Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for i dag 1.Kort presentasjon av UDIs Lean-arbeid 2.Presentasjon av prosjektet «Dublin a-å» 3.Tavletur  Asylavdelingen  Dokumentsenteret  Område.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for i dag 1.Kort presentasjon av UDIs Lean-arbeid 2.Presentasjon av prosjektet «Dublin a-å» 3.Tavletur  Asylavdelingen  Dokumentsenteret  Område."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for i dag 1.Kort presentasjon av UDIs Lean-arbeid 2.Presentasjon av prosjektet «Dublin a-å» 3.Tavletur  Asylavdelingen  Dokumentsenteret  Område for familieinnvandring Side 1

2 UDIs Lean-reise Presentasjon for Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender

3

4 Vi klarer det alene Brukeren i sentrum Vi klarer det ikke alene

5 Program for i dag 1.Kort presentasjon av UDIs Lean-arbeid 2.Presentasjon av prosjektet «Dublin a-å» 3.Tavletur  Asylavdelingen  Dokumentsenteret  Område for familieinnvandring Side 5

6 Dublin fra A til Å – samarbeid på tvers Besøk fra «I trygge hender» Roar Iost, prosjektleder // rio@udi.no Side 6Side 6

7

8 Mohammed søker asyl i Norge

9 170 dager Første møte Retur Registrering Etablere ansvar Vedtak Klagebehandling Ut av Norge

10 Kø 170 dager Første møte Retur

11 Ali søker asyl i Norge

12 Første møte Retur 55 dager Dublin A til Å – «Ny flyt» PU UDI ASA UDI RMA UNE

13 Hva har skjedd? Formål og bakgrunn Dublinløpet involverer 3 etater, samt andre medlemsstater. Sakene skifter eier en rekke ganger i saksprosessen, noe som medfører liggetider og en samlet sett for lang saksbehandlingstid. Prosjektet skal jobbe tverrgående. Ved kartlegge hele Dublinprosessen fra registrering hos PU til uttransport er gjennomført skal prosjektet identifisere tiltak som gjør at vi samlet sett sikrer kortere saksbehandlingstid fra registrering til gjennomført uttransport. I prosjektperioden skal det også gå parallelle aktiviteter «lokalt», som skal sikre at hver etat oppnår kortest mulig gjennomløpstid. Prosjektets leveranser Kartlegge dagens prosesser med behandlingstider og ventetider, gjennom verdistrømanalyse og dataanalyser Oppsummert styrker og svakheter i dagens saksflyt i Dublinsakene, med fokus på ansvarsskiftene mellom de ulike etatene i flyten Etablert nye prosesser, med mest mulig uavbrutt flyt og uten tidsspill – det skal være klart avstemte avtaler ved hvert ansvarsskift Etablert felles målformuleringer om saksbehandlingstid både i hver delprosess og samlet fra registrering til uttransport Tidsramme og ressursbruk Prosjektet starter i uke 2 2014 avsluttes ca 11. april 2014. Kritiske suksessfaktorer Styringsgruppe aktivt inne og driver prosessen framover, tar løpende avklaringer Sikre eierskap til ny løsning gjennom bred involvering av berørte parter i etatene Intern fronting av prosjektet fra involverte ressurser i alle parter God informasjonsflyt om prosjektet til alle berørte parter Sikre sammenheng med andre prosjekter som grenser til dette, slik som Realitetsorienteringsprosjektet, inkl strategisk mottaksplassering (UDI, med involvering av de andre etatene) Bedre håndtering av kriminelle søkere (UDI) Forsvunnet-prosjektet (PU) God saksflyt (UNE) EMA «avviksprosjekt» (UDI)

14 Hvordan gikk vi fram?

15 Vi fant mange problemer – store og små

16

17

18

19

20

21

22 4 måneder kortere tid fra A til Å

23 Nytt perspektiv

24 Bedre Dublin-flyt gir mange gevinster 500+ plasser i mottak ≈ 70 millioner/år Mindre kriminalitet Frigi kapasitet i politiet

25 Hva har vi lært? Vi klarer å samarbeide på tvers Vi har endret tankesett Hovedstrømmen flyter

26 Program for i dag 1.Kort presentasjon av UDIs Lean-arbeid 2.Presentasjon av prosjektet «Dublin a-å» 3.Tavletur  Asylavdelingen  Dokumentsenteret  Område for familieinnvandring Side 26

27 www.udi.no 27


Laste ned ppt "Program for i dag 1.Kort presentasjon av UDIs Lean-arbeid 2.Presentasjon av prosjektet «Dublin a-å» 3.Tavletur  Asylavdelingen  Dokumentsenteret  Område."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google