Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldre og rusavhengighet- i Drammen Kommune. Hensikt Bedre helse og mindre hjelpebehov i eldrebefolkningen som følge av mindre skadelig bruk av psykoaktive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldre og rusavhengighet- i Drammen Kommune. Hensikt Bedre helse og mindre hjelpebehov i eldrebefolkningen som følge av mindre skadelig bruk av psykoaktive."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldre og rusavhengighet- i Drammen Kommune

2 Hensikt Bedre helse og mindre hjelpebehov i eldrebefolkningen som følge av mindre skadelig bruk av psykoaktive stoffer. (Alkohol/legemidler med ruspotensial)

3 Målgruppe Eldre tjenestemottakere over 67 år med skadelig bruk av psykoaktive stoffer

4 Bakgrunn Eldrebølgen i 2030 hver 5. person over 64+ +Storforbruk av legemidler blant eldre +Stort alkoholforbruk hos yngre eldre =Bølge av alkohol- og legemiddelrelaterte helseproblemer blant eldre Er vi forberedt?

5 Hvordan? Øke kompetansen av de ansatte i den kommunale helsetjenesten, gjennom kurs og veiledning Dokumentasjon og rapportering om skadelig bruk i Gerica Samtale intervensjon Ha et helsefokus i samtalen med de eldre Kartleggingsverktøy av typen AUDIT, DUDIT, CAGE eller SMAST-G.

6 Hvem snakker vi om? Skadereduksjon Tidligintervensjon

7 TILTAK Samhandling gjennom kommunikasjon mellom helsepersonell, fastlege, fysioterapeuter. Vurdere omfanget av hjemmetjenester, bruk av korttidsopphold på sykehjem, eller innsøking til behandling eller rehabilitering. Bruk av frivillige organisasjoner

8 Hvor langt har vi kommet?

9 Problemområdet i Gerica

10 Brosjyre til hjemmetjenesten

11

12

13

14 Hva skal gjøres konkret? OBS! Symptomer og bivirkninger Drøft med samarbeidende helsepersonell Dokumenter – rus blir underrapportert Samtaleintervensjon

15 Hvordan snakke med eldre om rus? Ikke moralisme, vise respekt Omsorg, veiledning, informasjon, motiverende holdninger Fokusere på helse

16 Hvordan ta opp alkohol? Helseknaggen

17 Motiverende samtale Empatisk lytting ”anerkjenne den andres tanker og følelser” Åpne spørsmål ”Hvordan…/hva…/På hvilke måte…” Markere autonomi ”hva ønsker du? / Din avgjørelse” Spørre om love til å gi info/råd

18 Endret drikkekultur blant eldre? ”Den våte generasjon” vil antagelig drikke mer enn dagens generasjon eldre. Eldre kvinner vil antagelig drikke betraktelig mer i årene som kommer. De fleste eldre reduserer sitt alkoholkonsum. En mindre gruppe vil drikke mer.

19 Kvinner: Kvinner i 50-70 år drikker mer enn kvinner i 30-40 års alderen Drikker mer enn sine mødre Flere totalavholdende enn blant menn Økt skam og skyldfølelse Kvinnelig risikokonsument: røyker, snuser, benytter sove/ beroligende legemidler og er fysisk inaktiv Større økonomisk problem enn menn 4 ganger høyere blandingsbruk av legemidler enn hos menn Alkohol som sorgdempende middel, klar risiko for økt bruk av alkohol og legemiddelbruk blant enker Runa Frydenlund Korus Oslo nov 2011

20 Har eldre mindre glede av alkoholen? Alkoholen har primært en beroligende effekt. Blir ikke oppglød, glad og føler ikke beruselsens sødme som før. I større grad balanseproblemer. Det er jo hyggelig for meg å ta et glass øl til middagen iblant og ikke bare vann»

21 Alkoholen virker på 60 lidelser Alkoholen virker inn på: Hjernen Hjerte-kar sykdommer. Leverskader. Kreft – fordøyelsessystemet og brystkreft hos kvinner. Større risiko for blødninger og sårdannelser. Skader som skyldes dårligere balanse.

22 European Alcohol Policy Alliance warmly welcomes the New European Code Against Cancer Brussel 14 oktober 2014 Forbindelsen mellom alkohol og kreft ble påvist i 1987 og nær 25 år senere er folks oppmerksomhet om denne alarmerende lav Der er «ingen tvil» om at alkohol kan forårsake kreft i munnhulen, svelget, strupehodet, spiserøret, lever, endetarm/tarm og bryst

23 Flere eldre på sykehus 3600 alkoholrelaterte innleggelse i 2009 Andelen eldre på sykehus vil øke både fordi vi får flere eldre og ved at andelen med alkoholrelaterte lidelser vil øke. Akutte abstinens-symptomer ved innleggelse vil være en særlig utfordring. 50% av innleggelse på Haukeland i helgene var rusrelaterte m(2014 )

24 Skader og alkohol Det er aldri for sent å begynne å trene. Selvpåførte skader, fall og trafikkulykker er viktige årsaker til død blant eldre. Alkohol spiller antagelig en stor rolle ved flere av disse. Få studier på området. Det er aldri for sent å begynne å trene. Halvparten av kvinner i alderen 75-93 år og som bor hjemme, vil i løpet av ett år oppleve å falle.

25 Alkohol og medisiner Finsk studie viser at 87% av de som drikker også bruker medisiner. Hver femte 70 åring bruker mer enn 10 reseptbelagte legemidler Kombinasjon bensodiazepiner og alkohol særlig skadelig. Øker sykdomsrisikoen for mange lidelser.

26 Antidepressive og hoftebrudd En studie av Marit Stordal Bakken viser at eldre som tar antidepressiva har 70% større risiko for hoftebrudd enn andre eldre.(2014) Antidepressiva gir mer benskjørhet og dårligere balanseevne. Kombinert med alkohol vil disse virkninger forsterkes.

27 Alkohol som selvmedisinering Mange bruker alkohol for å døyve sorg. Svensk studie viser at 1/3 av enkene brukte alkohol for å døyve sin sorg. Annen studie fra Sverige viser sammenheng mellom alkoholbruk og selvmord for personer over 65 år.

28 Bedre informasjon nødvendig Info om at eldre er mer sårbare og tåler alkohol dårligere. Opplysninger om påvirkning på den psykiske og fysiske helsen. Info om kombinasjon av medisinbruk og alkohol. Deltakelse i den samfunnsmessige debatt på området.

29 Kjøreregler 65 + Menn/kvinner: Maks 3 enheter pr. dag – ikke over 7 enheter pr. uke. Antagelig mindre for kvinner Mer enn 5 enheter er risikabelt. Drikker du hver dag vil toleranseutvikling inntreffe. Eldre bør ha 3-4 hvite dager pr. uke.


Laste ned ppt "Eldre og rusavhengighet- i Drammen Kommune. Hensikt Bedre helse og mindre hjelpebehov i eldrebefolkningen som følge av mindre skadelig bruk av psykoaktive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google