Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningssamling UKL Trondheim 23. april 2014 Pål Morten Skollerud UKL’s betydning for utviklingen av Steinsletta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningssamling UKL Trondheim 23. april 2014 Pål Morten Skollerud UKL’s betydning for utviklingen av Steinsletta."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningssamling UKL Trondheim 23. april 2014 Pål Morten Skollerud UKL’s betydning for utviklingen av Steinsletta

2 Steinsletta sett fra Kongens Utsikt

3 Steinssletta Steinssletta – Hole og Ringerike kommune 12 147 daa (75 % av arealet ligger i Hole) 54 gårdsbruk (36 i Hole og 18 i Ringerike) Hovedsakelig fulldyrka mark, med innslag av bl.a. tørrbakker, beitemark, veikanter og fangdammer Representerer: Østlandets lavlandsbygder Østlandets innsjø- og silurbygder Flatbygd

4 Steinsletta – litt historikk – hvorfor UKL Jordbrukslandskapet er skapt gjennom bosetting og bruk av landskapet gjennom flere tusen år Her finnes gravhauger, bygninger, steingjerder og ferdselsveier Her er åkrer, slåtteenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier Helheten av tun, innmark og utmark inneholder store kulturhistoriske og biologiske verdier Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprett- holdes Steinsletta representerer summen av det beste i norsk jordbruk og historikk

5 Organiseringen lokalt svært vellykket Et godt fungerende grunneierutvalg –Slet litt første året med oppslutningen, bra nå En godt fungerende arbeidsgruppe –Grunneierrepresentantene gjør en meget god jobb og har tillit hos sine kollegaer –Kommunene/landbrukskontoret gjør en meget god jobb –Fylkeskommunens representant har høy kompetanse –FMMA’s representant har høy kompetanse og tillit

6 Rydde- gjerdetiltak – Steinsvika det største – fellestiltak – mange små Restaurering av gamle bygninger Bekjempelse av Kjempespringfrø Egen beitepusser til utlån Fotoprosjektet Skotsk høylandsfe og sau Tiltak og prosjekter

7 Informasjonstiltak: –Nettside –Sykkelturer – her bigård –Rundskriv til grunneierne –Godt i gang med planlegging av skilt og info-tavler Pollineringsproblematikken med kartlegging av humle- bestanden spesielt og innsekter generelt – ikke minst biholdet Dårlig jordstruktur et stort og økende problem –Forsøk med pionerblanding på et felt i 2013, følges opp i tre år –Tilbud til alle grunneiere om honningurt langs åkerkanter og vendeteiger – helst og på synlige steder (visuelt, jord- struktur og pollinering )

8 UKL og næringsutvikling Utnevnte en gruppe med medlemmer i fra to vellykkede tiltak samt to fra UKL’s arbeidsgruppe for vurdering av gamle og etablering av nye - Konklusjoner: –UKL ingen betydning for de gamle –Steinslettas beliggenhet gir ikke grunnlag for etablering av nye -Vi bruker og samarbeider godt med de etablerte -Historikk, beliggenhet, dyr, godt marked noe av forklaringen til at Bjørke og Mo har lykkes -Ingen av de har fått annet enn -SMIL og UKL-midler


Laste ned ppt "Forvaltningssamling UKL Trondheim 23. april 2014 Pål Morten Skollerud UKL’s betydning for utviklingen av Steinsletta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google