Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland

2 Øivind Langseth O Født og oppvokst ved Åndalsnes i Romsdal O Bor i Skrautvål i Nord- Aurdal O Gift med samme dama i 40 år, barn i USA og Oslo, og bestefar til tre O BI utdannelse fra 70 tallet på Gjøvik O Bankansatt i 28 år O Norges yngste adm.banksjef i 1987 O Adm.dir Beitostølen Resort O Rådmann i Øystre Slidre kommune

3 Etterforsker mistenkelig dødsfall av 13-åring i Valdres Moren siktet. Torun StøbakkTorun.Stobakk@dagbladet.noTorun.Stobakk@dagbladet.no Anders Holth Johansenahj@dagbladet.noahj@dagbladet.no 13-åring funnet død nyttårsaften: - Mor var ikke i stand til å snakke om det hun er siktet for Omtrent 591 resultater (på 0,18 sekunder) Rektor: - Fikk ingen mobbevarsel om død 13- åring Tidligere rektor på barneskolen hvor 13-åringen som døde i Valdres har gått, sier at hun aldri mottok noen mobbeklager vedrørende jenta. Politiet: 13-åringen døde trolig av avmagring Mor er siktet for grov omsorgssvikt.

4 Hva skjer 31. Desember fredag Jenta på 13 år blir funnet død – Mor har ringt nødmelding – legevakta kaller ut helsepersonell fra vår kommune for å ta hånd om MOR Det skjer ingen varsling til kommunens ledelse. Vårt helsepersonell er ukjent med at den døde jenta har «bodd» i kommunen 1. Januar Lørdag Politiet går ikke ut med noe informasjonSaka er ukjent for kommunen og pressen 2. Januar Søndag Politiet går ut med at det har skjedd et dødsfall i Valdres og at Mor er arrestert Pressen starter med å ringe rådmenn/ordførere i Valdres – da kommunens navn ikke er kjent Politiet informerer meg 3. JanuarPolitiet har fortsatt ikke offentliggjort hvor – men Bærum kommune er ute i media!! Pressen strømmer til Beitostølen basert på rykte Vårt Rådhus er fra kl 10.30 fylt av presse og TV 12.30 går vi ut med Pressemelding.

5 Pressemelding PRESSEMELDING Øystre Slidre kommune kan stadfeste at den 13 år gamle jenta som døydde i Valdres på nyttårsaftan hadde bustadadresse i Øystre Slidre kommune ein kort periode i midten av november. Jenta har aldri vore elev i skulen i Øystre Slidre kommune, men kommunen mottok melding om heimeundervisning den 26. oktober. Omstendigheiter rundt saka førte til at kommunen sendte ei bekymringsmelding til barnevernet i november. Dette skjedde etter at jenta hadde meldt flytting til ein annan kommune utanfor Valdres. For meir informasjon, viser vi til politiet sin pressekonferanse seinare i dag. Heggenes, 4. januar 2016 Kjell Berge Melbybråten Øivind Langseth ordførar rådmann

6 Hva slags sak er dette O Det er en jente som ikke bor i vår kommune og ikke har familie eller pårørende i vår kommune som er død, mor er arrestert. O Det er en politisak – de eier saka O Det er en media sak – om spiseforstyrrelser, mobbing, død – hvem er syndebukken O Det er ikke en Kriseledelsessak – hele krisen for kommunen er at det har skjedd her. O Kommunen må ta inn over seg – hva er vår del av saka – en mor og en datter som flyttet til kommunen 10.10 og flyttet 18.10. – ingen kontakt med helse

7 Kommunens del av saka O Rådmannen har ikke kjennskap til noen sak om hjemmeundervisning, flytting til og fra kommunen, samtaler mellom mor og kommunen osv. – det skal han heller ikke ha. O Rådmannen må O Skaffe seg oversikt over hendelser O Lage en media strategi – basis i info.plan, hvem, hvor, når osv. O Avklare med Politiet som eier saka O Bærum kommune og Bærum politikammer O Barnevernet (vertskommune Nord-Aurdal kommune) O Taushetsplikt og politiavhør

8 Hva gjorde vi som kommune Mandag 3. januar kl 09.00 – Møte for å få oversikt O Kommuneledelsen, rektor, stab – saksbehandler, leder,og ordfører Vi etablerte dette som et «team» – men vi satte ikke krisestab O Hva er saka (suksess – vite alt – sortere ut) O Registrerte hendelsen på CIM O Hvem håndterer saka (Rådmann og ordfører – avtalt – rådmann har sak – ordfører følelser) O Når håndterer vi hva (dette er en politisak) O Kl 12.30 – Pressemelding om kommunens rolle ----og så var kanonene ladet, det var i vår kommune ….

9 Politietterforskning og tilsyn O Politietterforskning O Fylkesmannen frigir spesifikke ansatte fra taushetsplikt O Etterforskning er det samme som forhør – tar mange timer. Forhør er av 1 og 1 – husk å ta lederansvar for debrifing av de som er utsatt for dette! O Sørg for at det er like journaler underveis i alle saker – vår lærdom – det er 1 i skolen og 1 i staben O Tilsyn O Politi er politi – i et tilsyn møter vi noen som kan faget.

10 Egen opplevelse - bakgrunn O Jeg har opplevd O 6 bankfusjoner – 2 i ledende stilling med media fokus O Underslagssaker O Matforgiftning av pensjonistgruppe O Heisekran som faller over hus O Sprengte minibanker… O 10 talls konkurser – de største med over 100 ansatte – jeg trodde det var toppen av media kjør

11 Hva hadde vi? O Vi har et oppdatert planverk O Info plan (slik gjør vi) O Kultur på å bruke rådgivere (Ivar Ødegaard var delvis påkoblet både av ordfører og rådmann) O Det er alltid viktig å ha en «nøytral» utenforstående O CIM O Vi hadde over 20 loggføringer O Viktig for systematikk og evaluering

12 Egen opplevelse av dette O Mandag 3. januar O Hadde 71 inngående telefoner fra Presse og Bærum kommune O 14 av telefonene var etter kl 19.00 om kvelden O 2 TV-intervju O 6 møter med Presse på jobb O Etterpå O Pressen (Dagbladet, fagpresse) gav seg ikke O NRK radio H/O – og NRK nyheter er ikke samkjørt O Pugging – si det samme hver gang og kun det jeg har øvd på og som teamet er enig i. O I Øystre Slidre kommune har vi en øvd ordfører – tidligere yrkesmilitær leder (kaptein – det er bra)

13 Litt om følelser O Et barn er død – mor er arrestert O Hva kunne vi gjort? O Hvem må vi ta ansvar for i egen organisasjon ? O som leder har du et ansvar og må ta et ansvar også for ansattes følelser og skyldfølelser O Ikke glem å ta ansvar for ansatte som er i politiavhør og lignende O Urettferdig – hvorfor Øystre Slidre kommune? O Når går det over? O Sosiale media – du vet, de skriver – en politisak O Løse kanoner – alle prøver seg – dytt ansvar

14 Helt til slutt Når vi har Øvelser - Er det noen av dere som synes denne mannen burde vært på ferie? - Mitt svar er: «Virkeligheten er mye, mye verre» Så tren enda mer på media håndtering.

15 Øivind Langseth Oivind.langseth@oystre-slidre.kommune.no 46940739 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google