Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten for Voksne, HAVO. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten for Voksne, HAVO. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten for Voksne, HAVO. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

2 Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse og syndromer som kan medføre utviklingshemming. Døgnavdeling: observasjonsopphold 3-4 uker Ambulant team: poliklinisk og ambulant utredning, oppfølging og veiledning. Kompetansegruppe for minoritetshelse fra 2014. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

3 Minoritetshelse Mye av utredningene av voksne med medfødte tilstander ved HAVO gjøres ved hjelp av pårørende og personale. Dette for å få info om historikk med tanke på om tilstander er medfødte, og ofte på grunn av pasientens egne begrensninger i å kunne gi informasjon. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

4 Utfordringer i utredning og behandling Å spørre om begreper som utviklingshemming og autisme, disse kan være helt ukjente for mange. Om det som er kulturelt «normalt» i kartleggingsintervju og spørreskjema. «Vil dere si at han lekte som normalt med jevnaldrende barn da han var i alderen 4-6 år?». «Det vet vi ikke, der vi kommer fra leker barna ute, mens de voksne arbeider». Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

5 Utfordringer Mange har lite kjennskap og erfaring med vestlig medisin, og lite kjennskap til hvordan helsetjenester for målgruppen er organisert i Norge. Negative erfaringer med offentlige system i andre land kan vekke redsel for å ta i mot tilbud om oppfølging og behandling. Taushetsplikt, pasientrettigheter, selvbestemmelse. Bruk av tolk i arbeidet- tid og ressurser. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

6 Bevisstgjøring: intern fagdag 2015 Svein Ramung, psykolog: Innvandrerbefolkningens møte med det norske tjenesteapparatet. Om hvordan vi kan gå glipp av vesentlig informasjon fordi vi ikke vet hva vi skal spørre om, at vi overser eget kulturelt «bias». Diana Kar, erfaren fagkonsulent fra Hero tolketjeneste i Oslo: Innføringskurs i bruk av tolk; om utfordringer knyttet til bruk av tolk, hvordan tolkene skal brukes, flerkulturell kommunikasjon og nyttige tips i forkant av en tolkesamtale. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

7 Videre arbeid: Å hente inn info om hva man gjør ved andre Habiliteringstjenester. Vurdere å prøve ut Kulturformuleringsintervjuet til DSM-5 utarbeidet ved NAKMI, for å avdekke og forstå kulturelle holdninger til medisinske spørsmål eller til behandling. http://rop.no/kartleggingsverktoey/kulturformuleri ngsintervjuet-cfi Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

8 Videre arbeid: Lage infomateriell om utviklingshemming og autisme oversatt til ulike språk. Legge ut oversettelser til ulike språk av info om Habiliteringstjenesten for voksne på nettsidene. Lage et organisasjonskart over tilknyttede tjenester for utviklingshemmede i det norske systemet, i livsløpsperspektiv. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

9 Videre arbeid: Tolk: Lage gode prosedyrer for bestilling og gjennomføring. Prosedyrer for tilbakemelding når det ikke fungerer. Lage eget venterom til tolkene, separat fra pasienter og pårørende. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

10 Arbeidet spriker litt i alle retninger, håper at vi skal bli bedre på: Øke forståelse for våre kulturelle bias i behandling, øke minoritetsbrukeres medvirkning. Tilpasset materiell for undervisning og psykoedukasjon med minoritetsspråklige. Opparbeide mer brukbart kartleggingsmateriell. Øke tilgjengelighet til offentlig info om HAVO for minoritetsspråklige. Bli mer kyndige i tolkebruk og påvirke tolketjenesten i samme retning. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO

11 Takk for oppmerksomheten. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten for Voksne, HAVO. Psykologspesialist Åse K. Rio, ambulant team HAVO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google