Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VI FORENKLER FORSIKRING Vi skjerper konkurransen mellom leverandørene av forsikring. Kun da oppnår forsikringstaker de beste vilkårene til lavest mulig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VI FORENKLER FORSIKRING Vi skjerper konkurransen mellom leverandørene av forsikring. Kun da oppnår forsikringstaker de beste vilkårene til lavest mulig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VI FORENKLER FORSIKRING

3 Vi skjerper konkurransen mellom leverandørene av forsikring. Kun da oppnår forsikringstaker de beste vilkårene til lavest mulig pris. MEGLING UTFORDRER MARKEDET

4 ETABLERT ANTALL ANSATTE DELPHI SCORE 1992 116 945 PLASSERT PREMIEOMSETNING MEDLEM AV kr 1 mrdkr 190 mill

5 Internasjonalt nettverk av frittstående meglerselskap Europa North America Latin America Asia/ Pacific

6 VÅRE VERDIER Gjør det enkeltGjør det riktigTenk nyttVær blid

7 Hvilke utfordringer står vi ovenfor?: Oppsigelse forsikringsavtale 81857142 Vi viser til tidligere møter og korrespondanse om deres forsikringsavtaler i Gjensidige, og nå senest 23. oktober 2015. Vi har konkludert med at vi ikke ønsker å fornye forsikringene med virkning fra 1.1.2016, og vi sier med dette opp forsikringen. Forsikringsavtalelovens § 3-5 regulerer forsikringsselskapenes rett til å varsle opphør av en forsikring og det skal foreligge særlige grunner for at en forsikring ikke fornyes. Følgende krav er ikke oppfylt: Det skal være installert FG-godkjent sprinkelanlegg i hele bygningsmassen Hele bygningsmassen skal ha automatisk brannvarslingsanlegg med direktevarsling til brannvesen. Da alle disse tiltakene ikke er på plass, kan ikke Gjensidige fortsette å forsikre deres virksomhet.

8 Til tross for: Brannsikkerheten ved ……… er høy. Både fordi deler av anlegget er definert som særskilt brannobjekt og har over langt tid vært gjenstand for god internkontrolloppfølging og fordi stedet har lang tradisjon for god brannsikkerhetskultur. Alle brannalarmer fra særskilt brannobjekt overføres til døgnbemannet operasjonssentral. Det er gjennomført risikoanalyse for å avdekke risikoelementer som er spesielle for dette arrangementet. Den finnes som vedlegg, og hovedtiltakene er: Alle komfyrer er koplet ut fordi vi vurderer brukerne som utrygge på rett bruk. Ingen beboere skal bo på rom med elektriske panelovner Alle som sjekker inn får branninstruks på engelsk (de aller fleste snakker engelsk) Døgnbemannet operasjonssentral som mottar alle brannalarmer. Døgnbemannet portvakt som kan veilede utrykningskjøretøy til brannstedet.

9 Til tross for: Vakthold, bemanning og sikkerhet Securitas bemanner vakthold på stedet døgnkontinuerlig og ivaretar adgangskontroll, bemanner operasjonssentralen og gjennomfører streifvakthold. Beredskapsplan akuttinnkvartering ………….. 29.09.2015 I tillegg forsterker Securitas sikkerheten rundt ankomst, matkøer og avreise. Politiets kontaktpunkt er Securitas’ operasjonssentral. Adgangskontrollen til Securitas har lister over alle ansatte. Alle ansatte skal gi tilkjenne ved tegn at de jobber på området. …………. har eget personell som ivaretar at alle dører mellom fellesområder og crewområder holdes lukket til enhver tid. ………… har døgnbemannet resepsjon. Resepsjonisten kan gjøre direkte tilkall av Securitas via nødknapp. Housekeeping skal alltid jobbe sammen to og to og bære radio. Anleggsvei skal stenges etter arbeidstid.

10 Konsekvenser? Myndigheter: Urealistisk å kunne finne nok senger på så vel kort som lang sikt Driftsoperatører: - Ikke mulig å oppfylle kontrakt ovenfor UDI - Ikke mulig å oppfylle kontrakt ovenfor finansieringsinstitusjon - Urealistisk økonomisk risiko å være selvassurandør

11 Hva er gjort? - Konsultert aktører i andre land med tilsvarende utfordringer - Avstemt med det internasjonale forsikringsmarkedet -Tydeliggjort tidsaspektet Avstemt lokale krav og lover, så som: FAL Naturskadepoolen Finanstilsyn/konsesjoner

12 Løsning: NHO Forsikring dekker dette på ordinære Næringsbyggvilkår Noe forhøyet egenandel (spesielt når eiendommen ikke er i bruk for formålet) Øket premie grunnet øket risiko (snitt + ca 400%) Maks forsikringssum kr. 75.000.000,-. (Kan økes forutsatt individuell vurdering) Forutsetning at Driftsoperatøren dekke alle sine forsikringer i NHO Forsikring Det er en forutsetning at alle lovkrav og sikkerhetsforskrifter følges


Laste ned ppt "VI FORENKLER FORSIKRING Vi skjerper konkurransen mellom leverandørene av forsikring. Kun da oppnår forsikringstaker de beste vilkårene til lavest mulig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google