Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentrettet rusforebyggende arbeid ved KoRusene Trondheim, 2. september 2015 Kristine Langmyr KoRus - Øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentrettet rusforebyggende arbeid ved KoRusene Trondheim, 2. september 2015 Kristine Langmyr KoRus - Øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentrettet rusforebyggende arbeid ved KoRusene Trondheim, 2. september 2015 Kristine Langmyr KoRus - Øst

2 Hvem er vi www.rus-ost.no KoRus - Øst er ett av syv kompetansesentre som jobber med rus- og avhengighetsspørsmål

3 KoRus - Øst 88 kommuner 4 fylker 22 ansatte Lokalisert i Sykehuset Innlandet HF www.rus-ost.no Studentnettverk HiHm, HiL (HiG), HiØ, NMBU Administrasjon, LMU Leder Stud.org Studentsamskipnad/rådgivning Fadderleder 2 rådgivere fra KoRus - Øst

4 Overordnet mål for KoRusene Sikre oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse og implementere kunnskapsbaserte strategier. Samarbeid med andre regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet.

5 Hovedsatsningsområder ved KoRusene Rusforebygging / folkehelsearbeid - inkl. Ansvarlig alkoholhåndtering Tidlig intervensjon Rusbehandling og tjenesteutvikling

6 Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen er et utviklingsområde der arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner vil være viktige forebyggingsarenaer. Meld. St. 30 (Rusmeldingen) og Meld. St. 34 (Folkehelsemeldingen) har som mål at alle arbeidstakere og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk. Fra og med 2015 har KoRusene ansvar for å tilby opplæring og veiledning innen tidlig intervensjon og rusmiddelforebygging til høgskoler og universiteter.

7 Rusmiddelforebygging blant studenter Arbeidet ble ivaretatt gjennom AKAN kompetansesenters studentnettverk frem til 2013. For å sikre lokal forankring, og fordi KoRusene sitter på kompetanse om studiemiljøene, er det fra 2014 igangsatt utprøving av modeller for samarbeid med utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og studentorganisasjoner. Utviklingsarbeidet fortsetter og KoRusene vil fortsatt ha ansvar for å tilby opplæring og veiledning innen tidlig intervensjon og ansvarlig alkoholhåndtering til høgskoler og universiteter.

8 Mål og tiltak for 2015 MÅL: Bidra til reduksjon i andelen studenter med et risikofylt alkoholkonsum og fange opp studenter som er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til alkohol TILTAK: Implementere Optimal student ved høgskoler og universiteter (tilbudet er ikke tilgjengelig p.t. – AUDIT kan fungere som et alternativ) Tilby gratis MI-opplæring til ansatte i studentsamskipnadene (høy prioritet). Dette for å sikre et godt veiledningstilbud til studenter som ønsker hjelp til å endre alkoholvanene.

9 Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig vertskap

10 Mål Målet med satsningen er å bidra til trygge og gode lokalsamfunn, hindre vold og ulykker, og forebygge sykdom og skader relatert til alkohol og illegale rusmidler. KoRus skal bidra til at kommunene gjennom satsningen på ansvarlig alkoholhåndtering forebygger og reduserer skadevirkninger av alkoholbruk. Hovedfokuset skal være reduksjon av overskjenking og salg/skjenking til mindreårige.

11 Tiltak for Fadderuker, studentfester og skjenkesteder ved studiestedene FADDERKURS Bidra til å redusere overskjenking og alkoholrelaterte skader og ulykker i forbindelse med fadderuker, studentfester, og på lokale skjenkesteder ved studiesteder i Norge ANSVARLIG STUDENT Tilby veiledning til studiesteder som ønsker å etablere samarbeid med kommune og politi i forbindelse med ansvarlig vertskap og overholdelse av alkoholloven Ha et spesielt blikk for studenter som en viktig målgruppe i AAH-arbeidet inn mot kommuner, politi, næring og fylkesmenn

12 AVe Nettbasert e-læringskurs, også tilpasset I-pad/I-phone Kurset er for alle som jobber på et skjenkested. Består av 6 leksjoner. Filmer for å vise god og mindre god praksis Kommentarer, råd og tips fra bartender Kurset avsluttes med en prøve som må være bestått for å få kursbevis Innhold: Alkoholens rolle i samfunnet Alkoholens egenskaper og virkning Alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser Overskjenking og definisjon av åpenbart påvirket Legitimasjonskontroll Narkotika Kommunikasjon Politi/kommune/samarbeid Kursbevis - ansvarlig vertskap

13 07.09.11| Trysil| 13

14

15

16 Ansvarlig vertskap handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Ansvarlig vertskap handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester.

17 Film: Ansvarlig Vertskap

18 Nasjonale kunnskapskilder www.forebygging.no www.kommunetorget.no www.tidligintervensjon.no www.snakkomrus.no Rustelefonen: 05888

19 Kristine Langmyr Kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no Dick Ekeroth Dick.ekeroth@sykehuset-innlandet.no


Laste ned ppt "Studentrettet rusforebyggende arbeid ved KoRusene Trondheim, 2. september 2015 Kristine Langmyr KoRus - Øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google