Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Landsmøte i Den norske tannlegeforening 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Landsmøte i Den norske tannlegeforening 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Landsmøte i Den norske tannlegeforening 2008

2 Helsesystemet med mennesket i sentrum

3 System-helse-velstand Kilde:WHO

4 Helsedirektoratets roller Fagorgan –”Følge-med” –Kunnskap og kompetanseorgan Forvaltningsorgan –Bl.a. anvende og fortolke lover/regelverk Iverksetter av vedtatt politikk –Basert på føringer fra regjering Internasjonalt arbeid

5 Daglig røyking blant menn og kvinner 16-24 år, 1973-2007 Daglig bruk av snus blant menn, 16-44 år, 1985-2007

6 Sosiale ulikheter - røyking Kilde: SSB

7 1998 Overvekt* voksne i USA Kilde: BRFSS, 1990, 1998, 2006 2006 1990 No Data <10% 10%–14% 15%–19% 20%–24% 25%–29% ≥30% *KMI  30

8 Andel med KMI >30, 40-42 år i 12 fylker 1994-96 Kilde: SHUS %

9 Antall operasjoner for vektreduksjon Kilde: Norsk pasientregister

10 Tannhelsetjenesten St. meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Et løft i folkehelsearbeidet Sosial utjevning Et kunnskaps- og kompetanseløft Geografisk utjevning

11 Hvilke føringer gjelder? Hva sier WHO? Norske føringer –St.meld.nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken –St.meld.nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller –St.meld.nr.35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester.

12 Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Hovedmål: Endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger Redusere sosiale forskjeller i kosthold Eksempel på generelle mål for utviklingen i kostholdet redusert forbruk av sukkerholdig brus og andre søte drikker, søtsaker, snacks og fete potetprodukter fremme gode måltidsvaner og vann som tørstedrikk.

13 Brus og vann. Liter/innbygger/år. Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

14 Sukkerkilder barn 1-13 år (% bidrag). Sped-, småbarn- og ungkost 1999 og 2000

15 Markedsføring overfor barn Vedtak i WHOs generalforsamling 2007 –WHOs generaldirektør bedt om å utvikle anbefalinger for markedsføring av mat og drikke til barn –etter initiativ fra Norge Norge leder nå et Europeisk nettverk –Helsedirektoratet leder og er sekretariat for nettverket –jobber for å redusere markedsføring av usunn mat og drikke til barn –nært samarbeid med WHOs Europakontor –tretten land deltar nå i nettverket

16 Hva kan tannhelsepersonell gjøre? Gi råd om sunne mat-og drikkevaner www.helsedirektoratet.no/ernaering Bidra til kompetanseheving i blant annet barnehager og skoler www.helsedirektoratet.no/matibarnehagen Utnytte og videreutvikle folkehelsearbeidet og integrere tannhelsetjenesten i partnerskap for folkehelse www.helsedirektoratet.no/

17 Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006–2010 Overordnet mål: Å fremme helsen i alle deler av befolkningen og gi flere leveår med god helse gjennom redusert tobakksbruk

18 Kunnskap og informasjon om snus Snus virker etsende på munnhulen. Lange tannhalser og ”snuslomme”. Flere kunnskapsoppsummeringer og rapporter gir nå grunnlag for å advare mot kreftfare. Både EU og Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert snus som kreftfremkallende. Bukspyttkjertel og spiserør er mest utsatt. Nordisk enighet Kilder: WHO 2007, Rapport fra SCENIHR 2008, Karolinska institutet, Statens folkhälsoinstitut 2005, Lancet Oncol 2008; 9: 667-75.

19 Minimal intervensjon 1.Røyker du? 2.Hva tenker du om det? 3.Jeg vil anbefale deg å slutte, og jeg vet hvor du kan få hjelp (Røyketelefonen 800 400 85) Intervensjonen øker antall røykfrie pasienter signifikant.

20 Hva kan tannhelsepersonell gjøre? 1.Spør om tobakksbruk! 2.Informer Røyketelefonen 800 400 85 og www.slutta.no 3.Del ut informasjonsmateriell Kan bestilles på www.tobakk.no

21 Forventninger - folkehelsearbeid Bidra inn i det lokale folkehelsearbeidet. Røykeslutt – minimal intervensjon Se dem som trenger å bli sett og hjelp dem!

22 Utvikling i antall tannleger/tannlegeårsverk Antall Tannleger/Tannlegeårsverk 198519901996200020052007 Den offentlige tannhelsetjenesten 140713531181117110671100 Privat praksis220923322520261628342815 Offentlig andel39%36%32%31%27%28% 1985 – 2000 Kilde: Årsmeldingene fra Statens helsetilsyn 2005 – 2007 Kilde: SSB

23 Forventninger - tjenester Utnytte tannpleiernes kompetanse Mer samarbeid offentlig - privat Mer samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten, omsorgssektoren og kommunehelsetjenesten Mer behandling av offentlig prioriterte pasienter i privat praksis

24 Hva gjør myndighetene? Folkehelsearbeid Sosial utjevning Kunnskaps- og kompetanseløft Geografisk utjevning

25 Kvalitetsutvikling Innholdet i tannfyllingsmaterialer Veileder i utredning av pasienter ved mistanke om bivirkninger fra odontolgiske biomaterialer Kvalitetsindikatorer for den offentlige tannhelsetjenesten Nødvendig tannhelsehjelp IKT-utvikling

26


Laste ned ppt "Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Landsmøte i Den norske tannlegeforening 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google