Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV og vår yrkesetikk. YRKESETISK GRUNNLAGSDOKUMENT Vedtatt på kongressen i 2002 Yrkesetiske prinsipper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV og vår yrkesetikk. YRKESETISK GRUNNLAGSDOKUMENT Vedtatt på kongressen i 2002 Yrkesetiske prinsipper."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV og vår yrkesetikk

2 YRKESETISK GRUNNLAGSDOKUMENT Vedtatt på kongressen i 2002 Yrkesetiske prinsipper

3 HVA ER ETIKK Etikk omhandler ideologier, verdier, normer, holdninger og handlinger. Profesjonsetikk for helse- og sosialarbeidere gir grunnlag for handling og begrunnede verdivalg i yrkesutøvelse.

4 Hvorfor er det viktig for oss å ha en tydelig yrkesetikk? Styrke etisk bevissthet blant våre yrkesgrupper Gi brukere/klienter innsyn i vårt etiske grunnlag Bidra til å sette kritisk søkelys på sosial- og helsetjenester Bidra til å legitimere yrkesutøvelsen og bidra til å utvikle yrkesidentitet Gi inspirasjon og veiledning for etisk refleksjon og diskusjon Være grunnlag for klager til yrkesetisk råd

5 YRKESETISK RÅD Velges på kongressen Skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant yrkesgruppene i FO, holde den etiske diskusjonen høyt på organisasjonen og yrkesgruppenes dagsorden og behandle klager på yrkesutøvelsen blant de tre yrkesgruppene. Ta imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.

6 Yrkestiske prinsipper – overskrifter: Menneskelivets ukrenkelighet Respekt for enkeltindividet Helhetssyn på mennesker Likeverd og ikke-diskriminering Tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet

7 Konfidensialitet og taushetsplikt Varslingsansvar Rettferdighet Solidaritet Likhet for loven Individuelt ansvar

8 Yrkesetiske utfordringer i NAV Hvem er vi når alle heter veiledere? En dør inn – til hva? Tydeliggjøring av tjenestetilbudet Individets behov vs likhet for loven

9 Sosialtjenestens dobbeltmandat: Rehabilitering/behandling - skjønn, individuell tilpasning, tillit, likeverd, medbestemmelse, autonomi, empowerment Forvaltning - likhet for loven, utøvelse av myndighet, kontroll, makt

10 Profesjonelle sosialarbeidere utdannes ikke ved å arbeide ”skulder ved skulder” og å gå på noen kurs Brukere med sammensatte problemer trenger de profesjonelle sosialarbeiderne i NAV

11 Forvaltningsenhetene langt unna NAV- kontoret – langt fra bruker. Brukeren får ikke anledning til å medvirke fram til beslutning fattes Ivaretakelse av taushetsplikt i publikumsmottaket og i det interne samarbeidet

12 Tvilens tre følgesvenner: Skråsikkerheten Passiviteten Dristigheten Et etisk dilemma er en situasjon hvor tvilen og usikkerheten dominerer – man står over for valg mellom handlingsalternativer som alle har minussider.

13 Einar Aadland: Etikk i tvetydighetens og tvilens tegn: ”Dristigheten må derfor ta sats ut fra de to pilarene etisk erkjennelse og moralsk intuisjon. dette er de eneste korrektiver til om man er på rett vei, og de kan oppsøkes i en indre dialog med seg selv og i en åpen samtale med andre. Moralsk handling er alltid tvetydig og bør alltid følges av ydmykhet.”

14 TRO PÅ NAV-REFORMEN – EN YRKESETISK UTFORDRING? ARBEIDE FOR Å TILPASSE SYSTEMET TIL BRUKERNES BEHOV – IKKE OMVENDT

15 Jobb med saken! Bruk FOs studiehefte om yrkesetikk: RETT ELLER GALT – ELLER NOE MIDT I MELLOM?


Laste ned ppt "NAV og vår yrkesetikk. YRKESETISK GRUNNLAGSDOKUMENT Vedtatt på kongressen i 2002 Yrkesetiske prinsipper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google