Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vekst i populasjoner For at en art skal kunne holde oppe størrelsen på populasjonen, må det leve opp et nytt individ for hvert individ som dør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vekst i populasjoner For at en art skal kunne holde oppe størrelsen på populasjonen, må det leve opp et nytt individ for hvert individ som dør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vekst i populasjoner For at en art skal kunne holde oppe størrelsen på populasjonen, må det leve opp et nytt individ for hvert individ som dør.

2 Størrelsen på populasjoner varierer over tid. Populasjonsveksten kan være positiv eller negativ. Populasjonsstørrelsen er i stadig endring på grunn av fødsel og død, inn- og utvandring

3 Modeller for populasjonsvekst Bakterier formerer seg ved todeling, noe som fører til eksponentiell vekst eller en J- kurve. Dette kalles også ukontrollert vekst. Dersom populasjonen øker med et visst antall individer per tidsenhet får vi en rettlinjet vekst. Vi finner som regel ikke denne type vekst i naturen.

4 Populasjonsveksten er ikke konstant Positiv vekst: antall individ øker Negativ vekst: antall individ minker Pila som peker nedover på figuren står for alle de faktorene som hindrer videre vekst i populasjonen. En J-kurve blir derfor en S-kurve, også kalt sigmoid kurve. Du kan se en animasjon av faktorer som påvirker populasjonsvekst ved å klikke herher

5 Artene påvirker populasjonsveksten til hverandre gjennom interspesifikk konkurranse I en suksesjonsprosess, f. eks fra hogd skog til ny skog ser vi at artenes populasjonsvekst kan beskrives ved hjelp av hattekurver. En slik kurve kan vi også se for et ørretvann dersom det blir stor matmangel og bestanden av ørret står i fare for å bli utryddet. Et eksempel på interspesifikk konkurranse er f. eks torskeyngel som er i fare for å bli utryddet av maneter, sett her i et klipp fra NRK.her

6 Noen arter har populasjoner som endrer seg mer eller mindre syklisk. Dette kaller vi sykliske populasjonssvingninger. Lemen har lenge hatt sykliske populasjonssvingninger, vist ved såkalte M-kurver. Hvert fjerde år har det vært såkalt lemenår, der det har vært lemen i større antall enn ellers. Snøugle har også vist slike sykliske endringer, som regel med forsinkelse i forhold til de årene det er lemenår. Det har ikke vært noe skikkelig lemenår siden 1995, noe som kan skyldes klimaendringer i fjellet.

7 Mus, rotter og hoggorm ser også ut til å ha sykliske populasjonsendringer. Det er mange faktorer som kan føre til sykliske populasjonssvingninger hos en art. Ser en nøyere på kurvemønsteret for syklisk populasjonsendring, finner en flere ulike vekstmodeller, både J- kurve, S-kurve og hattekurver


Laste ned ppt "Vekst i populasjoner For at en art skal kunne holde oppe størrelsen på populasjonen, må det leve opp et nytt individ for hvert individ som dør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google