Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-auge som ser!.  Går strålane frå auga eller mot auga?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-auge som ser!.  Går strålane frå auga eller mot auga?"— Utskrift av presentasjonen:

1 -auge som ser!

2  Går strålane frå auga eller mot auga?

3   Kunne å forklare kva refleksjon og lysbryting er, og teikne korleis lysstrålar blir reflekterte og brotne Læringsmål:

4   Når lyset treffer ein gjenstand og blir kasta tilbake, seier vi at lyset blir reflektert  Gjenstandar som sender ut sitt eige lys- lyskjelder  Ekte lyskjelder- sola, lyspærer, lysstoffrøyr og flamme på sterinlys.  Ikkje ekte lyskjelder -månen Refleksjon

5  Korleis verkar ein spegel?

6   Når lyset treffer ein plan spegel, blir det reflektert  Refleksjonsvinkelen er like stor som innfallsvinkelen Korleis verkar ein spegel?

7  Kva skjer når lyset treffer ei krum flate? Konveks spegelKonkav spegel

8    contentItemId= &selectedLanguageId=1&tit le=refleksjon contentItemId= &selectedLanguageId=1&tit le=refleksjon Filmsnuttar:

9  Lysbyting  Tyder at ein lysstråle endrar retning når dei går frå eit stoff til eit anna  Tar alltid raskaste vegen mellom to punkt- lysstrålen «knekker» når den går frå luft til vatn

10  Lysbryting Frå luft til vatn/glas- mot innfallsloddet Frå vatn/glas til luft- frå innfallsloddet

11  Hjernen blir lurt  Åre under vatn verkar som den er lenger frå enn den eigentleg er

12  A eller B?

13  Totalrefleksjon  Lysstråle som går frå vatn til luft- blir broten slik brytningsvinkelen blir større enn innfallsvinkelen  Innfallsvinkelen større enn 50%

14  Totalrefleksjon Optiske fibrar Fiberoptikken brukt på sjukehus

15   languageId=1&siteNodeId= languageId=1&siteNodeId= Tellus-lysbryting

16  Lysbryting i linser Konvekse linserKonkave linser

17  Korleis verkar eit forstørringsglas?

18  Lysbryting i vindusglas  Jamn tjukne-lyset endrar retning to gonger-ut og inn i den same retninga

19  Fargar  Lyset frå sola inneheld alle regnbogefargane  Glasprisme-raud brote minst, blått mest  Newton- sju fargar(ROGGBIF)

20  Regnbogen

21  Ingenting har farge før det blir treft av lys  Lystet som blir reflektert, avgjer fargen på genseren  Raud genser reflekterar det raude i lyset, absorberar resten  Kvit reflekterar alle fargane, svart ingen

22  Stein i kopp

23   Vi ser i vatnet:  Farger på roterommet:  Slik virker speil:  Laser:  Hjarteoperasjon og lys: Filmsnuttar

24   pp/ pp/  pp/ pp/   Filmsnuttar

25  Auge

26  Pupillen  Regulerer kor mykje lys som slepp inn i auge  Automatisk regulert(refleks)

27  Hornhinna og linsa  Lyset bryt i hornhinna og væskerommet først  Lyset går gjennom konvekslinse  Lysstrålane treff netthinna(bakerst i auge)  Linsa fokuserar og gjer biletet skarp(ringmuskel)

28  Når auge treng hjelp  Ikkje skarpt bilete på netthinna-kontaktlinser eller briller  Nærsynt eller langsynt  Nærsynt minusbriller(konkav)  Langsynt plussbriller(konveks)

29  Laseroperasjon  Forma på hornhinna endra-annleis lysbryting  Laserlys-består av bølgjer med berre ei bestemt bølgjelengd  Konsentrert lysstråle med høg energi  Fordelar-ikkje blødning og liten fare for infeksjonar

30  Netthinna  Bakerst i auge  Tusenvis av sanseceller  Biletet på netthinna opp ned-behandla i hjernen til rett veg  Tappar-fargar  Stavar-svart og kvit(grå)

31  Tappar og stavar- fargar og svart-kvit Tappar  Kjenslege  Nøyaktig og detaljar  Konsentrert i gule flekken  Gjer at vi har best fargesyn rett fram Stavar  Fordelt rundt på netthinna-sidesyn  Mindre lys

32  Blinde flekken

33  Fargesyn  Tre type tappar-kvar sin farge  Raudgult, grønt og blått  Alle stimulert-oppfatta som kvit  Fargeblind-ein av dei tre typane tappar manglar

34  Etterbilete

35  Kva ser du?

36   languageId=1&siteNodeId= languageId=1&siteNodeId= Filmsnuttar

37    Oppsummerings-auge


Laste ned ppt "-auge som ser!.  Går strålane frå auga eller mot auga?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google