Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUP Fjell sine framtidsvisjoner ved leder Ingeborg Moldstad Solstrand 28. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUP Fjell sine framtidsvisjoner ved leder Ingeborg Moldstad Solstrand 28. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUP Fjell sine framtidsvisjoner ved leder Ingeborg Moldstad Solstrand 28. oktober 2009

2 Kommunene sorterer bedre i forhold til hvilke behov barn og unge har. Viktige endringer i tilbud til barn og unge med psykiske lidelser

3 Gjennomføre prioriteringsveileder. 1.- alvorlig bekymring for barn under 6 år; 2.- mistanke om, eller angstlidelser; 3.- mistanke om, eller atferdsforstyrrelse/trasslidelser; 4.- mistanke om, eller depresjon; 5.- mistanke om, eller autistiske tilstander (ADHD); 6.- lettere psykiske vansker hos barn med normal utvikling. Inkluderer normale reaksjoner på belastende livshendelser; 7.- mistanke om, eller alvorlige psykiske vansker hos barn med normal livshendelser; 8.- mistanke om, eller psykose; 9.- alvorlig selvskadingsepisode og/ eller gjentagende egenskadingsepisode; 10.- skolevegring; 11.- spesifikke språk- og lærevansker uten alvorlige psykiske symptomer; 12.- mistanke om, eller spiseforstyrrelser; 13.- mistanke om, eller Tourettes syndrom; 14.- mistanke om, eller alvorlige psykiske reaksjoner etter traumer, kriser eller katastrofer; 15.- tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

4 Øke pasientflyt Kommunen mer sentral både før og etter kontakt med BUP. BUP bli flinkere å samarbeide med den/de rette instansene i kommunene.

5 Forventet endring i forhold til henvisninger og behandling 1. Økning i henvisning av barn i aldersgruppa 0-6 år 2. Økt behov for kortere intervensjoner 3. Bedre tilbud til ungdom med sammensatte vansker

6 Samarbeid om kompetanseheving 1. Familiesamtaler 2. ADHD 3. Miljøterapi 4. Spe- og småbarn


Laste ned ppt "BUP Fjell sine framtidsvisjoner ved leder Ingeborg Moldstad Solstrand 28. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google