Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hemsedal- mellom øst og vest. Innbyggertall pr. 01.01.16 er i overkant av 2300 stk. Turiststed som i vintersesongen kan huse opptil 20000 turister. Nærmeste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hemsedal- mellom øst og vest. Innbyggertall pr. 01.01.16 er i overkant av 2300 stk. Turiststed som i vintersesongen kan huse opptil 20000 turister. Nærmeste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hemsedal- mellom øst og vest

2 Innbyggertall pr. 01.01.16 er i overkant av 2300 stk. Turiststed som i vintersesongen kan huse opptil 20000 turister. Nærmeste sykehus er Ringerike eller Drammen, ca. 2 timer unna. Hemsedal

3 Hatt ordinert asylmottak siden 2009 med 120-160 plasser. Ble høsten 2015 utvidet til 180 plasser + 30 plasser for enslige mindreårige asylsøkere. I tillegg ble det høsten 2015 det etablert 2 avlastningstransittmottak 2 ulike driftsoperatører. Klar fordel med tidligere erfaring fra mottaksdrift. Kunnskap om mottaksdrift, etablerte rutiner, system, erfaring og lovverk. På det meste var det plasser til ca. 580 flyktninger på ulike mottak i bygda.

4 Organisering av helsetjenester Kommunen økte med en helsesøsterstilling da kommunen fikk mottak i 2009. – Variert ifra 60-110%. – Organiseres internt. Lege 8 % = ½ dag i uken. Har blitt økt med noen timer ekstra nå i høst. Psykisk helse

5 Organisering av helsetjenester Arbeidsoppgaver knyttet til helsesøsterstillingen: Registering av nyankomne Helsekartlegging/førstegangssamtaler Smittevern Oppfølging av barn Hjemmebesøk Undervisning/veiledning Treffetid på mottaket (åpent kontor) Koordinering av førstegangskonsultasjon hos lege. Være en link mellom ulike instanser

6 Organisering av helsetjenester Arbeidsoppgaver knyttet til legestillingen: Førstegangskonsultasjon  Gratis – Oppfølgning av screeningblodprøver – Helseproblemer/sykdommer – Henvisning videre. Alle legene berøres av at det er mottak i kommunen. Alle legene «trår» til. Utfordringer i forhold til avlastningstransittene  Store grupper, registrering, språkproblemer, tolk. – Utarbeidet skjema.  Bedre flyt og oversikt for legekontoret. Trygghet for personalet på mottaket.

7

8 Samarbeid Fast struktur: Ukentlige møter mellom lege, helsestasjon. Psykisk helse deltar v/behov. Månedlige tverrfaglig møter mellom Helsestasjon, skole, psyk. helse, mottak, (barnevern, ungdomsklubb og koordinerende enhet).

9 Samarbeid Alle instanser er fleksible og hjelper til. Mye blir gjort innad i kommunen. – Hjemmesykepleie » Sårstell og andre sykepleieprosedyrer » Medisinadministrasjon » Tilsynsbesøk – Bygdaheimen » Psykiatri » Underernæring » Observasjon – Psykisk helse – følger opp med samtaler og miljøarbeid – Tannpleier – Jordmor  Prevensjonsveiledning, svangerskapskontroller – Helsestasjon  ICDP foreldreveiledning, kostholdsveiledning, Klasseklubb – Demensteamet – Ungdomsklubb

10 Andre samarbeidspartnere – Idrettslag » Gratis trening – Skistar » Heiskort – Bygdekvinnelaget » Strikkekafe – Ildsjeler

11 Utfordringer Desember 2014  Bosatt flyktning som også var ansatt på asylmottaket blir drept av sin mann. November 2015  Brann ved det ordinære asylmottaket.  Kommunens kriseteam inne.  Psykisk helse +helsestasjon har fulgt opp grupper og enkelttilfeller. Høsten 2015  Stort antall flyktninger i kommunen.

12 Faglige utfordringer EMA mottak, nytt for kommunen.  Hva skal mottaket gjøre?  Hva skal kommunen gjøre?


Laste ned ppt "Hemsedal- mellom øst og vest. Innbyggertall pr. 01.01.16 er i overkant av 2300 stk. Turiststed som i vintersesongen kan huse opptil 20000 turister. Nærmeste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google