avvike registreres. Arbeidsutvalget Skal støtte daglig leder i den løpende driften, men har ikke beslutnings-myndighet. Den tilligger styret og daglig leder. Kontrollutvalget 4 ganger i året gjennomføres møte

10 VIKTIGSTE INNTEKTER HOLMEN TENNIS INNTEKTER ANTALL TIMER BANELEIE BANELEIEPRIS ANTALL MEDLEMMER MEDLEMSPRIS MARKEDSSTØTTE

11 MEDLEMSANALYSE 2015 Totalt 250 kvinner og 330 menn (ca. 75 medlemmer har feil fødselsdato)

12 MÅLTALL 2016 MEDLEMSMASSE AKTIVITETSNIVÅ INNENFOR KATEGORIER

13 MÅLTALL OG TILTAK 2016 - MEDLEMMER Medlemsavgift Plan for rekruttering av flere medlemmer Medlemskampanje Budstikka-annonse i april 2016 Holmendagene og lørdager på Holmen Tennisskolen er største rekrutteringsvei Øke involvering i klubben/årsmøte/interesse for klubben Utvikle systematiske medlemsregistre (nytt system fra idrettsforbundet) – portal

14 HALLTIMER ANALYSE 2015 Målet er å øke belegningsprosent med 5%, derav inntektene hallutleie med 5% Holmen Tennis arbeider med å få oversikt over hvilke typer halltimer som leies ut og ønsker å rapportere på dette i fremtiden

15 TILTAK OG MÅLTALL 2016 – UTLEIE TENNISHALL Øke dekning fra medlemmer på hverdager og på helg Sikre flere regionssamlinger i krets og forbundets regi Divisjonstennis, lavterskel divisjon og turneringer Utvide tennisskolen til «ledige» tider Grønt kort benyttes mer og utvides Endre priser på utleie av timer

16 TILTAK IDRETT 2016 (ansvarlig Peter Eriksson) Lagtennis 2 herrelag, 1 damelag, 1 veteranlag herre +45, 1 veteranlag dame +40, 2 juniorlag (gutt/jente) (veteranlag er både inne og ute på dame/herre) Klubbmesterskap Gjennomføring av klubbmesterskap innendørs (januar, kun double) og utendørs (august) Bredde herre Se eget dokument på de neste sidene Bredde dame Se eget dokument på de neste sidene Konkurransespillere Se eget dokument på de neste sidene Foreldre, barn og rekruttering Se eget dokument på de neste sidene Turneringer Gjennomføre GP, Red Tour og Fair Play-turneringen. Øke antall turneringer. SFO Fortsette og utvide SFO tilbudet i området Fysisk trening og skadeforbyggende Oppmuntre i større grad til bruk av treningsfasiliteter ute og inne Iverksette et prosjekt som forebygger utmeldinger av tenåringer Statistikk viser at ungdom 15-18 år, spesielt jenter, slutter å spille tennis og melder seg ut. Holmen Tennis ønsker en kartlegging av årsak og et oppstart prosjekt på å beholde disse i klubben.

17 TILTAK 2016 – KONKURRANSESPILLERE (ANSVARLIG SVEND ARNTZEN) Miljø Klubben skal ha et godt miljø som alle ønsker å være en del av med treningsglede, fair play og god oppførsel. Et godt miljø skal oppnås gjennom blant annet likebehandling, åpenhet, deltakelse i turneringer og sosiale arrangementer. Trening Klubben skal gjennom god trening øke spillestyrken, unngå skader og rekruttere spillere til divisjonslagene. Dette kan blant annet oppnås ved: Fortsette den gode tennistreningen i tennisskolen Fysisk trening for de i konkurransegruppen som ønsker det. Dette kan organiseres ved at det lages et program som spillerne til vanlig utfører uten trener tilstede: - basistrening og styrketrening for tennis Oppfølging av fysisk trening - treningsprogram, veiledning og testing Bruk av Fokus 4 eller tilsvarende verktøy for bedre mestring i trening og konkurranse Hver spiller får dedikert en trener som følger spesielt opp spilleren Gi de spillere som ønsker en seriøs satsing gode forutsetninger for videreutvikling Samarbeid med andre klubber for å gi bedre trening til de beste (utvekslingsmatcher) Lagtennis Herrer Det er et mål å ha 1. laget i 1.divisjon.Dette bør oppnås ved rekruttering av juniorspillere. Juniorer bør benyttes på 2. laget og målsetning for 2. laget er å være topp 3. Lagtennis Damer Det er et mål å være blant de beste lagene i 1. divisjon. Det bør rekrutteres juniorspillere til laget. Lagtennis Junior Juniorlagene bør delta i kretslagserie. Juniorene bør oppfordres til delta på laget.

18 TILTAK 2016 - BREDDE DAME (ANSVARLIG INGEBORD KYVIK) Aktiviteter vinter 2014/2015: Startet damelag vintersesong 2014/2015 Gjennomført en fredagsopplæring double med Mikael. 6 deltakere og veldig vellykket. Ønsker seg mer. Pernille Mølbak er «headhuntet» tilbake på veteran damelaget. Planlagte aktiviteter fremover: Sikre en god spilleplan for sommersesongen for damelaget. De høyest rangerte får spille 4 av 6 kamper. Alle får minimum spille 2 kamper. Sikre at de høyest rangerte får nok utfordringer, samtidig som vi ikke mister de som har lyst til å spille lagspill Startet sommercup med puljespill juni og cup i august. 8 stk har meldt seg på. Formål at flere blir kjent, får kamptrening og etter hvert også rangere for innesesongen. Motivere/Mobilisere for aktiviteter i regi av klubben: Damelagstrening fredager med Augunn. Veldig bra og høyt oppmøte Fair Play turnering i juli Klubbmesterskapet i august Divisjonstennis til høsten Andre turneringer i Oslo Omegn etter hvert Prøve å få til 2 damelag vintersesong slik at flest mulig får spille og får kamptrening. Noe uformelt sosialt etter klubbmesterskapet. Økt informasjonsflyt hjemmesider og evt. en facebook-side.

19 TILTAK 2016 - BREDDE HERRE (ANSVARLIG LEIF RUNE LARSEN) Miljø Det skal være enkelt å spille tennis i Holmen Tennis. Fokusere på divisjonstennis og evt. facebook gruppe hvor spillere kan matche opp. Sosialt Arrangere tenniskvelder hvor man kan se kamp Trening På sommeren – arrangere fellestrening, for eksempel søndager -Tennis er ikke inkluderende når man er ny inn i klubben -Facebook/Informasjon -Sjokoladeturneringer -Double - divisjonstennis -Profesjonelt styrt opplegg/frivillig opplegg satt i gang av styret -Fellestreninger -Klubbmesterskap inne (double)

20 STRATEGI 2016 - FORELDRE, BARN OG REKRUTTERING (ANSVARLIG ANNA AULIE)

21 TILTAK KLUBBMILJØ 2016 (ANSVARLIG PETER ERIKSSON) Klubbmesterskap Inkluderende for flere av klubbens medlemmer Sjokoladeturnering Gjennomføres i mai. Fokus på å øke antall deltakere. Kiosk åpen (hver tirsdag fra 10/5-30/6) Iverksettes mai 2016 og avsluttes når fellesferien starter. Hver tirsdag ettermiddag Juniorsatsning Utvekslingskamper og interne samlinger Divisjonstennis Fortsette og promotere divisjonstennis på søndager i perioden sept – april Utvikle et opplegg med «lavere» inngangsterskel Utvikle klubbdrakter og klubbmatriell Lansering av kolleksjon/matriell til utesesongen begynner mai 2016 Sosiale medier og hjemmeside Benytte facebook/hjemmeside i større grad for å reklamere/annonsere klubbens aktiviteter Få flere medlemmer til ta ansvar for aktiviteter og tiltak Valdres Open Mulighet for å skape et nytt miljøskapende arrangement

22 TILTAK 2016 – ANLEGG (ANSVARLIG PETER ERIKSSON) UTE Opprettholde den gode standarden på utebanene Anleggsansvarlig som sitter i styret – søkes etter på årsmøte Holmen Tennis skilt ved parkeringsplass Enklere løsning for booking av timer utendør/innendørs og synliggjøring utendørs Male minitennisbanen blå (US Open look) og kalle den bane 6. Dugnad gjennomføres april/mai. Anleggsansvarlig kaller inn (spesielt fokus på tungt arbeid rundt å klargjøre banene) HALL Skilt på hall Lys (anbud på bytting av lys til led, eller reparere ledninger på eksisterende) (besparelse varme) Nye nett Nytt banedekke (langtidsønsker) Varmeregulator med tid og diskuter gjennomsnittsgrad Bevegelsessensor lys (finn kostnad pr bane pr time) Utbedring cafeområde, inngang og messanin med stoler/evt bord og skyvedør til møter Persienner/Gardiner to steder i hallen Props inne som bygger opp under miljø Finne ny vedlikehold/vaktmester Ny dør i klatrehall Langtidsønske ballvegg på bane 1 og bane 4

23 TILTAK 2016 – MARKEDSFØRING OG SAMARBEIDSPARTNERE (ANSVARLIG PETER ERIKSSON) Fylle hallen med 16 stk «reklameskilt» på 4 baner Skaffe banesponsor til 2 av 4 innendørsbaner Sikre og kontraktsfeste en hallsponsor kortside Sponsor vindsegl 2 av 5 utebaner Bedriftstennis DnB stiftelsen og andre søknader om midler Nettverksmøter for sponsorer/samarbeidspartnere

24 AKTIVITETSHJUL Utvikles av Peter og Erik STYREMØTE ÅRSMØTE STYREMØTE JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI OKTOBER NOVEMBER DESEMBER RED TOUR 12/3 KAMPANJER INTERNE PROSJEKT SOSIALE MEDIA KAMPANJE FOTO PRODUKT FOTO KAMPANJE FOTO START TENNISSKOLE PRODUKT KATALOG ORANGE TOUR 15/4-17/4 LAGKAMPE R SOMMERCA MP UKE 26, 32 OG 33 VALDRES OPEN 20/8 SALG AUGUST SEPTEMBER KLUBBMESTER SKAP 2/9-4/9 GRAND PRIX 30/9-2/10 UTVEKSLINGSK AMP STOCKHOLM 14/10-16/10


Laste ned ppt "TILTAK 2016. 1.VISJON OG MÅL 2.HOLMEN TENNIS VERDIER 3.OPPSUMMERING FRA «HOLMEN TENNIS PROSJEKT 2020» 4.ORGANISASJON OG STYRINGSHJULET 5.STRATEGIPLAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google