Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte mandag 24.08.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte mandag 24.08.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte mandag 24.08.2015

2 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter Kontakt hjem - skole Fravær Rådgiverne presenterer seg Klassevise møter, ved kontaktlærer

3 Rådgivere: Hildegunn Skarelven, Pål Are Strandvik Helsesøster, Sigrid Rønning Miljøarbeider, Gaute Stensby Avdelingsleder for ST, Hanne Angell Avdelingsleder for SS, Tone Rambøl Avdelingsleder for IF, Frank Sæther Assisterende rektor, Hanne Fostvedt Rektor, Astrid Sandve

4 Rælingen vgs: Ca. 640 elever, 100 ansatte 3 paralleller IF 3 paralleller ST 2 klasser SS vg1, 5 klasser SS vg2 1 klasse PB 1 klasse tilrettelagt undervisning for elever med spesielle behov

5 Vårt/akershusskolens mål: Elevene skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle elever skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye for- ventinger. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og krenkelser. For å nå målet: Nødvendig med et samarbeid mellom lærer og elev/foresatt

6 Velkomstsamtaler fremmer: tettere og raskere kontakt mellom skole - elev/foresatt styrke relasjoner kontaktlærer – elev bred kartlegging som grunnlag for tilpasset opplæring/god faglig og sosial oppstart

7 Elevens rettigheter Beskrevet i Opplæringsloven og Forskrift til Ol + læreplaner i fagene Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring hos elevene Skolen skal gi tilpasset opplæring Skolen skal gi vurdering for læring og sluttvurdering Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning

8 Ordensreglementet for AFK - elevenes plikter Medvirke til et godt læringsmiljø, bidra til arbeidsro – styrket satsingsområde i år Opptre hensynsfullt og høflig Rette seg etter lover og regler som gjelder Delta aktivt i opplæringen Møte presis og forberedt – egne regler på RVS

9

10 Aktiv deltakelse - bidrar til læring og gir grunnlag for lærer til å tilpasse opplæringen gir læreren mulighet for å gi eleven gode faglige råd og vurderingsgrunnlag gir lite fravær, men manglende deltakelse kan føre til IV – ikke vurdert, en «karakter» ingen vil ha Nytt for elever i vg1: Alle fag må være bestått for å flyttes opp ett trinn

11 Møt presis! Hensikten er at lærerne skal kunne begynne undervisningen uten forstyrrelser. Elevene skal melde seg på kontoret før de går i klasserommet. Det er lov til å ha en god grunn!

12 Fravær – dokumentert/udokumentert 10 dager kan trekkes fra ved årets slutt «Permisjoner» gis ikke Ferie utenom skoleferier støttes ikke Avtalt fravær etter gjeldende regler Udokumentert fravær kan føre til nedsatt atferdskarakter Varslingsrutiner – side 18 i infobrosjyre

13 Fraværsgrense 10% - FRA NESTE SKOLEÅR Grensen vil gjelde fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget. Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå m.m. (jf. § 3-47 femte ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag.

14 Trygt og inkluderende skolemiljø Nulltoleranse for mobbing Undersøkelser viser at RVS har tilfredsstillende tall i forhold til mobbing Aktivt elevråd Helsesøster/ miljøarbeider/rådgiver jobber sammen med avdelingslederne Rusforebyggende arbeid – nytt av året at politiet kommer med hund i offentlige rom på skolen

15 Ordninger på Rælingen: Oppløst timeplan: Tre perioder med bare ett fag per dag. Vurderinger, ekskursjoner, faglig fordypning «Tett på»: fraværsoppfølging Elever på ST og IF: norskforsøk med to karakterer, tre karakterer først i vg3. Det skrives tekster på hoved- og sidemål hele tiden. Øving gjør mester!

16

17 Veiledningssenteret Romerike holder informasjonsmøte om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Informasjonsmøtet vil omhandle: · Lovverket · Opplæringstilbud i videregående opplæring · Søknadsprosessen · Å ta egne og bevisste valg Adresse: Alexander Kiellandsgate 2B, 2000 Lillestrøm Torsdag 29. oktober 2015, klokken 18 - 20

18 Ta kontakt med oss hvis det er noe, heller en gang for mye enn en gang for lite! Mailadressene finner dere på hjemmesiden vår: www.raelingen.vgs.nowww.raelingen.vgs.no Telefonnummeret til skolen er 63835300 Mitt mobilnummer er 92206654

19 www.raelingen.vgs.no www.udir.no http://lovdata.no http://portalen.akershus-fk.no/ansatt/sok/?q=reglement http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell- vurdering/http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell- vurdering/ http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og- kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og- kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet- 2013/8-Fravar/http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og- kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og- kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet- 2013/8-Fravar/ http://old.akershus-fk.no/tema/Utdanning/Arkiv/?article_id=62177

20 RÅDGIVNINGSTJENESTEN VED RVS Gi rettledning og råd ved valg av programområde eller fag. Formidle studie- og yrkesveiledning i grupper og individuelt. Søke å hjelpe elever som måtte ha personlige og sosiale vansker.

21 Vi ønsker å avdekke eventuelle problemer så tidlig som mulig. Få informasjon om tidligere tilrettelegging. Søknad om tilrettelegging blir behandlet konfidensielt. Innkalling til samtale. Eventuell videre utredning skjer i samarbeid med PPT.

22 KARRIEREVEILEDNING Samtaler med elever på Vg1, små grupper eller individuelt. Veien videre, elever og foresatte. Januar 16, start søkeprosess for neste skoleår.

23 SKOLENS NETTSIDE www.raelingen.vgs.no Tjenester for elever.


Laste ned ppt "Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte mandag 24.08.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google