Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiprosess HiST og AITeL. Styrevedtaket 1.Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden 2010 – 2015. Rektors planforslag legges fram for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiprosess HiST og AITeL. Styrevedtaket 1.Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden 2010 – 2015. Rektors planforslag legges fram for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiprosess HiST og AITeL

2 Styrevedtaket 1.Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden 2010 – 2015. Rektors planforslag legges fram for Høgskolestyrets møte primo juni 2009. 2.Planen skal ha en klar funksjon som styringsdokument for virksomhetsnivået så vel som for avdelingene. Dette innebærer blant annet at planen bør være spisset, kort, konsis og målrettet tydeliggjøre ambisjoner, retning, mål og strategier synliggjøre satsinger og prioriteringer i en etterprøvbar form 3.Prosessen våren 2009 skal være ressurseffektiv. Dette impliserer blant annet at i det strategiske grunnlagsarbeidet bør eksisterende eksterne og interne dokumenter gjenbrukes der dette er mulig og relevant. høgskolens faste utvalg og fora bør brukes i utstrakt grad som ressursgrupper fellessamlinger bør tilstrebes der dette er tematisk relevant og hensiktsmessig.

3 …forts. styrevedtaket: 4.Prosessen skal være åpen og inkluderende. Dette impliserer blant annet at det skal være muligheter for bred medvirkning fra primærinteressentene tilsatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere prosjektplanen skal være tilgjengelig for alle interessenter grunnlagsdokumenter, oppspill og arbeidsnotater skal legges ut på intranett på egne nettsider. nettsidene skal inkludere et dialogforum. 5.Høgskolestyret er prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Prosjektgruppa ledes av rektor og består av rektorat, dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. 6. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe som har ansvar for framdrift og kvalitet. Prosjektgruppa ledes av rektor. 7.Styret ønsker å være godt involvert i strategiprosessen. I den forbindelse ber styret rektor om at det arrangeres et styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag snarest råd.

4 Framdrift HOVEDFASE Strategisk grunnlag ---- ------------------------> Mål og strategiske valg ------------------------------------------- ---> Plandok.: Høring og sluttbehandling/vedtak Aktiviteter/uke######1234567891011121314151617181920212223 Høgskolestyret: strategivedtak 1. STRATEGISK GRUNNLAG Strategisk grunnlag' - dokument: * Skriving * Strategidag 13. januar Utvikle dok. 'Strategisk utspill': * Strategidag 13. januar: (forarbeider/grunnlag) * Bearbeiding og utsendelse til avdelingene -- 2. STRATEGISKE VALG * Avdelingenes respons på 'Strategisk utspill' --- * Bearbeiding av avdelingenes responser * Strategidager (24. -25. mars) * utsjekk med eksterne samarbeidspartnere: >Avklares nærmere [Avklares nærmere…………….. >>>] [ ------------->>>>] * Endelig høringsutkast ferdigstilles.Sendes ut Møter Styringsgruppen og Prosjektgruppen Styringsgruppen (Høgskolestyret) Prosjektgruppen FORA/GRUPPER og aktuelle møtepunkter SKU, UFI og Læringsmiljøutvalget: Strategi.utspill ---- HØRINGSRUNDE OG BESLUTNING Høringsrunde HiST/eksterne ? Rektors saksframlegg til HS Høgskolestyrebehandling 18. - 19. juni

5 Styreseminar Styreseminar 8.januar 2009 Strategidag 13.januar (Britannia) - foredrag og gruppearbeider. Strategisk grunnlagsdokument … noen foiler om IKT fra styreseminaret

6 IKT og HiST Store endringer pågår når det gjelder – Utvikling av IKT-systemer – Anvendelse av IKT-systemer Alle ser dette – og alle forsøker å utnytte dette riktig i sin organisasjon – Riktig og effektiv bruk av IKT har stor effekt på måten vi jobber på lærer på samarbeider på

7 IKT og HiST Kompetanse - Leveranse Bygg Elektro Kjemi Maskin DataingeniørDatadrift IT-støttet bedrifts- utvikling E-læring Språk Kommunikasjon Samhandling Publikasjoner Helse Organisasjon økonomi Pedagogikk Kunst Underholdning Idrett Turisme Konstruksjon Leveranseområde teknologi Anvendelse

8

9 Kommunikasjon Samhandling Forvaltning av kunnskap og kompetanse Teknologi Nettbaserte tjenester Hva er det? Hvordan lages de? Hvordan brukes de? Hva gjør de med oss? Hva kreves av ny kompetanse? Hvilke nye muligheter gir det oss? Hvordan lager vi nye utdanningstilbud som er gode for ungdom med digital kompetanse? Konkurrerer med NTNU Dette er de områdene HiST og AITeL utvikler seg mest på. Vår viktigste styrke er å beherske hele spekteret Eksempel

10 Videre prosess i AITeL Sekretariat Monica, Thorleif og jeg har laget en punktliste etter sentral mal Vi har ei prosjektgruppe her som skal jobbe videre med denne punktlista. Lista går inn til avdelingsstyret som har strategipunkt som hovedsak 6. februar Resultat fra styremøte går til allmøte 16. februar

11 I dag - prosjektgruppa Orientering om prosess Kort gjennomgang av skissen fra sekretariatet Diskusjon (Monica noterer) Oppsummering


Laste ned ppt "Strategiprosess HiST og AITeL. Styrevedtaket 1.Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden 2010 – 2015. Rektors planforslag legges fram for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google