Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSTEOPOROSE HOS ELDRE/ GAMLE En oppdatering GerIT 19.02.2013 Renate Pettersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSTEOPOROSE HOS ELDRE/ GAMLE En oppdatering GerIT 19.02.2013 Renate Pettersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSTEOPOROSE HOS ELDRE/ GAMLE En oppdatering GerIT 19.02.2013 Renate Pettersen

2 OSTEOPOROSE Et folkehelseproblem i alle vestlige land Norge på toppen av bruddstatistikken –Ca. 9000 hoftebrudd/år 20% døde etter ett år 30% på sykehjem etter ett år 50% trenger ganghjelpemidler Trend til lavere insidens 1999 – 2008 –13.4% nedgang hos kvinner – 5 % nedgang hos menn Osnes EK et al. Osteoporos Int 2004 Omsland TK et al. Eur J Epidemiol 2012; 27: 807-14 Top of the top: OSLO

3 Risikoen for hoftebrudd øker med alderen hos begge kjønn. Særlig øker risikoen kraftig etter 70 års alder. Figur: Omsland, Folkehelseinstituttet).

4 VERTEBRALE BRUDD Predikerer flere brudd (alle typer) –Melton LJ et al. Osteoporos Int 1999; 10: 214-21 Forblir underdiagnostisert og underrapportert –Majumdar SR et al. Arch Intern Med 2005; 165: 905-9 ….og underbehandlet –Giangregorio L et al. Semin Arthritis Rheum 2006; 35: 293- 305

5 Date of download: 12/22/2012 Copyright © American College of Chest Physicians. All rights reserved. From: COPD, Bone Metabolism, and Osteoporosis CHEST. 2011;139(3):648-657. doi:10.1378/chest.10-1427 COPD-related risk factors for osteoporosis and its functional consequences

6 Risikofaktorer for osteoporose/lav bentetthet INTERNE /IKKE PÅVIRKELIGE Alder Kvinnelig kjønn Etnisitet (kaukasisk) Stor kroppshøyde Tidlig menopause Brudd hos foreldre PÅVIRKELIGE Røyking Alkoholmisbruk Lav BMI Vekttap ≥ 5% over 30 år Inaktivitet Steroidbruk Hypertyreose Prim/sek.hyperpara Malabsorpsjonstilstander Bruk av visse antiepileptika Lite soleksponering/lav vitamin D OBS også malignitet (myelomatose, skjelettmetastaser)!

7 Mean total hip bone mineral density (BMD) at follow-up according to body mass index (BMI; weight (kg)/height (m)2) at baseline and weight change among men born in 1924–1936 who participated in two consecutive studies, Oslo and Tromsø, Norway, 1972–2001. Meyer H E et al. Am. J. Epidemiol. 2008;168:454-460 American Journal of Epidemiology © The Author 2008. Published by the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oxfordjournals.org.

8 Risikofaktorer for lavenergibrudd: = LAV BENTETTHET + SVEKKET POSTURAL KONTROLL! Følgetilstander etter hjerneslag Følgetilstander etter tidligere brudd Nevrologiske lidelser –Parkinson, demens, polynevropati Muskel-skjelettlidelser –Revmatisme, artrose Avmagring/sarkopeni Alkoholmisbruk Psykofarmaka Synstap Her finnes mange ”geriatriske pasienter”

9 Risikofaktorer for osteoporose + Risikofaktorer for fall =

10 Norway

11 Assessment guidelines of the UK National Osteoporosis Guideline Group based on the 10-year probability of a major fracture (in percent). The dotted line denotes the intervention threshold. Where assessment is made in the absence of BMD, a BMD test is recommended for individuals where the probability assessment lies in the mid-region. Adapted from [45] If access to DXA is limited, those with fracture probabilities above the lower assessment threshold but below the upper assessment threshold can be considered for BMD testing and their fracture probability reassessed. Treatment can then be considered in those with a fracture probability above the intervention threshold. If unlimited access to DXA is available, all those with fracture probabilities above the lower assessment threshold can be considered for BMD testing and their fracture probability reassessed. Treatment can then be considered in those with a fracture probability above the intervention threshold. Kvinne 85år, 1 ryggbrudd BMI 21.5 Kvinne 80 år, 1 ryggbrudd BMI 21.5, røyker Mann 80 år,1 ryggbrudd BMI 20, røyker, vekttap ≥5%

12 Hvem skal få tilbud om å måle BMD i Norge? Kvinner med lavenergibrudd etter menopause eller minst to av følgende faktorer: –Lavenergibrudd hos foreldre –Menopause < 45 år –Røykere –Lav BMI (<22) eller kraftig vekttap hos normalvektig –Tilstander som øker risiko for brudd (sykdom eller legemiddel) Pas. på steroider ≥ 3 mnd. Pas. med falltendens (≥ 1 fall per år) Det må foreligge en intensjon å behandle Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd. Helsedirektoratet, 2006 - IS 1322

13 Osteoporose og brudd hos gamle: non- farmakologisk behandlig Tilstrekkelig ernæring, nok kalk og vitamin D, tilskudd hos risikopersoner (1g / 800IE / dag) Tilstrekkelig aktivitet/vektbærende trening/balansetrening, både etter og utenom bruddepisoder Fallforebyggende tiltak i hjemmet Hoftebeskyttere –forebygger hoftebrudd (kun vist på sykehjem) Medikamentsanering Synskorreksjon Howe TE et al. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7: CD000333 Gillespie LD et al. Cochrane Database Syst Rev 2009; 2: CD 007146 O’Malley NT et al. Arch Orthop Trauma Surg 2011;131: 1519-27 Sylliaas H et al. Age Ageing 2011; 40: 221-7

14 Osteoporose hos gamle – farmakologisk behandling Bisfosfonater – Peroral Alendronat, Risedronat (Optinate®) x 1 / uke – i.v. Zoledronat (Aclasta®) x 1 / år Teriparatide (Forsteo®) – S.c. daglig (maks 2 år) Denosumab (Prolia®) – S.c. hver 6. mnd.

15 Figur 1 Denosumab - virkningsmekanisme. OPG er osteoprotegerin, RANK er reseptoraktivator av nukleær faktor kappaB og RANKL er dennes ligand Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1893-6 © Tidsskrift for Den norske legeforening

16 Lyles KW et al. NEJM 2007; 357: 1799-809 Zoledronat vs.placebo etter hoftebrudd N=2127 - 35% -28% - 27% - 46% - 30%

17 R New Morphometric Vertebral Fractures in the Modified Intention-to-Treat Population (Men only, N=1999) Boonen S et al. N Engl J Med 2012;367:1714-1723

18 Relative risk reduction in hip fractures with denosumab treatment for 36 months in higher- risk and lower-risk subgroups. Boonen S et al. JCEM 2011;96:1727-1736 ©2011 by Endocrine Society

19 The effect of treatment of osteoporosis on mortality in 10 studies included in the secondary analysis, grouped by individual agents. Bolland M J et al. JCEM 2010;95:1174-1181 ©2010 by Endocrine Society

20 Guidelines for Management of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. Weinstein RS. N Engl J Med 2011;365:62-70. Weinstein RS. NEJM 2011; 365: 62-70

21 Hvor lenge behandle? Bisfosfonater lagres i skjelettet Behandling med alendronat over 10 vs. 5 år gir ingen bedre beskyttelse mot nye brudd unntatt hos dem med lav initial T-score og høy risiko for vertebrale brudd Behandling med Zoledronat over 6 vs. 3 år: samme resultater Denosumab lagres ikke, BMD går ned etter seponering Ingen ”rebound-effekt” Black DM et al. JAMA 2006; 296: 2927-38 Black DM et al. J Bone Miner Res 2012; 27: 243-54 Brown JP et al. J Bone Miner Res 2012; (e-pub)

22

23 Antiresorptiv behandling- refusjonsordninger i Norge Preparat Alendronat, Risedronat Zoledronat Teriparatide Denosumab Refusjon M80, M81 osteoporose med og uten brudd hos kvinner, etablert OP hos menn M80 vilkår 56, 128 DXA ikke absolutt påkrevet når brudd. ♀ + ♂. Godkjent etter hoftebrudd. Godkjent ved steroidindusert OP. Godkjent hvis problemer eller kontraindikasjoner mot peroral bisfosfonatbehandling Individuell refusjon ved terapisvikt med bisfosfonater, hos kvinner og menn. Steroidindusert OP. Maks 2 år M80 vilkår 56, 128, 203 DXA ikke absolutt påkrevd når brudd. Kvinner (og menn med hormonbehandling for Ca.prost). Godkjent ♀ hvis problemer eller kontraindikasjoner mot bisfosfonat. Kun til personer 75 år +

24 Department of Health in England (2009) Prevention package for older people. http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/DH_103146. http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/DH_103146


Laste ned ppt "OSTEOPOROSE HOS ELDRE/ GAMLE En oppdatering GerIT 19.02.2013 Renate Pettersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google