Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Evaluering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Evaluering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter Prosjektleder Ellen Andersen Status pr 21. november 2011

2 Bydeler i Oslo kommune/kommuner på Nedre Romerike Økonomisk fordelings- nøkkel OppstartSamarbeidend e sykehus LokasjonAntall plasser Bydel Stovner 50%04.08.2008 AhusØkern sykehjem Opprinnelig 13 fra 01.01.2011 9 SKE + 4 korttid Bydel Grorud50% Bydel Alna33,3% hver fra 01.01.2011 Fra 2011 Lørenskog kommune 27,4% 26.01.2009 Ahus Nordbyhagen 15 Skedsmo kommune42,6% Rælingen kommune13,1% Nittedal kommune16,9% Bydel Østensjø 31,67%01.09.2009 Oslo universitets- sykehus Abildsø bo- og rehabeliterings- senter 16 Bydel Nordre Aker25,75% Bydel Nordstrand31,10% Bydel Søndre Nordstrand11,65% Bydel Ullern 33,3%01.02.2010 Diakon- hjemmet 13 Bydel Vestre Aker 33,3% Bydel Frogner 33,3% De fire avdelingene som evalueres:

3 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Filmen om Solveig! Hva er spesialisert korttidsenhet?

4 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt ” Vi hadde mange pasienter i sykehuset som ikke trengte være der, vi fikk færre senger ” (planlegger i sykehus) Utfordringsbildet ”Det var et hull i pasientlogistikken mellom sykehus og kommune. Tilbudene som fantes tilfredsstilte ikke pasientenes behov, det var flaskehalser og støy” (planlegger i kommune)

5 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Pasienten skal: -være over 60 år - være ferdig medisinsk utredet og behandling igangsatt - ha behov for spesialisert medisinsk behandling - forventes å bli utskrevet til egen hjem etter endt opphold, senest etter 21 dager - være mentalt i stand til å delta i behandlingen ved SKE - ikke ha diagnostisert demens eller alvorlig psykisk lidelse Inklusjonskriterier

6 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Den gjennomsnittlige pasienten er 80 år, kvinne, bor alene og skrives ut fra SKE til hjemmet etter 15 dager

7 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Sentrale problemstillinger: Mottar enhetene pasienter som denne type enheter er dokumentert effektive for? Drives enhetene etter de prinsipper som er dokumentert effektive? Behandler de spesialiserte korttidsenhetene pasienter som kunne vært behandlet like godt i ordinære korttids- eller rehabiliterings- avdelinger eller i eget hjem? Bakgrunn for evalueringsoppdraget - er effektm å lene for SKE n å dd?

8 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Kvalitative data 85 intervjuer, 4 fokusgruppesamtaler, 27 elektroniske spørreskjemaer 10 ulike informantgrupper Kvantitative data Våren 2010: felles registreringsskjema med individuelle pasientopplysninger Totalt 1420 pasienter i databasen Dokumentanalyse Møter og samtaler Metode

9 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Høy kvalitet på pasientbehandlingen/oppfølgingen Høy pasienttilfredshet Forbedrede og forenklede samhandlingsprosesser mellom sykehus og kommune/bydel Høy jobbtilfredshet for de ansatte i SKE Positive effekter av SKE

10 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Man får startet med opptrening parallelt med behandling. Det gir eldre mulighet til å komme seg tilbake til opprinnelig funksjonsnivå Avdelingstypen domineres av motiverte, likesinnede pasienter. En klar fordel å ikke ha demente i samme avdeling Det blir god planlegging rundt hjemreise (Svar fra lederne av de spesialiserte korttidsenhetene) Hvorfor er spesialisert korttidsenhet bra?

11 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt –å få rett pasientkategori til SKE fra sykehuset –samhandling med sykehuset, her er det ulike utfordringsbilder enhetene mellom –samarbeid med bydeler/tjenestekontor St ø rste utfordringer sett fra SKE`s st å sted?

12 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Filmen om Trine

13 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Ikke påvirkbare for SKE partene Antall bydeler/kommuner i sykehusets opptaksområde Sykehus og kommune i endring i den perioden SKE har eksistert Påvirkbare for SKE partene SKE legens samhandling med sykehuset Koordinatorfunksjoner i sykehuset og kommune – på pasientnivå *Listen er ikke uttømmende, mer i evalueringsrapporten Forutsetninger*

14 Antall bydeler/ kommuner i sykehusets opptaksområde Sykehusets Størrelse Sykehus i endring i den perioden SKE har eksistert Kommune i endring i den perioden SKE har eksistert Forutsigbarhet i finansielle forhold i den perioden SKE har eksistert 3LiteSmå endringer Ingen endring 6Middels stortMiddels store endringer Noe endring 21 kommuner + 3 bydeler StortStore endringer Forklaring til fargekoder i tabell NAVN på enhetene Ikke påvirkbare forutsetninger for SKE partene

15 Personell ansatt i SKESykehuset SKE legens samhandling med sykehuset SKE spl sam- handling med sykehuset SKE fysio- terapeut samhandling med sykehuset SKE ergo- terapeut samhandling med sykehuset SKE leder kjent i sykehuset før ansettelse i SKE Tiltak som involverer sykehus- legene Samhandling skoordinator i sykehuset sin rolle ifht SKE Arbeider 50% i SKE og 50% i sykehuset Bistår med utvelgelse av SKE pasienter på pasientnivå Fast samhandling med sykehuset Bistår med utvelgelse av SKE pasienter på avdelingsnivå Samhandler med sykehuset ifht enkeltpasient er Bistår i liten grad med utvelgelse av SKE pasienter Påvirkbare forutsetninger for SKE partene Mulighetsrommet for å få ut ønskede effekter ligger først og fremst i de påvirkbare forutsetningene

16 Liggetid i SKEUtreisedestinasjonBrukertilfredshet Gjennomsnittelig antall liggedøgn i SKE Pasienter med liggetid mer enn 21 dager i SKE Pasienter med liggetid mer enn 21 dager i SKE - %andel pasienter som reiser hjem. Prosentandel pasienter som drar fra SKE til hjem Prosentandel pasienter som drar fra SKE til korttidsenhet Informasjon om SKE før overflytting til sykehuset (%andel som er tilfreds) Helhetlig vurdering (skala 1-4 hvor 4 er best) RESULTATER frigis 15. desember Eksempel på resultater, og mulige indikatorer for videre oppfølging

17 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt for å få kunnskap om SKE behandlingens effekt på individnivå for å få kunnskap om forskjeller mellom SKE pasientforløp og ”tradisjonelle” pasientforløp – komparativ studie for å få kunnskap om hvilke forutsetninger som fremmer og hemmer samhandlingsprosjekt for å få kunnskap om SKE`s kostnadseffektivitet Videre forskning anbefales

18 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt 4 forutsetninger for å lykkes med innovasjon (Rogers 1983) Man må ha blitt eksponert for informasjon Innovasjonen må være enkel å bruke Det må være energi og tid i organisasjonen til å tenke nytt Det må være et tydelig behov for innovasjonen Resultatene som fremkom i evalueringen er tolket i lys av de fire forutsetningene Spesialisert korttidsenhet som konsept er en innovasjon!

19 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt kjenne godt til SKE for å kunne benytte tilbudet oppleve at det er enkelt å overflytte pasient fra sykehus til SKE og videre hjem være løsningsorienterte fordi nytt konsept i starten ofte vil utløse nye praktiske utfordringer som må håndteres se et klart behov for SKE for å kunne slutte aktivt opp om konseptet Overført til SKE, fagfolk og ledere i kommune- og sykehus må: SYKEHUS SKE KOMMUNE

20 Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Takk for oppmerksomheten! Prosjektleder Ellen Andersen Ellen.andersen@ous-hf.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Stovner Bydel Ullern Bydel Østensjø Lørenskog kommune Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter - et samhandlingsprosjekt Evaluering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google