Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultater pasienttilfredshet Habilitering Barn og Unge Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultater pasienttilfredshet Habilitering Barn og Unge Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultater pasienttilfredshet Habilitering Barn og Unge Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

2 Om undersøkelsen for Habilitering VHSS har siden 2012 benyttet en omarbeidet versjon av Kunnskapssenterets spørreskjema for systematisk måling av pasienterfaringer og pasienttilfredshet. For Habilitering fylles spørreskjemaet ut av barnets ledsager – i samarbeid med barnet Kunnskapssenterets skjema er det eneste validerte skjema av denne typen for bruk innen rehabilitering – men er først og fremst rettet mot voksne Spørreskjemaet fylles i hovedsak ut direkte på PC ifm utskrivelse fra opphold ved VHSS – Pasienter får også tilbud om å fylle ut skjema på papir hvis de ønsker dette – Spørreskjemaet består av til sammen 33 spørsmål - og det er gitt anledning til å tilføye nye / andre spørsmål for lokal tilpasning VHSS har valgt ut deler av undersøkelsen for tettere overvåkning VHSS benytter resultatene som grunnlag for forbedringsarbeid og prioritering av satsningsområder ifm driften av institusjonen Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

3 Vårt mål er at 80 % av de som har vært til opphold svarer på undersøkelsen Hittil i år (2013) er det 54,2 % som har svart på undersøkelsen I alt har 252 foreldre / barn svart på undersøkelsen siden 2012 For oktober 2013 er det levert flere svarskjema enn det har vært pasienter (ledsagerbytte) Svarprosent Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

4 Fornøydhet Vårt mål er at 80 % av de som har vært til opphold skal være ganske fornøyd eller svært fornøyd med tilbudet de har mottatt Hittil i år (2013) er 9 av 10 ganske eller svært godt fornøyd med tilbudet barnet har fått ved VHSS Sum alle svar sier at 91,7 % er ganske eller svært fornøyd med tilbudet Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

5 Fornøydhet ledsager / foresatt Nær 9 av 10 ledsagere er hittil i år ganske eller svært fornøyd med de er blitt behandlet som ledsager / foresatt ved VHSS Foreldre og ledsagere er viktige for den videre oppfølgingen av barnet etter opphold. Det er derfor svært viktig for å få tilbakemeldinger om deres opplevelse Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

6 Utbytte Vårt mål er at 80 % av de som har vært til opphold skal ha stort eller svært stort utbytte av rehabiliteringsopplegget Hittil i år har 86,9 % svart at de har hatt stort eller svært stort utbytte av rehabiliterings- opplegget ved VHSS Dette er stor fremgang siden 2010 hvor andelen var 68 % Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

7 Utbytte i forhold til For dette spørsmålet er det ikke satt interne målsettinger, men grafen viser at barn synes å ha størst utbytte knyttet til både fysisk og psykisk helse. 6 av 10 opplever også godt utbyttet ift sitt sosiale nettverk. Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

8 Andre forhold ved institusjonen Utviklingen knyttet til disse spørsmålene overvåkes med tanke på hvilke prioriteringer VHSS bør gjøre på ulike områder Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

9 Vurdering Svarprosenten for undersøkelsen på barn er hittil i år og totalt sett noe lav. For august 2013 ses en klar forbedring i svarprosent til 84,6 %, mens det i oktober er levert flere skjema enn det har vært pasienter (ledsagerbytte). Ved utvikling av eget skjema for ungdom / unge voksne tror vi at flere kan nås og at resultatene blir mer dekkende for virksomheten Blant de som svarer på undersøkelsen ser vi at det jevnt over er svært gode tilbakemeldinger fra ledsagere/foresatte – noe som viser at Valnesfjord Helsesportssenter leverer tjenester av svært god kvalitet! Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013

10 Adresse til Kunnskapssenteret: – http://www.kunnskapssenteret.no/Sp%C3%B8rres kjemabanken/Andre+tjenester,+andre+m%C3%A5l grupper/Voksne,+rehabiliteringsinstitusjoner.+Bok m%C3%A5l,+Lokal..9723.cms http://www.kunnskapssenteret.no/Sp%C3%B8rres kjemabanken/Andre+tjenester,+andre+m%C3%A5l grupper/Voksne,+rehabiliteringsinstitusjoner.+Bok m%C3%A5l,+Lokal..9723.cms Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013


Laste ned ppt "Resultater pasienttilfredshet Habilitering Barn og Unge Habilitering Barn og Unge - oppdatert pr 30.11.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google