Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere undertittelstil i malen «Fra dokumentasjon til aksjon» Temamøte hos norsk forening mot støy 15.mars 2012 Marthe Røgeberg, seksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere undertittelstil i malen «Fra dokumentasjon til aksjon» Temamøte hos norsk forening mot støy 15.mars 2012 Marthe Røgeberg, seksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere undertittelstil i malen «Fra dokumentasjon til aksjon» Temamøte hos norsk forening mot støy 15.mars 2012 Marthe Røgeberg, seksjon for transport og energi

2 Støyforurensning Påvirker helse og livskvalitet Støy koster http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Mars-2012/Trafikkstoy-koster-mange-friske- levear/?cid=36625 Dagbladet, 28.mai 2005

3 Nasjonale mål om å forebygge og redusere støyproblemer slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999 Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005

4 Strategisk støykartlegging – 2012 Utendørs støy Lden > 55 dB Lnatt > 50 dB EU direktiv 2004/49/EC (END) Forurensningsforskriftens kapittel 5 Det europeiske miljøbyrået (EEA)

5 Hva skal kartlegges? Byområder med over 100 000 innbyggere (inkluderer veier, jernbane/t- bane/trikk, havner og industri i området) 2007: Byområder med over 250 000 innbyggere (Oslo) Veianlegg med over 3 millioner kjøretøypasseringer per år (8220 ÅDT) 2007: Veianlegg med over 6 millioner kjøretøypasseringer per år (16 440 ÅDT) Jernbane med over 30 000 togbevegelser per år 2007: Jernbane med over 60 000 togbevegelser per år Flyplasser med over 50 000 flybevegelser per år 2007: Gardemoen fritatt fra kartlegging p.g.a omlegging av innflyvingsmønster Store industribedrifter (IPPC-bedrifter)

6 Årets kartleggingspliktige kommuner - skal også utarbeide handlingsplaner (i 2013) 5 byområder med totalt 15 kommuner: Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Oppegård Bergen Stavanger, Sandnes, Randaberg (og Sola) Trondheim Fredrikstad og Sarpsborg

7 «Fra dokumentasjon… Kartleggingen - identifiserer områder med høy støybelastning

8 … til aksjon» Informasjon til befolkningen om eksponeringen og støyproblemene Tiltak i utpekte problemområder bør prioriteres i handlingsplanene (5- årsperspektiv) Støyproblemet behandles på lokalt nivå – ambisjonsnivå og tiltak opp til den lokale myndighet Bør også ta sikte på å bevare stille områder

9

10 Hva må til for å få støyen ned? Forurensningsforskriftens krav til innendørs støy (42 dB) må overholdes Skjerping av tiltaksgrensen (beregning med åpne ventiler 38 dB) Særlig behov for tiltak innenfor samferdselssektoren Kilderettede tiltak (motor, veg/dekk) Forebyggende areal- og transportplanlegging Kartlegging og informasjon om støyproblemet

11 Les mer om støy på klif.no og miljostatus.no


Laste ned ppt "Klikk for å redigere undertittelstil i malen «Fra dokumentasjon til aksjon» Temamøte hos norsk forening mot støy 15.mars 2012 Marthe Røgeberg, seksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google