Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap for en bedre verden NTNUs rolle og samarbeid med arbeidslivet - nasjonalt, internasjonalt, regionalt Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap for en bedre verden NTNUs rolle og samarbeid med arbeidslivet - nasjonalt, internasjonalt, regionalt Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap for en bedre verden NTNUs rolle og samarbeid med arbeidslivet - nasjonalt, internasjonalt, regionalt Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNU

2 2 Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglige bredde og tverrfaglige kompetanse til å møte de store, sammensatte utfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor.

3 Vi fusjonerer fordi…* …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet, enn vi klarer hver for oss. …det gir et mer komplett studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans. …det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler. …det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og naturvitenskapelig forskning og utdanning. …det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrke studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik. * Begrunnelser gjengitt fra utkastet til faglig plattform for nye NTNU, pr. 26.mai 2015.

4 Problemløsning og kunnskapsutvikling i samarbeid med arbeids- og næringslivet Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer –Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) –Tematiske satsningsområder; tverrfakultære (TSO) –Ny kunnskap fases inn i studieprogrammene Forskningssamarbeid for å fremme industriens innovasjon og konkurranseevne –Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) –Bilaterale avtaler med større industribedrifter; nærings-phd Nye oppstartselskaper og nytt næringsliv –NTNU TTO, NTNU Discovery, FORNY Nettverksbygging mellom regional industri og kunnskapsmiljøer sammen med utvalgte høyskoler –ARENA, Norwegian Centres of Expertice (NCE) –industriklynger Studentsamarbeid –NTNU BRIDGE, Eksperter i teamarbeid, START NTNU, linjeforeninger –Inspirasjon, ideutvikling, oppgaveløsninger, sommerjobber etc

5 Senter for forskningsdrevet innovasjon Nye senter november 2014: NTNU deltar i 14 av 17, leder 5 senter SINTEF deltar i 9 senter, leder 4 senter Innenfor Maritim/Marin:  Smart Maritime, Marintek  Exposed Aquaculture, Sintef FH  MOVE, Høgskolen i Ålesund  Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology, NTNU (2011)

6 Kunnskap for en bedre verden SFI Manufacturing SINTEF Raufoss Manufacturing AS is the coordinator The center will start July 2015 Total budget: NOK192 millions Financed by the research council: NOK 96 millions (not confirmed) Consortium: 11 Companies from automotive, aerospace, electronics, furniture, marine and defense industry. 3 NTNU faculties and 3 SINTEF institutes + SINTEF Raufoss Manufacturing and Gjøvik University College Faculty of Natural Sciences and Technology Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering Faculty of Social Sciences and Technology Management Materials & Chemistry Technology and Society ICT

7 Meeting Points NTNU – Siemens Summer Jobs Master Thesis Guest Lectures Motivation Lectures Miniprojects KE External Examiner Research Programs Contract Research Membership industrial societies Presentation Stands

8 8 Leveranser – 2008-2012 Ansettelser i Siemens 2 PostDoc 1 PhD Flere Masterstudenter (> 5) Type of deliverable Total number SP01SP02SP03SP05 & SP06SUM Project reports (state-of-the-art review, etc.)444517 Student Project Reports (incl. internships)262818 Master Thesis170816 Scientific Publications (Journals, Conferences)1 (1)861328 Patent Applications/Invention reports02147 Software and HardwareSeveral

9 9

10 Kunnskap for en bedre verden 10 It can’t be done!

11 11 Et internasjonalt universitet Internasjonalt samarbeid er integrert i våre tematiske og strategiske satsinger Rundt 300 avtaler med universiteter over hele verden: eks. TU Delft, MIT, Berkley, Tsinghua, Shanghai Jiao Tong, Tokyo, Kyoto (KIFEE), Tett samarbeid i ”Nordic Five Tech” Deltar i en rekke prosjekter i EUs rammeprogram –Næringslivs-samarbeid Understøtte næringsliv og kompetanseutvikling –Brasil, Afrika, Qatar

12 12 Hvorfor samarbeide internasjonalt Internasjonalt samarbeid er avgjørende dersom vi skal kunne bidra til å bringe fram nye bærekraftige løsninger Innenfor utvalgte områder har vi arbeidet systematisk for å utvikle institusjonelle strategiske og langsiktige samarbeidsrelasjoner med fremragende Universiteter Samarbeide med de beste for økt diversitet, idetilfang og vitenskapelige kvalitet Gi våre studenter erfaring i arbeide internasjonalt Styrke mulighetene for å understøtte norsk næringslivs internasjonale virksomhet

13 13 Regionalt - Livet i den levende lab’en Partnere for nyskaping (SMN, SINTEF og NTNU) pådriver og muliggjører for regionale samarbeid Topplederkonferansen (Partnere for nyskaping) arena for workshops som forplikter Innovator – Gründernes Oscar Direkte uttesting gjennom living labs (ACE, Trådløse Trondheim, Gunnerus) og klynger/klyngemobilisering God dialog og samarbeid med bla. STFK, Trondheim Kommune og Innovasjon Norge Horisont2020 Trøndelag: mobilisering til innovasjonssamarbeid med forskningsmiljøene ….Og mer!

14 14 Målgrupper / interessenter  Masterstudenter  Bachelorstudenter  Elever i VGS  Næringsaktører  Lærere  Forskere  Offentlig virkemiddelapparat NTNU Brohode Frøya - fra erfaringsbasert til forskningsbasert næring i samarbeid med næringsliv og videregående skole – Marin/Maritim næring

15 15 Tiltak / aktiviteter  Speed-dating  Skreddersydde fagseminar vår og høst  Bedriftsbesøk  Campusbesøk NTNU  Samarbeidsprosjekt  Større forskningsprosjekter  Praksis i bedrift  Bacheloroppgaver  Masteroppgaver  Prosjektoppgaver  Eksperter i team

16 16 NTNU Bridge Lansert 23. oktober 2013  Over 260 arbeidsgivere, 200 utlysninger, 1600 studentprofiler, 100 brukere daglig  Kobler ca. 40 % av utlysningene: oppgaver og praksisplasser NTNU, Studieavdelingen, Ida Johanne Ulseth

17 17 De gode historiene - Oppgavesamarbeid med arbeidslivet WWF Tema: Økologisk fotavtrykk kalkulator Masterstudent fra Industriell økologi utarbeider som del av sin masteroppgave en økologisk fotavtrykk kalkulator. Hun skal gjennomføre en studie for å bestemme standarden for økologisk fotavtrykk av kontorer i Norge. WWF-Norge ønsker å bruke styringssystemet for å drive bærekraftig strategi og redusere fotavtrykk av egne og andre kontorer. UNICEF Tema: Ny regjering, norske bistandsmidler, global helse Masterstudenter fra samfunnsvitenskap, helsevitenskap og samfunnsøkonomi skriver oppgave på tema med en tverrfaglig overbygging. Se bilde. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Tema: Fremtidens klasserom. Om teknologi og lærernes mulighet til å utvikle nye undervisningsmåter. På Charlottenlund videregående skole er klasserommene spesielt godt tilrettelagt for fleksibilitet og ny pedagogikk. To lektorstudenter fra NTNU skal nå skrive masteroppgave på dette tema. Steinkjer kommune Tema: Utvikling av helsetilstanden innen landbruksbefolkningen i Nord-Trøndelag. Masterstudent og PhD-student fra Det medisinske fakultet skriver oppgave på tema. NTNU, Studieavdelingen, Ida Johanne Ulseth

18 18

19 Kunnskap for en bedre verden 19 Samarbeidsmuligheter – veier videre med NTNU Forskningskonsortier (SFI, SFF, FME) –Kan utvikles til å få høyere innovasjonsgrad –Trekke regionale organisasjoner inn i større konsortier –Studenter og stipendiater inn i samarbeidet gir økt merverdi og raskere resultater Samarbeid med regionale forskningsavdelinger i større bedrifter –Statoil, Siemens, DNV-GL, Kongsberg Maritime, Schlumberger, Telenor, Rolls Royce –Schlumbergermodellen verdifull – la tverrfaglige arbeidsgrupper presentere resultater jevnlig Klyngeutvikling og – samarbeid utgangspunkt for forskningssamarbeid –SMARTGrid Steinkjer, Vannklynga Leksvik, Vindklynga Verdal, Nxt Media osv –Innovasjon Norges og Forskningsrådets virkemidler kan i større grad brukes for mer aktivitet –Studenter merverdi av å få jobbe inn i prosjekter med egne fagfolk og arbeidsgivere Studentsamarbeid gir mulighet for bedre og mer allsidig rekruttering -Studentoppgaver og forskningssamarbeid går hånd i hånd -Virkemidler som næringsphd/offentlig phd stort potensiale -Eksperter i team viktig inngang til arbeid med problemløsning -Kultursamarbeid (UKA, ISFiT ), Innovasjon og entreprenørskap som motor i samarbeid -Studentveiledning og støtte til prosjekter: Entreprenørskolen, Spark, Discovery, Take-off, Venture Cup, App Lab (mentoring, premier etc) -samfunnsinnovasjon (egen master) og sosialt entreprenørskap (SoPro) -Levende laboratorier: Trådløse Trondheim, ACE, MS Gunnerus, Live Studio, Next Media osv


Laste ned ppt "Kunnskap for en bedre verden NTNUs rolle og samarbeid med arbeidslivet - nasjonalt, internasjonalt, regionalt Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google