Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMFUNNSDAGEN 2013 Mekling i forbindelse med samlivsbrudd -samhandling eller konflikt?  Gry Mette Dalseng Haugen  Seniorforsker NTNU Samfunnsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMFUNNSDAGEN 2013 Mekling i forbindelse med samlivsbrudd -samhandling eller konflikt?  Gry Mette Dalseng Haugen  Seniorforsker NTNU Samfunnsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMFUNNSDAGEN 2013 Mekling i forbindelse med samlivsbrudd -samhandling eller konflikt?  Gry Mette Dalseng Haugen  Seniorforsker NTNU Samfunnsforskning  Mangfold og Inkludering

2 Mekling i forbindelse med samlivsbrudd  Hva er formålet med meklingen ?  Hvem må mekle?  Fører meklingen til bedre samhandling mellom foreldrene?

3 Formålet med foreldremekling  Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet eller barna skal bo fast, hvor det legges vekt på hva som vil være den beste ordningen for barnet/barna. Ekteskapsloven (§26)  ‘Mekler skal ha fokus på barnets beste og gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets rett til å bli hørt’ (Q-2/2008: 6).

4 Hvem må mekle?  Foreldre med felles barn under 16 år som skal ta ut separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven §26)  Samboere med felles barn under 16 år skal møte til mekling ved samlivsbrudd (barneloven §51tredje ledd)  Foreldre med felles barn under 16 år som ønsker å reise sak om foreldreansvar, bosted eller samvær må først møte til mekling (barneloven §51tredje ledd)

5 Skiller seg fra andre land ved at den er obligatorisk……. ’ei obligatorisk ordning kommuniserer samfunnet sitt ansvar for barn i ein skilsmissesituasjon. Ved ei frivilleg ordning vil det vera foreldra som vel. Obligatorisk ordning inneber at samfunnet på vegne av barna har gjort eit val som foreldra må halde seg til’ (Ekland, 1994; 25)

6 Fører meklingen til bedre samhandling mellom foreldrene?  Bakgrunn: Evaluering av meklingsordningen (2009-20011)  Samarbeid med Sintef  Oppdrag fra BLD

7 Mekling hjelper mange, men ikke alle til bedre samhandling  Man kommer fram til en avtale i 75 % av sakene  Den totale tidsbruken er vesentlig redusert, og det brukes mer tid på konfliktsaker

8 Hvor nyttig/meningsfull opplever foreldrene at meklingen er?  59% hadde laget en avtale på forhånd, men meklingen gjorde avtalen mer gjennomtenkt og konkret  15% av foreldrene mente meklingen hadde vært helt avgjørende  76% av foreldrene er positive til at meklingen er obligatorisk

9 Mekling hjelper mange, men ikke alle til bedre samhandling  Man kommer fram til en avtale i 75 % av sakene  Den totale tidsbruken er vesentlig redusert, og det brukes mer tid på konfliktsaker  22 % av en-times meklinger avsluttes uten avtale

10  Og som jeg har sagt, folk er i krise! De orker ikke se trynet på hverandre, det er vanskelig å motivere dem for å komme tilbake, og det er vanskelig for dem å se barna sine! (Gruppeintervju 1).

11 Barnets beste ???  ‘Mekler skal ha fokus på barnets beste og gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets rett til å bli hørt, jfr. Barneloven §31’ (Q- 2/2008: 6).  Barnets beste er en vanskelig rettesnor….

12 ’Æ vil jo barnets beste da!!!!!’

13  86 prosent av foreldrene er helt enig (55 %) og litt enig (31%) i at meklingen bidro til et større fokus på barnets beste i avtalen  79 prosent av foreldrene er helt enig (40 %) og litt enig (39 %) i at ‘meklingen hjalp meg til bedre å forstå/høre synspunktene til barna

14 Barns rett til å høres  I motsetning til prinsippet om barnets beste er det ikke nedfelt i loven at barn skal høres i mekling  Det går frem av rundskrivet (Q-2/2008: 6) at ”mekler skal gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets uttalerett”.

15  I hvor stor grad ble foreldrene informert?  I 38 prosent av sakene var ikke foreldre informert om barns rett til å bli hørt  I hvor stor grad snakket mekler med foreldrenes plikt til å høre barnet?  I 41 prosent av sakene ble det ikke informert om foreldrenes plikt til å høre barnet

16  ”Men rollen vår som meklere er å bringe barnestemmen inn hele tiden, ikke ha barnet fysisk til stede, men å reflektere høyt - nå er han 7 år og sånn og sånn (…) dere krangler (…) (Mekler, gruppeintervju 5).

17 I hvor stor grad deltar barn i meklingsprosessen?  I evalueringen i 1996 deltok barn i 2 prosent av sakene  I evalueringen i 2011 deltok barn i 4 % av alle registrerte saker  6% av sakene med barn fra 7 år og eldre

18 Veien videre  En differensiert ordning: åpne for mer “kjærlig tvang” i konfliktsaker  Bedre samhandlingen mellom FVK og domstolene  Etablere egne tilbud for barn

19 Samhandling: Erfarings-, informasjonsutveksling og kunnskapsdeling  Rapportering  Rapport, presentasjon i BLD, Internasjonanle konferanser, vitenskapelige artikler, kommentarer og kronikker  Deltagelse på regionale meklersamlinger  Dialogmøter med barneombud og statsråd

20 Takk for meg gry.mette.haugen@samfunn.ntnu.no


Laste ned ppt "SAMFUNNSDAGEN 2013 Mekling i forbindelse med samlivsbrudd -samhandling eller konflikt?  Gry Mette Dalseng Haugen  Seniorforsker NTNU Samfunnsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google