Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS 25.APRIL 2016 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Elisabeth Vennevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS 25.APRIL 2016 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Elisabeth Vennevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS 25.APRIL 2016 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Elisabeth Vennevold

2 Når forandringstakten utenfor er høyere enn innenfor, da kan man ane slutten Jack Welch, sjef General Electrics, 1990-tal

3 Erfaringer fra 3 kommuner

4 Snakker staten med 2 tunger? Økt satsing på mestring: Økt satsing på teknologiske løsninger Innovasjon i tjenestene vs Forslag til lovfestet rett til heldøgns plass? Er heldøgns omsorg svaret i fremtiden?: Troen på sykehjem har blitt redusert de siste årene som følge av nær dialog med administrasjonen Politikere stiller seg bak sterkere satsing i eget hjem i de aller fleste kommunene

5 Hvem er fremtidens eldre? Vi har tilsynelatende et bilde av fremtidens eldreomsorg, men har vi et bilde av fremtidens eldre?

6 Forebyggende tiltak Servicesenter/eldresenter Trygghetsalarm Ambulerende vaktmester/lager for hjelpemidler Hjemmehjelp Dagsenter for eldre Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgsbolig med heldøgns omsorg Sykehjem korttid, avlastning/opptrening Sykehjem rehabiliteringsplasser Sykehjem langtid, ordinær plass Sykehjem langtid, palliativ enhet BEON-prinsippet Beste Effektive OmsorgsNivå Omsorgstrappen

7 For å sikre at eldre kan bli boende lengst mulig i eget hjem må vi se på samspillet mellom alle omsorgstjenestene under ett Helsehus Frivillige Hjemme- sykepleie DagtilbudBydel SykehusKAD Hjemmehjelp Hjemme rehabiliterin g Fastlege

8 Program for tjenesteinnovasjon

9 PROGRAMMETS INNSATSOMRÅDER

10 Prosjektene

11

12 WHOs nettverk av aldersvennlige byer Oslo ble medlem i 2014-første norske by Tverrsektorielt samarbeid En aldersvennlig by er bra for alle aldre Tilgjengelighet og universelt utformet

13 RULLATORLØPET 2013 Tjuvholmen 2014 St. Hanshaugen 2015 Bjerke 2016 Nordre Aker

14 Men har vi spurt våre innbyggere hva som er viktig? Ja, det har vi i Oslo. Vi har hatt konferanse av, med og for våre seniorer i mars. Vi har folkemøter og tenketanker

15 Hva ønsker våre fremtidige seniorer? Transport-transport-transport Sosiale møteplasser Trygghet Medbestemmelse være en aktiv deltaker i eget liv Tillit til tjenestene HVIS behovet kommer

16 Nøkkel til suksess for tjenester til eldre?

17 Svaret har de selv

18 However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results… Winston Churchill

19


Laste ned ppt "KS 25.APRIL 2016 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Elisabeth Vennevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google