Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Horisont 2020 SMB instrumentet og Fast Track to Innovation Stavanger 07.01 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Horisont 2020 SMB instrumentet og Fast Track to Innovation Stavanger 07.01 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innovasjonnorge.no Horisont 2020 SMB instrumentet og Fast Track to Innovation Stavanger 07.01 2016

2 HORISONT 2020 Strategi for vekst og arbeidsplasser Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram 70,2 milliarder EUR over 7 år (2014–2020) Norge er fullverdig medlem

3 7 SAMFUNNSUTFORDRINGER Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi Sikker, ren og effektiv energi Smarte, grønne og integrerte transportløsninger Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn Samfunnssikkerhet

4 SMB med innovative ideer - bedrifter kan søke alene Ambisjoner om å vokse og ha en løsning på en global utfordring For etablerte SMBer med høyt vekstpotensial En klar europeisk dimensjon For « for profit » bedrifter i EU og assosierte land For hvem?

5 Technology readiness level 6 eller over Teknologinivå

6 Et fase-inndelt program

7 Fase 1 – Forprosjekt/ mulighetsstudie Søknad (10 sider): Idé, første forretningsplan, aktiviteter Prosjektets lengde: ~ 6 måneder Tilskudd: € 50 000 (ca 500 000 NOK) Opp til 3 dager coaching Aktiviteter: markedsanalyse, ferdigstille partnerskapsavtaler, IPR, utvikle forretningsplan,. andre avklaringer (forberede seg for fase 2= hovedprosjektet) => Resultat: gjennomført mulighetsstudie og en mer utviklet forretningsplan – danner grunnlag for fase2-søknad. Fasene

8 Fase 2 –Demonstrering- og kommersialiseringsprosjekt (hovedprosjekt) Søknad (maks 30 sider): idé med gjennomført mulighetsstudie + ferdig EU støtte: € 0.5 - € 2.5M (€5M helse*) Opp til 12 dager coaching Varighet:1-2 år Aktiviteter: Testing, pilotering, demonstrering, oppskalering, minimisering, verifisering  Resultat når prosjektet er ferdig:  Ferdig testet og verifisert produkt, klart til å lanseres på markedet og/eller investorklart *celleteknologi, medisinsk utstyr i 2017

9 Fase 3- Investor- og finansieringsmuligheter (IN) Ingen direkte finansering Muliggjøre tilgang til risikokapital Støttetjenester Nettverksmuligheter

10 70 % finansiering (100 % for helseutlysningen) 25 % indirekte kostnader kommer i tillegg – maksimal støttegrad 87,5 % €50.000 finansiering i fase 1 (fast beløp) Opp til €2.5M finansiering i fase 2 (€5M for helseutlysningen) Finansering

11 Kvalifiseringskriterier SMB < 250 ansatte < €50 millioner omsetning eller resultatregnskap <€43 million SMB fra EU eller assosierte land (Norge) Investorselskaper kan eie opp til 49% av en SMB Store selskaper kan eie opp til 25% av en SMB

12 For teknologiorienterte For tidlig ute – ikke demonstrert sin teknologi i relevant miljø (TRL-nivå) Ønsket å bygge bedriften, ikke spesifikk innovasjonsprosjekt For lite fokus på impact/effekt på: a) bedriften b) samfunnet Manglende bedriftsprofil Lite overbevisende kommersielt potensial Erfaringer fra innsendte søknader

13 FTI – 2-årig pilot 2015-16 Tematisk helt åpent innenfor industrielle og muliggjørende teknologier og samfunnsutfordringene Kvartalsvise frister Neste frist 15. mars 2016 Fast Track to Innovation - Horisont 2020 for næringslivet -

14 Hvem kan søke? Alle typer aktører  F.eks.: Næringsliv (alle typer bedrifter), akademia, forsknings-/teknologiorganisasjoner, sluttbrukere, klyngeorganisasjoner, inkubatorer, investorer, off.sektor MEN: Krav om deltakelse fra næringsliv: - minst 60% av budsjettet eller - minst 2 av partnerne  3 hvis konsortium på 5

15 Krav om internasjonalt konsortium Kun 3-5 deltakere Fra minst tre ulike H2020-land (medlemsland og assosierte)

16 Støttegrad og økonomiske rammer Maks støttebeløp €3 MEUR (per prosjekt) Markedsnære aktiviteter («last push»)  From mature R&D to Market-Mature Innovation» - TRL 6

17 Eksempler på FTI - aktiviteter Systemvalidering under reelle forhold/sertifisering Testing Pilotering Validering av forretningsmodeller Sette/definere standarder Pre-normativ forskning

18 Kontakt Mathias Aguirre Havgar +47 93 84 12 75 mathias.aguirre.havgar@innovasjonnorge.no www.bedriftieu.no mathias.aguirre.havgar@innovasjonnorge.no www.bedriftieu.no


Laste ned ppt "Horisont 2020 SMB instrumentet og Fast Track to Innovation Stavanger 07.01 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google