Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsoppdrag 2017 – 2030 Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsoppdrag 2017 – 2030 Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsoppdrag 2017 – 2030 Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess

2 Landsmøtets (altså vårt!) vedtak 2011: «Tiden er moden for å se på organiseringen av hele NHF (…)» 2015: Beskrive NHFs samfunnsoppdrag 2017 – 2030 -og endringer i interessepolitikk, organisering og styringsstruktur som følge av dette. Alle enige om behovet for endring og utvikling, men like vel ingen tydelige vedtak… Hvorfor?

3 To mål for oppdraget 1.Utarbeide forslag til samfunnsoppdrag, og en strategi som bygger opp under dette oppdraget 2.Jobbe dette fram gjennom en bred og godt forankret prosess i organisasjonen som gir oss et tydelig vedtak og en ny strategi på LM 2017 Gjerne også bruke året til å skape positive forventinger, nytt pågangsmot og vitalitet i organisasjonen. «Den beste, kanskje til og med den eneste - måten å forutsi fremtiden på, er å skape den.» Peter Drucker.

4 En prosess i tre deler  Hva skal være vårt Samfunnsoppdrag? Hvorfor skal vi ha organisasjonen? Hva skal vi jobbe for? Fra januar til juli / august.  Hva skal være vår strategi 2017 – 2030. Hvordan skal vi jobbe? Hvilke veivalg skal vi gjøre? Fra mars til september / oktober  Hva blir konsekvensene av disse valgene? Hvordan skal vi jobbe sammen, organisere oss, prioritere, utnytte ressursene osv. Fra august til november.

5 Presentasjon (oppg. 1) Hvorfor er du medlem i NHF? 1 2 3 Hva er dine forventninger til utfallet av denne prosessen? 1 2

6 Hva er et samfunnsoppdrag I Styringspyramide: SAMFUNNSOPPDRAG – organisasjonens plass og rolle i samfunnet. Hvorfor er NHF til? VISJON – «drømmebilde» Der NHF er overflødig. HOVEDMÅL – det viktigste vi skal jobbe for HOVEDSTRATEGIER - hvordan vi skal jobbe / gå fram VERDIGRUNNLAG – det som kjennetegner oss, f.eks.: inkluderende, modig eller klok…?

7 Hva er et samfunnsoppdrag II Vinmonopolets Samfunnsoppdrag Sikre ansvarlig salg av alkohol Polets oppdrag er altså å sørge for at vi drikker alkohol i kontrollerte former. Begrense salg og konsum. Altså ikke; selge alkohol, selge kvalitetsvin sikre bredt utvalg e.l. Den ansvarlige for salg av alkohol i Norge har altså også et oppdrag / en rolle utover det å selge alkohol.

8 Hva er et samfunnsoppdrag III Forlagenes samfunnsoppdrag Gjennom sine utgivelser utfordre fastlåste forestillinger, sikre samfunnets hukommelse, gi rom for ny kunnskap, kritisk opposisjon og kunstnerisk nyskaping. Å styrke ytrings- og trykkefriheten og arbeide mot sensur. Altså: ikke bare å gi ut et bredt og kvalitetssikret utvalg av bøker. Nei, de har som samfunnsoppdrag å gjøre noe med og for oss som samfunn; utfordre, gi kunnskap, styrke ytringsfriheten. Og nettopp et slikt samfunnsoppdrag er det klokt å ha skrevet ned når lysten til å bruke all tid og penger på Jo Nesbø tar overhånd…

9 Hva er et samfunnsoppdrag IV Lokalavisen Firdas samfunnsoppdrag Norge har to likestilte målformer; bokmål og nynorsk. Når ein er minst, må ein kjempe for sin eksistens. Ein del av Firda sitt samfunnsoppdrag er å kjempe for at nynorsken held stand som eit levande bruksspråk. Man tenker kanskje at Firdas samfunnsoppdrag er å produsere eller referere gode lokale nyheter, men det er altså også noe mer, noe utover selve avisen.

10 Hvorfor samfunnsoppdrag I 37 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha dårlig helse. 50% av personer med nedsatt funksjonsevne har betydelige psykiske vansker. 80 % av skolene er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede barn. 7% av offentlige bygg har tilgjengelig inngangsparti. 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse. 64 % prosent av unge med fysiske funksjonsnedsettelser fullfører ikke videregående, mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig. 43 % av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt Mange barn, ungdom og unge voksne får fortsatt «tilbud» og institusjonsplass framfor BPA o.l. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv.

11 Hvorfor samfunnsoppdrag II Hvor mange kjenner til disse tallene? Hvor mange bryr seg om tallene? Hvordan står det til med holdninger hos lærere, trenere, arbeidsgivere, naboer? Og kunnskap og holdninger hos folk flest? Hva med kunnskap og holdninger hos politikere og journalister? Spørsmålene blir: Skal vi ha en rolle i å endre dette? Hvilken rolle skal vi ha (ta) for å endre dette?

12 Hvorfor samfunnsoppdrag III «Brevet til Jens» Av: Mari Storstein https://www.youtube.com/watch?v=4OULywi4 GZU

13

14 Noen kjøreregler Alle skal få prate Bare en samtale om gangen Tørre å ta opp vanskelige temaer Forklare hvorfor vi mener og tror som vi gjør Være snille mot folk og harde mot ideer Vis respekt og raushet for hverandre både i og etter møtet Legg vekk innspill som ikke hører hjemme her. Det som dukker opp av ideer, tanker, innspill som ikke hører hjemme her og nå legges i en egen mappe på bordet. - Annet som er viktig for å sikre gode diskusjoner hos oss?

15 Hva gjør deg sint? (oppg. 2) Bak alle de store tallene finner vi historier om mennesker. Bruk 5 min. for deg selv til å tenke gjennom hvilke historier, møter, saker eller opplevelser har gjort deg: 1.sint, opprørt og glødende engasjert? 2.glad, optimistisk og glødende engasjert? -Hvorfor…? Del i plenum eller i gruppa.

16 Gruppeoppgaver samfunnsoppdrag (oppg. 3a) FREMTIDSBILDER Hvordan ser hverdagen ut for funksjonshemmede (i Norge) i 2030? 1.Tegn et realistisk, men pessimistisk fremtidsbilde. 2.Tegn et realistisk og optimistisk fremtidsbilde.

17 Gruppeoppgaver samfunnsoppdrag (oppg. 3b) 1.Hva er det viktigste vi i NHF kan gjøre / jobbe med for å nå det positive fremtidsbildet? (4-5 konkrete punkter) 2.Hva er det viktigste vi må gjøre / jobbe med for å hindre det pessimistiske fremtidsbildet? (4-5 punkter)

18 Gruppeoppgaver samfunnsoppdrag (oppg. 3c) 1.Hvor finner vi NHF i et positivt fremtidsbilde? 2.Hvilken rolle spiller vi? 3.Hva bruker vi mest tid og krefter på i 2030? Andre tanker og innspill rundt NHF - 2030?

19 Gruppeoppgaver samfunnsoppdrag (oppg. 3d) Hvilke tre ord / begreper synes dere må være med i NHFs samfunnsoppdrag for 2017 – 2030? 1_________________________ 2_________________________ 3_________________________ «Vi kan ikke forutse fremtiden. Men vi kan skape den.»

20 endring  utvikling Det er faktisk dokumentert at: «(…)hvorvidt vi lykkes eller mislykkes, består eller forgår, avhenger mer av hva vi gjør enn hva verden gjør med oss.» Jim Collins

21 Hva er en endringsagent?  En endringsagent er en som tør å gå foran  En endringsagent igangsetter prosesser som handler om utvikling.  Å være endringsagent dreier seg like mye en innstilling som en oppgave!  En endringsagent «- Utfordrer og tar knekken på den nummende fornøydheten med status quo (…)» Truls Berg, Innovation Forum Norway

22

23 NHFs endringsagenter I NHF har vi nå 50 endringsagenter som gjennom året skal: ta initiativ til å snakke om NHFs samfunnsoppdrag og strategi i formelle og uformelle settinger engasjere, involvere og utfordre hele organisasjonen bidra til å skape gode debatter og lede prosesser løfte debatten ut i hele organisasjonen - og bringe tilbake resultater, tanker og ideer.

24 Tjuvstart på strategiarbeidet De to siste oppgavene er en tjuvstart på strategiarbeidet. Svarene / innspillene deres blir en del av grunnlaget for analysen av organisasjonen (såkalt SWOT), hvor vi kartlegger NHFs styrker og svakheter – trusler og muligheter. Vi kommer også til å jobbe videre med dette på samling for endringsagentene 9. – 10. mai.

25 Gruppeoppgaver kartlegging (oppg. 4a) a) Hvilke tre ord vil dere bruke for å beskrive hva vi jobber mest med / bruker mest tid på i dag? 1__________________________ 2__________________________ 3__________________________ b) Diskuter i grupper og plenum. f.eks.: Hva vil dere ha mer av? Mindre av? Slutte helt med? Begynne med? Endre på? Annet?

26 Oppgaver kartlegging (oppg. 4b) Hva er vi skikkelig gode til i NHF? + Hva er våre svakheter? -

27 Utsjekk Har vi kommet fram til noe konkret og vært tydelige på hva som blir våre innspill til NHFs samfunnsoppdrag 2017 - 2030? Har alle deltatt, ment, lyttet og blitt hørt? Og har det gitt litt ny energi? Husk å oppsummere, konkludere og levere konklusjoner og innspill videre inn i den store prosessen. Prosessleder ansvarlig.

28 I løpet av våren kommer også: Informasjon, presentasjoner, oppsummeringer og annet med felles bruksverdi legges ut på nhf.no sider for tillitsvalgte. Spørreundersøkelser – til alle og flere til. Oppdateringer på sosiale medier. Egen facebook-gruppe for innspill åpen for alle (medlemmer). Andre ideer og innspill? Hvordan kan vi bruke bladene, alle fb-gruppene og nettsider f.eks.?

29 Del med hverandre Hvis dere nå eller underveis kommer på ulike ideer som bør tas i bruk for å skape en god prosess, eller gjør dere erfaringer som bør sees, høres og brukes av andre. - Del det i en facebook-gruppe! Gjerne bilder, humor, film, friske diskusjoner, nye møteplasser og innledere, musikk osv. osv. Eller send til: ragnhild.heggen@nhf.noragnhild.heggen@nhf.no

30 HUSK OPPGAVEN VÅR Beskrive NHFs samfunnsoppdrag 2017 – 2030 -og endringer i interessepolitikk, organisering og styringsstruktur som følge av dette. Landsmøtet 2015


Laste ned ppt "Samfunnsoppdrag 2017 – 2030 Strategi- og organisasjonsutviklingsprosess."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google