Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland

2 Øivind Langseth O Født og oppvokst ved Åndalsnes i Romsdal O Bor i Skrautvål i Nord- Aurdal O Gift med samme dama i 40 år, barn i USA og Oslo, og bestefar til tre O BI utdannelse fra 70 tallet på Gjøvik O Bankansatt i 28 år O Norges yngste adm.banksjef i 1987 O Adm.dir Beitostølen Resort O Rådmann i Øystre Slidre kommune

3 Etterforsker mistenkelig dødsfall av 13-åring i Valdres Moren siktet. Torun Anders Holth 13-åring funnet død nyttårsaften: - Mor var ikke i stand til å snakke om det hun er siktet for Omtrent 591 resultater (på 0,18 sekunder) Rektor: - Fikk ingen mobbevarsel om død 13- åring Tidligere rektor på barneskolen hvor 13-åringen som døde i Valdres har gått, sier at hun aldri mottok noen mobbeklager vedrørende jenta. Politiet: 13-åringen døde trolig av avmagring Mor er siktet for grov omsorgssvikt.

4 Hva skjer 31. Desember fredag Jenta på 13 år blir funnet død – Mor har ringt nødmelding – legevakta kaller ut helsepersonell fra vår kommune for å ta hånd om MOR Det skjer ingen varsling til kommunens ledelse. Vårt helsepersonell er ukjent med at den døde jenta har «bodd» i kommunen 1. Januar Lørdag Politiet går ikke ut med noe informasjonSaka er ukjent for kommunen og pressen 2. Januar Søndag Politiet går ut med at det har skjedd et dødsfall i Valdres og at Mor er arrestert Pressen starter med å ringe rådmenn/ordførere i Valdres – da kommunens navn ikke er kjent Politiet informerer meg 3. JanuarPolitiet har fortsatt ikke offentliggjort hvor – men Bærum kommune er ute i media!! Pressen strømmer til Beitostølen basert på rykte Vårt Rådhus er fra kl fylt av presse og TV går vi ut med Pressemelding.

5 Pressemelding PRESSEMELDING Øystre Slidre kommune kan stadfeste at den 13 år gamle jenta som døydde i Valdres på nyttårsaftan hadde bustadadresse i Øystre Slidre kommune ein kort periode i midten av november. Jenta har aldri vore elev i skulen i Øystre Slidre kommune, men kommunen mottok melding om heimeundervisning den 26. oktober. Omstendigheiter rundt saka førte til at kommunen sendte ei bekymringsmelding til barnevernet i november. Dette skjedde etter at jenta hadde meldt flytting til ein annan kommune utanfor Valdres. For meir informasjon, viser vi til politiet sin pressekonferanse seinare i dag. Heggenes, 4. januar 2016 Kjell Berge Melbybråten Øivind Langseth ordførar rådmann

6 Hva slags sak er dette O Det er en jente som ikke bor i vår kommune og ikke har familie eller pårørende i vår kommune som er død, mor er arrestert. O Det er en politisak – de eier saka O Det er en media sak – om spiseforstyrrelser, mobbing, død – hvem er syndebukken O Det er ikke en Kriseledelsessak – hele krisen for kommunen er at det har skjedd her. O Kommunen må ta inn over seg – hva er vår del av saka – en mor og en datter som flyttet til kommunen og flyttet – ingen kontakt med helse

7 Kommunens del av saka O Rådmannen har ikke kjennskap til noen sak om hjemmeundervisning, flytting til og fra kommunen, samtaler mellom mor og kommunen osv. – det skal han heller ikke ha. O Rådmannen må O Skaffe seg oversikt over hendelser O Lage en media strategi – basis i info.plan, hvem, hvor, når osv. O Avklare med Politiet som eier saka O Bærum kommune og Bærum politikammer O Barnevernet (vertskommune Nord-Aurdal kommune) O Taushetsplikt og politiavhør

8 Hva gjorde vi som kommune Mandag 3. januar kl – Møte for å få oversikt O Kommuneledelsen, rektor, stab – saksbehandler, leder,og ordfører Vi etablerte dette som et «team» – men vi satte ikke krisestab O Hva er saka (suksess – vite alt – sortere ut) O Registrerte hendelsen på CIM O Hvem håndterer saka (Rådmann og ordfører – avtalt – rådmann har sak – ordfører følelser) O Når håndterer vi hva (dette er en politisak) O Kl – Pressemelding om kommunens rolle ----og så var kanonene ladet, det var i vår kommune ….

9 Politietterforskning og tilsyn O Politietterforskning O Fylkesmannen frigir spesifikke ansatte fra taushetsplikt O Etterforskning er det samme som forhør – tar mange timer. Forhør er av 1 og 1 – husk å ta lederansvar for debrifing av de som er utsatt for dette! O Sørg for at det er like journaler underveis i alle saker – vår lærdom – det er 1 i skolen og 1 i staben O Tilsyn O Politi er politi – i et tilsyn møter vi noen som kan faget.

10 Egen opplevelse - bakgrunn O Jeg har opplevd O 6 bankfusjoner – 2 i ledende stilling med media fokus O Underslagssaker O Matforgiftning av pensjonistgruppe O Heisekran som faller over hus O Sprengte minibanker… O 10 talls konkurser – de største med over 100 ansatte – jeg trodde det var toppen av media kjør

11 Hva hadde vi? O Vi har et oppdatert planverk O Info plan (slik gjør vi) O Kultur på å bruke rådgivere (Ivar Ødegaard var delvis påkoblet både av ordfører og rådmann) O Det er alltid viktig å ha en «nøytral» utenforstående O CIM O Vi hadde over 20 loggføringer O Viktig for systematikk og evaluering

12 Egen opplevelse av dette O Mandag 3. januar O Hadde 71 inngående telefoner fra Presse og Bærum kommune O 14 av telefonene var etter kl om kvelden O 2 TV-intervju O 6 møter med Presse på jobb O Etterpå O Pressen (Dagbladet, fagpresse) gav seg ikke O NRK radio H/O – og NRK nyheter er ikke samkjørt O Pugging – si det samme hver gang og kun det jeg har øvd på og som teamet er enig i. O I Øystre Slidre kommune har vi en øvd ordfører – tidligere yrkesmilitær leder (kaptein – det er bra)

13 Litt om følelser O Et barn er død – mor er arrestert O Hva kunne vi gjort? O Hvem må vi ta ansvar for i egen organisasjon ? O som leder har du et ansvar og må ta et ansvar også for ansattes følelser og skyldfølelser O Ikke glem å ta ansvar for ansatte som er i politiavhør og lignende O Urettferdig – hvorfor Øystre Slidre kommune? O Når går det over? O Sosiale media – du vet, de skriver – en politisak O Løse kanoner – alle prøver seg – dytt ansvar

14 Helt til slutt Når vi har Øvelser - Er det noen av dere som synes denne mannen burde vært på ferie? - Mitt svar er: «Virkeligheten er mye, mye verre» Så tren enda mer på media håndtering.

15 Øivind Langseth Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Kontaktmøte for beredskapskoordinatorer og informasjonsmedarbeidere Øivind Langseth Rådmann Lillehammer 10. Mars 2016 Fylkesmannen i Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google