Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kenneth Ruud Prorektor forskning og utvikling UiT 2020: Drivkraft i nord Foto: Geir Gotaas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kenneth Ruud Prorektor forskning og utvikling UiT 2020: Drivkraft i nord Foto: Geir Gotaas."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kenneth Ruud Prorektor forskning og utvikling UiT 2020: Drivkraft i nord Foto: Geir Gotaas

2 2 2 "For nordnorsk økonomi, blir tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, infrastruktur og kompetent kapital viktigere enn noensinne. Alle gode krefter må trekke sammen for å løse dette.” Jan-Frode Janson SpareBank 1 Nord-Norge

3 UiT2020 3 Visjon: UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet I nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord

4 Satsingsområde 1: Energi, klima, samfunn og miljø Foto: Hammerfest strøm Kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT skal utvikle kunnskap om: Årsaker til og effekter av klima-­ og miljøendringer Fossil og fornybar energiproduksjon Samfunnsmessige omstillinger som følge av klima-­ og miljøendringer Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klima- endringer, og legge til rette for at denne kunnskapen bidrar til utvikling

5 Satsingsområde 4: Teknologi Foto: NTNU/Samcot Nye teknologiske løsninger skal videreutvikle grunnlaget for befolkningens velferd i en region med store avstander og et krevende klima. UiT skal utvikle kunnskap om: Teknologiske løsninger som fremmer en bred og inkluderende samfunns-­ og næringsutvikling i nord Teknologi som løser utfordringer knyttet til helse, ytre miljø og sikkerhet Digital kompetanse i utdanningene

6 Satsingsområde 2: Helse, velferd og livskvalitet Foto: Mari Karlstad Attraktive samfunn i nord betinger de beste skoler, helsetjenester og andre tjenester som fremmer folks livskvalitet. UiT skal utvikle kunnskap om: Folkehelse, sykdoms- bekjempelse og levekår i alle livets faser Oppvekst, dannelse og læring Teknologiske, juridiske og andre samfunnsmessige løsninger for velferdssamfunnet Samiske språk, kultur og livskvalitet Kunst og kultur i seg selv og som element i samfunns-­ og næringsutvikling

7 Satsingsområde 5: Samfunnsutvikling og demokratisering Det er avgjørende for samfunnsutvikling og demokratisering at hele befolkningen inkluderes gjennom utdanning, arbeid, innflytelse og tilhørighet. UiT skal være globalt engasjert også gjennom samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i sør. UiT skal utvikle kunnskap om: Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene Kultur-­ og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling

8 Satsingsområde 3: Bærekraftig bruk av ressurser Foto: Audun Rikardsen Vekst i nord er basert på økende bruk av naturressurser. UiT skal utvikle kunnskap om: Økonomisk, kulturelt og folkerettslig samspill mellom tradisjonelle og nye næringer Bærekraftig bruk av marine ressurser, herunder fiskeri, havbruk og marin bioteknologi Betingelser for bærekraftig bruk av natur til næringsutvikling

9 Blågrønn energi: Fra CCS til CCU Alger er svært produktive Mikroalger dobler biomassen på ett døgn Nordlige arter har høy produksjon ved svakt lys, lav næringstilførsel og lav temperatur Høy biomasse og mindre behov for lys ved bruk av store kiselalger Alger trenger store mengder CO 2 for å vokse Bruk av CO 2 fra industrirøyk fra Finnfjord smelteverk gir en «vinn-vinn» situasjon (Carbon Capture and Usage) Kostnadseffektiv produksjon av biomasse med stor andel marine oljer, proteiner, karbohydrater og spennende molekyler Kan brukes til mat, medisiner, fôr, biobrensel, bioplastikk etc.

10 www.audunrikardsen.com


Laste ned ppt "Kenneth Ruud Prorektor forskning og utvikling UiT 2020: Drivkraft i nord Foto: Geir Gotaas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google