Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dekanskolen UHR Profesjonalisering av dekanrollen 22.04.08 Dekan Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Avdeling for ingeniørutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dekanskolen UHR Profesjonalisering av dekanrollen 22.04.08 Dekan Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Avdeling for ingeniørutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dekanskolen UHR Profesjonalisering av dekanrollen 22.04.08 Dekan Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Avdeling for ingeniørutdanning

2 Høgskolen i Bergen Ingeniør- utdanning Helse- og sosialfaglig utdanning Lærer- utdanning 2000 studenter 135 ansatte 6000 studenter 650 ansatte Ingeniør (ca 1300) Bioingeniør Teknologi Økonomi/administrasjon (ca 400)

3 Dekan Prodekan Data og realfag Akva, kjemi, bio Elektro Maskin og marin Bygg og jordskifte Øk/adm Senter for nyskaping Kontorsjef Studieadministrasjon Økonomi, personal, EFV Drift og brukertjenester GL Styrings- gruppe Stab Dykkerutdanningen Avdelings- råd

4 Profesjonalisering av dekanrollen Studentene Lover, regler Administrasjon Medarbeiderne Internt Eksternt Samfunns- og næringsliv Fritt etter: Øyvind Glosvik, HISF

5 Profesjonalisering av dekanrollen Studentene Lover, regler Administrasjon Medarbeiderne Internt Eksternt Samfunns- og næringsliv ”Gjøre ting rett” ”Gjøre de rette tingene” Fritt etter: Øyvind Glosvik, HISF

6 Profesjonalisering av dekanrollen Studentene Lover, regler Administrasjon Medarbeiderne Internt Eksternt Samfunns- og næringsliv Dekan ”Gjøre ting rett” ”Gjøre de rette tingene”

7 Profesjonalisering av dekanrollen Studentene Lover, regler Administrasjon Medarbeiderne Internt Eksternt Samfunns- og næringsliv Dekan

8 Krevende rolle Ivareta taktisk rolle –mellom sentraladminstrasjon og egen avdeling Være proaktiv og handlekraftig –gode prosesser med god medvirkning Skaffe handlingsrom for fornyelse –tøffe økonomiske prioriteringer Tid for strategisk arbeid –ikke lammes av krevende enkeltsaker

9 Hovedutfordringene Rekruttering og gjennomstrømning ”Studenten skal lykkes” Faglig utvikling, FoU/N ”Kvalitet i forskning” Samhandling med nærings- og samfunnsliv ”Relevans i utdanning” Rekruttere og beholde medarbeidere

10 ”Infrastruktur” Styringsdokumenter, institutt og avdeling(3–5 år) God budsjettprosess (årlig) –budsjettdokument –> 10% strategiske satsinger –utlysing av midler Prosjektorganisering Tilpasset organisasjon og administrasjon –stabsfunksjon, møtestruktur Opplegg for evaluering –studier, prosjekter, statistikk o.l Gode informasjonskanaler –intranett, ukentlig nyhetsbrev osv Gode muligheter for medinnflytelse Ønsker å vektlegge følgende:

11 Eksempler på utviklingsområder som er arbeidet med de siste 4-5 årene Profilering av avdelingen Rekruttering av studenter Gjennomstrømningsprosjektet Kompetanseoppbygging Fornyelse av studietilbudet Forskning, utvikling og nyskaping Fornyelse av laboratoriene Samhandling

12 Høgskole/universitet – akademisk profil 67 4334 Høgskole Universitet Lektor Førsteaman.StipendiatProfessor

13 Eksempler på utviklingsområder som er arbeidet med de siste 4-5 årene Profilering Rekruttering av studenter Gjennomstrømningsprosjektet Kompetanseoppbygging Fornyelse av studietilbudet Forskning, utvikling og nyskaping Fornyelse av laboratoriene Samhandling

14 Risiko IdeMarked Anvendt forskning Utvikling Nyskaping/ innovasjon Kommersialisering Grunn- forskning

15 Satsing på faglig utvikling og FoU/N ved AI AI 2 satsingsområder Prioriterte områder AHSAL 40% 20% 4 sentre på tvers Senter for kunnskaps- basert praksis Senter for kunst, kultur og kommunikasjon Senter for utdanningsforskning Senter for nyskaping

16 Eksempler på utviklingsområder som er arbeidet med de siste 4-5 årene Profilering Rekruttering av studenter Gjennomstrømningsprosjektet Kompetanseoppbygging Fornyelse av studietilbudet Forskning, utvikling og nyskaping Fornyelse av laboratoriene Samhandling

17 Ekstern samhandling ved AI Høgskole Avdeling Nærings- livet Offentlig sektor Andre U&H -institusjoner Samarbeidsavtaler med store bedrifter Klynger Regionale utviklingsselskaper Små og mellomstore bedrifter Kommuner i regionen Hordaland fylkeskommune Universitetet i Bergen Norges handelshøgskole NTNU Høgskolen i Sogn og Fjordane TeknoVest Videregående skoler Internasjonali- sering Sjøkrigsskolen Utvekslingsavtaler FoU-samarbeid

18 Betingelser for positiv utvikling Incentiver for utvikling Medarbeidere med på laget –engasjement, endringsvilje, arbeidsmiljø Støtte fra toppledelsen Ekstern legitimitet

19 Utfordringer videre… Forstå og styrke avdelingens fortrinn –solid grunnutdanning (ca 450 Bc avgangsstudenter) –utvikle mer forpliktende og reell samhandling –god balanse praktisk/akademisk kompetanse Allokere midler til videre FoU/N-satsing –regional aktør –utvikle 1-2 tyngdepunkt –utvikle samarbeid i regionen Følge opp utviklingen mot et generelt høyere utdanningsnivå –masterutdanning på utvalgte områder gjerne i samarbeid med andre U&H Faglig kvalitet og læringsmiljø –pedagogikk –internasjonalisering –fysisk læringsmiljø

20

21 Bedrifter bidrar med studentoppgaver o.l. Mer aktivt samarbeid med noen bedrifter. Noe brukerrettet formidling. Samhandling om prosjekter forankret i samarbeids- avtaler. Etablerte bedrifts- nettverk. Studenter ut i bedrifter. Aktiv formidling. Nivåer for samhandling med nærings- og samfunnsliv Grad av samhandling Stort sett egeninitierte, interne prosjekter. Begrenset brukerrettet formidling. Utveksling av personale. Aktive bedriftsnettverk. U&H prioritert som samarbeidspartner. 1 2 3 4

22 En tydeligere og sterkere regional aktør - et mangfold av aktiviteter Samarbeidsavtaler Fornyelse av studietilbudet Etablere arenaer for samarbeid, eksempel SfN Etter- og videreutdanning Prosjekter – forskning, utvikling, nyskaping Bedriftsinitierte studentoppgaver Fagseminarer og -konferanser på høgskolen Karrieredager


Laste ned ppt "Dekanskolen UHR Profesjonalisering av dekanrollen 22.04.08 Dekan Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Avdeling for ingeniørutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google