Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INKLUDERING RÆLINGEN KOMMUNE. Alle innbyggere i Rælingen er hele mennesker. Alle innbyggere i Rælingen er en ressurs, ikke en belastning. Alle innbyggere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INKLUDERING RÆLINGEN KOMMUNE. Alle innbyggere i Rælingen er hele mennesker. Alle innbyggere i Rælingen er en ressurs, ikke en belastning. Alle innbyggere."— Utskrift av presentasjonen:

1 INKLUDERING RÆLINGEN KOMMUNE

2 Alle innbyggere i Rælingen er hele mennesker. Alle innbyggere i Rælingen er en ressurs, ikke en belastning. Alle innbyggere i Rælingen ønsker å lykkes, klare seg sjøl, ha et verdig liv, bety noe for andre og gi noe til samfunnet. Ønsket situasjon

3 Hva gjør vi for å oppnå resultater? «Tøff kjærlighet»:  Alle skal ut i arbeid eller utdanning som kvalifiserer til arbeid.  Alle skal eie sin egen bolig og betale for den.  Stille individuelle krav og gi individuell omsorg for at kravene skal oppnås.  Kartlegging av ressurser og sette individuelle mål.  Lage en IOP for kvalifisering til arbeid.  Sette mål for og tidsplan kvalifisering til arbeid.  Plan for veiledning. Ønsket situasjon

4 Tiltak rettet mot arbeid/utdanning (krav om individuell gjennomføring)  Flerkulturelle arbeidsteam.  Samarbeid på tvers av etater.  Introprogram for yngre hos flyktningetjenesten og for eget for voksne (Norsk, samfunnsfag, grunnskole og spesialundervisning).  Leksehjelp for voksne, barn og ungdom. (Frivillige organisasjoner)  Sosial kompetanse og norsktrening. (Frivillige organisasjoner)  Intensiv trening de 6 siste måneder.  Arbeidstreningskurs for kvinner og menn.  Oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver så lenge det trengs.

5 Tiltak rettet mot bolig (krav om individuell gjennomføring).  Drømmen er motivasjonen.  Boligkurs, hvordan bor vi i Norge, forventninger fra fellesskapet. Tiltak for det «Hele mennesket».  Helsekurs, fysisk og psykisk.  Foreldreveiledning.  Kvinne- og mannsgruppe.  IMID-prosjektet.  Samlivskurs.  Depresjonsmestring.  Familieplanlegging.

6  Nøkkelord er BALANSE mellom krav og omsorg:  Tro på at flyktningen har ressurser. Stille krav og gi omsorg – uten dette ser vi kun begrensninger. Være forberedt på motstand.  Dedikerte medarbeidere.  Politisk forankring og oppfølging Ønsket situasjon

7 Resultater:  100 % i jobb/utdanning i 2014.  100% i jobb/utdanning i 2015.  Inkludering er god kommuneøkonomi.  Frivilligheten har blitt en viktig ressurs for sosialisering og relasjonsbygging – gir gode holdninger i resten av befolkningen.  God omdømmebygging.  Innbyggerne er informert om flyktningpolitikken og flyktningetjenesten. Ønsket situasjon

8 Hva må stat og kommunene bli bedre på?  Satse mer på 1. generasjon.  Sette politiske mål for flyktningarbeidet og følge dem opp.  Gi faglig frihet til tjenesten innenfor vedtatte mål.  Kvalifisering til arbeid og utdanning må i større grad skje i mottakene.  Formell kompetanse er en hindring, kan i større grad tilegnes på arbeidsplassen og i sosiale relasjoner.  Utnytte frivillige organisasjoner.  Flere kommunale arbeidsplasser og plasser for kvalifisering til arbeid. Ønsket situasjon

9  Alle mennesker er en ressurs og et likeverdig individ i fellesskapet.  Midlertidig opphold skaper angst og kan motvirke kvalifisering for arbeid, vi gjør ikke slik mot «våre egne».  De som kommer hit må behandles som «våre egne, gjøre sin plikt – kreve sin rett».  Et menneske som sees på som en belastning, vil bli en belastning og det vil finne et sted «utenfor» samfunnet der de blir godtatt.  Lytt til barn og ungdom. Ønsket situasjon

10 Ting tar tid, det gjorde det for 100 år siden også! Ønsket situasjon


Laste ned ppt "INKLUDERING RÆLINGEN KOMMUNE. Alle innbyggere i Rælingen er hele mennesker. Alle innbyggere i Rælingen er en ressurs, ikke en belastning. Alle innbyggere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google