Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Spilltilbud 11 års klassen NHF Region Øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Spilltilbud 11 års klassen NHF Region Øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Spilltilbud 11 års klassen NHF Region Øst

2 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Kampene blir spilt over 2 omganger;  Det skal spilles 2 omganger, dvs en ordinær kamp Spilletid 2 x 20 min.  10 min. pause imellom omgangene.  2. omgang med tema spill- utgruppert forsvar

3 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Hva menes med utgruppert forsvar?  Minimum to spillere skal være utenfor egen 9m i forsvar.  Har motstander 4 eller alle 5 spillere innenfor 9 m får forsvarslaget også anledning til å ha sine 4 eller 5 spillere innenfor 9 m. (kan forekomme i forbindelse med overganger)

4 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Hvordan kan vi spille forsvar:  Halv bane press - mann/mann spill  3:2  Fritt med 2 spillere utenfor egen 9m. Intensjonen med dette er at spillerne skal få føle hvordan det er å spille offensivt. Dette vil nødvendigvis ikke bety at man bør lære en spesiell formasjon

5 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Hva ønsker vi å oppnå?  skape rom  utvikle individuelle ferdigheter  involvering  engasjement  bevegelse  utvikle linjespill (MÅ spille med LS, evt. tidlig overgang)  utvikle kantspill

6 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Hva skal til for å lykkes?  Regionen gjør en god jobb med informasjon  Klubbene informerer sine trenere/ledere  Trenere/ledere samarbeider med dommerne.

7 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Informasjon …  NHF Region Øst har informert på informasjonsmøter med klubbene. (spillmenyen)  Egen nettside for prosjektet (www.handball.no/ron )www.handball.no/ron  Laget en øvelsesbank + informasjonsbrosjyre (ligger på nettsiden til prosjektet)  Kurstilbud

8 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Har dere spørsmål? Kontakt Regions kontoret TLF 66 94 16 53 nhf.ron@handball.no

9 Spilltilbud 11 årsklassen i NHF Region Øst Viktig at alle rundt laget kjenner til dette spilltilbudet!

10 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Lurt å bruke på et foreldremøte!

11 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Innbyttebegrensninger i aldersbestemt håndball  Fra og med sesongen 2013-14 er det kun anledning til å bytte spillere når eget lag har ballkontroll. Regelen gjelder for alle kamper i aldersbestemte klasser som spilles på full bane, til og med Jenter/Gutter 16 år.  Regelendringen ble vedtatt av Forbundsstyret i Norges Håndballforbund 23. mai 2013.

12 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Innbyttebegrensninger i aldersbestemt håndball  Hensikten er å stimulere til at spillere får utvikle seg til å beherske alle spillets deler/faser – med andre ord motvirke enkelte tendenser til spesialisering av rene angreps- eller forsvarsspillere. Norges Håndballforbund (NHF) har gjennomført prøving av regelen i Rica Cup (Bylagsturneringen) og NM Regionslag de siste to årene, med positive tilbakemeldinger. I Danmark har en slik regel vært praktisert siden2008 i ungdomshåndballen.  I følge det danske håndballforbundet (DHF) er denne endringen en av suksessfaktorene i talentutviklingsarbeidet. Lagene varierer mer med formasjoner i forsvarsspillet enn tidligere, de må tilpasse spillet mer til spillertypene. Innstillingen til forsvarsspill er endret, spillerne får nye utfordringer og et bredere erfaringsgrunnlag, noe som påvirker den individuelle spillerutviklingen på en positiv måte. Det skal spilles 2 omganger som før (ordinær kamp)

13 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Innbyttebegrensninger i aldersbestemt håndball  Den nye regelen - Gjelder for alle kamper til og med Jenter/Gutter 16 som spilles på full bane. - Det er ikke er anledning til å bytte spillere ved generelle stopp i spillet, dersom laget ikke har ballkontroll *). - Det er lov å bytte spillere ved skade, etter at dommeren har gitt time-out (tegn 15) og gitt tillatelse for inntil to personer til å betre spillebanen (tegn 16). - Det kan byttes spillere ved Lags time-out Brudd på regelen bestraffes som feil innbytte, og den feilende spilleren (spilleren som entrer banen) tildeles to minutter utvisning.tegn 15tegn 16

14 Spilltilbud 11 års klassen i NHF Region Øst Innbyttebegrensninger i aldersbestemt håndball  Se spillereglene: 4.4, 4.5, 13.1. a-b, 13.1. a-b fortolkning 7 og fortolkning 7 16.3  NB: Regelendringene gjelder ikke for målvakt. *) Det er lov å bytte når eget lag har ballkontroll (er i besittelse av ballen, eller det er dømt et kast som gir laget ballen).


Laste ned ppt "Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Spilltilbud 11 års klassen NHF Region Øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google