Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En utkantkommunes erfaringer Region Namdal, Sørgården 2. Juni 2016 Karl Audun Fagerli, rådmann Lierne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En utkantkommunes erfaringer Region Namdal, Sørgården 2. Juni 2016 Karl Audun Fagerli, rådmann Lierne."— Utskrift av presentasjonen:

1 En utkantkommunes erfaringer Region Namdal, Sørgården 2. Juni 2016 Karl Audun Fagerli, rådmann Lierne

2 Lierne kommune 2016 2962 km2 1380 innbyggere 80-140 km til legevakt (kveld, natt, helg) 125-185 km til nærmeste sykehus Egen lensmann Egen ambulanse siden 1975 Oppegående beredskapsråd Brannstasjon i Nordli og Sørli (Brann Midt IKS)

3 Min bakgrunn Nordli Røde Kors Hjelpekorps/Lierne Røde kors 1973-2016 (43 år) (+Steinkjer RK 1975-78) Lierne HV 1981-2013 (NK 6 år, Omr.sjef 25 år) Medlem i kommunens beredskapsråd for Røde kors og HV til 1994. Medlem, sekretær og saksbehandler i beredskapsrådet 1994-2016 (som rådmann) Ambulansesjåfør ( i tillegg til ordinær jobb)

4 Min bakgrunn 2 Daglig leder for Nordli RK Ambulanse Leder i Ambulanseutvalget i NT Røde kors Fylkesstyremedlem i Norges Ambulanseforbund i NT Styreleder i Nord Trøndelag Røde Kors Ambulanse AS (Stjørdal og Namsos)

5 Samfunnssikkerhet, trygghet og beredskap i Lierne kommune Nødvendige planer, spesielt en kriseplan Et beredskapsråd som møtes 2-4 g/år En kultur for at øvelser er nødvendig og viktig Vilje til å avsette penger og tid til øvelser, men ikke alle øvelser koster. Mini-øvelser på 60 min Læring av øvelser og aksjoner (Stormen Hilde) Forholde seg til det vi har, og ikke til det vi ikke har.

6 Stormen Hilde, nov-13 Vi trodde kommunesenteret var trygt for strømbrudd over tid (2 kraftlinjer hit) Derav dårlig aggregat-ressurser Bofellesskap med kun strøm-oppvarming Alarmer som ikke virket, uten strøm Sårbar på samband, når både fasttelefon og mobil falt ut etter hvert. Fikk låne fra Politi, Fjellstyret og private.

7 Stormen Hilde, 2 De fleste husstander hadde ved-oppvarming, men overrasket over at ikke alle hadde ved. Hva om dette hadde skjedd i januar, med minus 35 grader? Tre leger og en ambulanse tilgjengelig Nødstrøm til sykeheimen etter 18 timer/NTE Flytting beboere fra bofelleskap til sykehjem Kriseledelsen operativ første natt, fullt etablert påfølgende formiddag.

8 Stormen Hilde, 3 En meget god lærepenge. Alle er sårbare! Anskaffet eget nødstrømsaggregat til sykeheimen, to satellitt-telefoner, egen sikringsradio m.m. Jobber med info.brosjyre til alle husstander, med fokus på «eget ansvar» og hvor man kan få hjelp.

9 Hvorfor øve? Siste revidering av øvingsplanen i beredskapsrådet 17.12.15: 1.Beredskapsrådet legger opp til følgende øvingsmønster for de fire neste årene i tråd med Kriseplanen for Lierne kommune pkt. 9.1. År:Hva:Tidsrom:Ansvarlig/arrangør: 2016:TØUS inkl. kommunalMai 2016 (25/4)Beredskapsrådet kriseledelse + Praktisk øvelseHøst 2016 ?Fylkesmannen i NT 2017:EvakueringsøvelseVåren 2017Beredskapsrådet Lierne Helsetun 2018:Praktisk øvelseJuni 2018Lensmannen i Lierne Inkl. fellesøvelse over grensen + Brann Midt IKS 2019:TØUS inkl. kommunalBeredskapsrådet kriseledelse 2.I tillegg skal rådmannen gjennomføre minst en mini-beredskapsøvelse hvert år, for sentralbord, kriseledelse og evt. POSOM.

10 POSOM ? POSOM = Psykisk og sosial omsorg, 4 faste (Psyk. Sykepleier, sosionom, helsesøter m.fl.) Noen bruker begrepet «Kriseteam» Kriseledelse – POSOM? Kriseledelse - Kriseteam? Aktiveres i Lierne av HO-sjef. Ikke AMK eller Politiet To oppdrag sist vinter. Tidlig oppfølging. Viktig fram til ordinær bemanning er operativ.

11 Hva er viktig? Litt kjennskap til Lov om kommunal beredskapsplikt m.m. En gjennomarbeidet kriseplan som revideres hvert 4 år Øvelser, både store og små Godt samarbeide med Politi, Ambulanse, AMK, Brannvesen, Heimevern, Røde Kors, (Norsk Folkehjelp), nabokommuner, grenseberedskapsressurser m.fl.

12 Hva er MEST viktig? Øvelser

13 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "En utkantkommunes erfaringer Region Namdal, Sørgården 2. Juni 2016 Karl Audun Fagerli, rådmann Lierne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google