Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKAL BIDRA TIL Å ØKE KVALITET OG AKTIVITETEN I KLUBBENE I TRØNDELAG FOTBALLKRETS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKAL BIDRA TIL Å ØKE KVALITET OG AKTIVITETEN I KLUBBENE I TRØNDELAG FOTBALLKRETS."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 SKAL BIDRA TIL Å ØKE KVALITET OG AKTIVITETEN I KLUBBENE I TRØNDELAG FOTBALLKRETS

3 KLUBB BDO Konseptet

4 KLUBB BDO NORD - MIDT - SØR -Starten på TFK sin spiller-/trenerutviklingsmodellen. -To aldersgrupper U-13 og U-14. -Treningsgrupper med spillere fra 2-5 klubber. -Treningene ledes av påmeldte klubbtrenere (ingen trener – ingen spiller). -Spillere nomineres av klubbene – TFK danner gruppene. -Egenandel på kr 400,- pr. spiller som belastes klubben. -Treninger:Hver gruppe gjennomfører 3 treninger -Kampdag 1:Hver gruppe deltar på «Kampdag 1» -Kampdag 2:Til «Kampdag 2» halveres antall grupper -TFK gjennomfører opplæring og veiledning av trenerne. -Spillerne har med egen ball med rett lufttrykk, TFK stiller med bane, kjegler, vester o.l. -Treningsinnholdet tar utgangspunkt i NFF`s Landslagsskole. -TFK etterstreber å ha en Trenerutvikler på alle treningene.

5 KLUBB BDO PROSESS SKISSE

6 KLUBB BDO NORD - MIDT - SØR -KLUBB BDO Sør6 treningsgrupper U-13 Gutter 6 treningsgrupper U-13 Jenter 6 treningsgrupper U-14 Gutter 6 treningsgrupper U-14 Jenter -KLUBB BDO Midt8 treningsgrupper U-13 Gutter 8 treningsgrupper U-13 Jenter 8 treningsgrupper U-14 Gutter 8 treningsgrupper U-14 Jenter -KLUBB BDO Nord6 treningsgrupper U-13 Gutter 6 treningsgrupper U-13 Jenter 6 treningsgrupper U-14 Gutter 6 treningsgrupper U-14 Jenter 40 treningsgrupper U-13 40 treningsgrupper U-14

7 TEAM BDO U-16 TEAM BDO U-15 TEAM BDO U-14 KLUBB BDO U-14 KLUBB BDO U-13 { KRETSLAG BDO SPILLERUTVIKLING: KLUBB BDO – TEAM BDO

8 B-LISENS KLUBB BDO TRENER UTVIKLING U-13 og U-14 C-LISENS DELKURS 3 og 4 UNGDOMSFOTBALLKVELD C-LISENS DELKURS 1 og 2 BARNEFOTBALLKVELD BDO TRENERUTVIKLING- ØNSKET UTVIKLINGSLØP PÅ TFK TRENERE Alder på din spillergruppe: 5-6 år 6-10 år 11-12 år 12-17år 16…… år 13-14 år

9 KLUBB BDO TRENERUTVIKLING Hva slag type trenere ønsker vi? Målsettinger/Læringsmomenter i KLUBB BDO

10 Trøndelag Fotballkrets ønsker motiverende trenere/oppdragere til å ta vare på våre fotballspillere. - fotball er lagspill, så vi må ha trenere som kan se alle. - du må kunne samarbeide med andre, ettersom du skal være del av et team. - du må være ydmyk og glad i å utvikle deg selv og andre. - ville bidra i frivilligheten for å skape gode rammer for utvikling av ungdom. - glad i fotball EN KLUBB BDO TRENER – EN MOTIVERENDE TRENERE KLUBB BDO TRENER VERDIER YDMYKHET – TILSTEDEVÆRELSE – TÅLMODIGHET – NØYTRALITET

11 1.Skape høyere aktivitet og kvalitet i treningshverdagen i trønderske klubber. 2.Skape «Vi» følelsen i samspillet klubber/trenere/krets. 3.Sørge for god påvirkning, kartlegging og oppfølging av spillerne i TFK. 4.Gi økt status og kompetanse til klubbtrenere ved involvering i NFF sin spillerutviklingsmodell. 5.Skape motiverende trenere som har gode referanser, stor forståelse for spillerutvikling og motivasjon til å videreutvikle seg selv og spillerne sine i lang tid fremover.. MÅLSETTINGER KLUBB BDO

12 1.AKTIVITETSPRINSIPPET: «Sørg for høy aktivitet og best mulig kvalitet på feltet» 2.TEAMARBEID BLANT TRENERNE PÅ TVERS AV KLUBBER: «Bidra til egen og andres utvikling» 3.TEMA OG SPILLSENTRERTE TRENINGSØVELSER: «Fokus på kvalitet i VALG og UTFØRELSE» 4.GI REFERANSER PÅ NIVÅ, KVALITET OG MENGDE «Overføre fokus på hardt arbeid, tålmodighet og langsiktig utvikling» LÆRINGSMOMENTER FOR TRENERE I KLUBB BDO

13 KLUBB BDO SPILLERUTVIKLING Hva slags type spillere ønsker vi? Kartlegging og seleksjon i KLUBB BDO

14 VI LETER ETTER SPILLERE SOM TAR EIERSKAP FOR EGEN UTVIKLING Trener mye En forutsetning for å bli god er mye trening. Vi leter derfor etter spillere som har trent og trener mye. Spillere som øver på egenhånd med ball, kjører styrkeøvelser etter fellestreninga osv. Prioriterer fotballen ved kollisjoner selv om han er aktiv i andre idretter. Noe vi ønsker. Tilstedeværelse Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta. Vi leter etter spillere som lever seg inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i kampen». Tester egne grenser Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går. Vi leter etter, og ønsker å legge til rette for, spillere som går ut av komfortsonen. Spillere som forsøker å dra av lagets beste forsvarspiller, som tar det ekstra draget, som bruker venstra, selv om høyre er bedre, osv. Nysgjerrige og reflekterte Vi leter etter spillere som er sine egne trenere. Spillere som tenker igjennom «Hva det var jeg gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?». Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere.

15 KARTLEGGING OG SELEKSJON I KLUBB BDO -Klubb, sportslig leder i samarbeid med lagets trenere nominerer spillere inn til KLUBB BDO utfra sin kvote. (ca. 1:6 spiller, TFK setter opp dette) -Klubb og lagets trenere forespør aktuelle spillere og deres foreldre om deltagelse hvor de informerer om konseptet. -KLUBB BDO trenere kan endre spillere innenfor sin kvote ved uforutsette hendelser. (sendes inn spiller liste etter siste økt) -KLUBB BDO KAMPDAG 1 består av en kamptropp på 11+2 spillere (KLUBB BDO treningene kan bestå av maks 16 spillere) -Nominerte spillere fra et lag skal bestå 60/40% første og andre halvårsspillere. -Etter siste trening skal det innleveres et kartleggingsskjema på spillerne i treningsgruppen fra gruppens klubbtrenerne. -3 Positive egenskaper til spilleren + 1 forbedringsområde -Frist for innlevering: -U-14 innleveres innen fredag 20. november. -U-13 innleveres innen fredag 29. januar 2016. -Etter KAMPDAG 1 vil KLUBB BDO troppene reduseres til halvparten inn mot KAMPDAG 2. -Seleksjon i denne alderen er utfordrende. Det er mange faktorer som spiller inn. I denne prosessen må vi opptre nøytralt og objektivt. De spillerne må allerede ha gjort et grundig stykke arbeid og ha motoriske ferdigheter. Utvelgelse er også læring for ungdommen, men de er sårbare så vi må være flinke til å kommunisere godt med spillere og foreldre. Dette er KLUBB BDO treneren sin oppgave. Nye sjanser vil komme for den som hardt i klubbhverdagen og på egenhånd videre. Klubbtrenere og foreldre må støtte oppunder selv om man ikke trenger være enig i uttaket, og heller inspirere til økt innsats for å oppnå nye muligheter (Norsk Klubbmodell sin største trussel). -TFK tar den siste jobben med uttaket etter tilbakemeldinger fra KLUBB BDO trenerne og TFK personell før man sender ut uttak til KAMPDAG 2. -En uke etter KAMPDAG 1 legges uttaket til KAMPDAG 2 ut på TFK sine nettsider og det sendes ut til trenere som videreformidler info til spillere. (TFK forbeholder seg retten til endringer) -KLUBB BDO er med på å danne grunnlaget for kartlegging og videre påvirkning i TFK sin Spiller- /Trenerutviklingsmodell inn mot TEAM BDO (kretslag) og landslag. -Uttaksperioder for TEAM BDO er slutten av august og starten av januar. KLUBBHVERDAGEN, ER OG BLIR DEN VIKTIGSTE ARENAEN FOR UTVIKLING

16 KLUBB BDO 2015/2016 PÅMELDINGS PROSESS ÅRSHJUL FOR KLUBB BDO

17 KLUBB BDO PÅMELDINGSSKJEMA NB! Viktig å få notert fødsels dato på trenere. Må ha dette når vi søker politiattest registrerer kompetanse.. Fyll inn nøyaktig all dataen -Sendes ut til klubbene 1. september -Fylles ut av KLUBB (daglig leder/sportslig leder) -Påmeldingsfrist 24. september.

18 OMRÅDE NORD 1-24. SeptemberKLUBBEN MÅ SØRGE FOR FØLGENDE MELLOM 1-24. september - Kalle inn trenere som skal trene årgangen 2002/2003 i sesongen 2016 - Klubben kaller trenerne i årgangene inn til et møte. Agenda:- KLUBB BDO konseptet - KLUBB BDO info blir sendt ut 1. september til klubb. Ligger også ute på TFK hjemmesider. - Diskutere hvilke spillere som er aktuelle - Sette av datoene for KLUBB BDO - Sende inn påmeldingsskjema 24. September FRIST FOR PÅMELDING TIL KLUBB BDO 12. OktoberOPPSTARTSMØTE NAMDAL YTREKOLVEREID kl.18-21 13. OktoberOPPSTARTSMØTE NAMDAL INDRE GRONGkl.18-21 14. OktoberOPPSTARTSMØTE INNHERRED LEVANGERkl.18-21 NovemberTRENINGER U-14COOP ARENA VERDAL/NAMSOSHALLEN Desember/JanuarKAMPDAGER U-14NAMSOSHALLEN/ABRA-HALLEN JanuarTRENINGER U-13COOP ARENA VERDAL/NAMSOSHALLEN Februar/MarsKAMPDAGER U-13NAMSOSHALLEN/ABRA-HALLEN HUSK! Sett av datoene I kalenderen

19 OMRÅDE MIDT 1-24. SeptemberKLUBBEN MÅ SØRGE FOR FØLGENDE MELLOM 1-24. september - Kalle inn trenere som skal trene årgangen 2002/2003 i sesongen 2016 - Klubben kaller trenerne i årgangene inn til et møte. Agenda:- KLUBB BDO konseptet - KLUBB BDO info blir sendt ut 1. september til klubb. Ligger også ute på TFK hjemmesider. - Diskutere hvilke spillere som er aktuelle - Sette av datoene for KLUBB BDO - Sende inn påmeldingsskjema 24. September FRIST FOR PÅMELDING TIL KLUBB BDO 17. OktoberOPPSTARTSMØTE MIDTJENTER U-13 og U-14kl.11-15 18. OktoberOPPSTARTSMØTE MIDT GUTTER U-13 og U-14kl.11-15 NovemberTRENINGER U-14 ABRA-HALLEN Desember/JanuarKAMPDAGER U-14ABRA-HALLEN JanuarTRENINGER U-13ABRA-HALLEN Februar/MarsKAMPDAGER U-13ABRA-HALLEN HUSK! Sett av datoene I kalenderen

20 OMRÅDE SØR 1-24. SeptemberKLUBBEN MÅ SØRGE FOR FØLGENDE MELLOM 1-24. september - Kalle inn trenere som skal trene årgangen 2002/2003 i sesongen 2016 - Klubben kaller trenerne i årgangene inn til et møte. Agenda:- KLUBB BDO konseptet - KLUBB BDO info blir sendt ut 1. september til klubb. Ligger også ute på TFK hjemmesider. - Diskutere hvilke spillere som er aktuelle - Sette av datoene for KLUBB BDO «ALLE MÅ PÅ OPPSTARTSMØTE» - Reis på oppstartsmøte nærmest deg - Sende inn påmeldingsskjema 24. September FRIST FOR PÅMELDING TIL KLUBB BDO 15. OktoberOPPSTARTSMØTE FOSENVANVIK kl.18-21 19. OktoberOPPSTARTSMØTE GAULDALMELHUSkl.18-21 20. OktoberOPPSTARTSMØTE ORKDAL ORKANGERkl.18-21 21. OktoberOPPSTARTSMØTE N-ØSTERDALRØROSkl.18-21 NovemberTRENINGER U-14 VANVIK HALLEN/BANKHALLEN/RØROS-HALLEN/ORKANGER Desember/JanuarKAMPDAGER U-14 BANKHALLEN/ABRA-HALLEN JanuarTRENINGER U-13 VANVIK HALLEN/BANKHALLEN/TYNSET-HALLEN/ORKANGER Februar/MarsKAMPDAGER U-13 BANKHALLEN/ABRA-HALLEN HUSK! Sett av datoene I kalenderen

21 KLUBB BDO 2015/2016 TRENINGSTIDER OG KAMPDAGER U-13 og U-14

22

23

24 KLUBB BDO SPORTSPLANEN

25 KLUBB BDO SPORTSPLAN NB! DENNE BLIR SENDT UT TIL PÅMELDTE TRENERE 25. SEPTEMBER.


Laste ned ppt "SKAL BIDRA TIL Å ØKE KVALITET OG AKTIVITETEN I KLUBBENE I TRØNDELAG FOTBALLKRETS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google