Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1756 Inderøy kommune Arbeidsgiverpolitikk Seniorpolitikk en del av vår arbeidsgiverpolitikk Vedtatt av kommunestyret i møte 25.06.12 Iverksettes fra 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1756 Inderøy kommune Arbeidsgiverpolitikk Seniorpolitikk en del av vår arbeidsgiverpolitikk Vedtatt av kommunestyret i møte 25.06.12 Iverksettes fra 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 1756 Inderøy kommune Arbeidsgiverpolitikk Seniorpolitikk en del av vår arbeidsgiverpolitikk Vedtatt av kommunestyret i møte 25.06.12 Iverksettes fra 1. januar 2012.

2 Hvordan få arbeidstakere til å stå lenger i jobb ?. Noen tiltak er evaluert og har vist seg å ha effekt. FAFO rapport ”Seniorpolitikk – der alder og visdom teller”: - Reduksjon av arbeidsbelastninger som tidspress og arbeidsmengde - Fleksible arbeidstidsordninger - Generell bedring av arbeidsmiljøet - Bedring av den enkeltes arbeidstilfredshet og mestring av arbeidet - Muligheter for rehabilitering og ulike helsefremmende tiltak - God bedriftshelsetjeneste - God lederstil - Kompetanseutvikling og oppgradering gjennom hele yrkesløpet - Økonomiske insitamenter som bonus, økt lønn, økt pensjon Det er seks verdibaserte tiltak som betraktes som gode tiltak på individnivå. Den enkeltes livs – og arbeidssituasjon, personlige behov og faglige ønsker er viktig for mange. I tillegg betyr det mye å bli sett og hørt, bli betraktet som en ressurs og kompetanseperson og få anerkjennelse. Utviklingssamtalen er grunnleggende for ovennevnte tiltak Seniorpolitikk

3 FødselsårKvinner antall ÅrsverkMenn antall ÅrsverkTotalt Antall Årsverk 195221,52243,5 195132,832,465,2 1950330033 194964,11175,1 194821,61132,6 194731,8003 194621,410,632,0 194510,500010,6 1944----3023,8 FødselsårKvinner antall ÅrsverkMenn antall ÅrsverkTotalt Antall Årsverk 19521713,0644,02117,06 1951108,2110,6118,81 1950136,69661912,69 1949139,17111410,17 194843,423376,42 194795,08009 194664,921175,92 194521,3921,843,19 1944------ Sum9269,34 Undervisningspersonell pr. 15.09.2011 – 1756 Inderøy kommune – tjenestepensjon Statens pensjonskasse Øvrige ansatte pr. 15.09.2011 – 1756 Inderøy kommune – tjenestepensjon plassert i KLP Oversikt på målgruppen for seniorpolitiske tiltak

4 SENIORPOLITIKK Hvem er senior ? Seniorer er medarbeidere med mye erfaring fra liv og yrkesliv. I Inderøy kommune har vi definert seniorer til å være medarbeidere i aldersgruppa 55 år +. Seniorpolitikken skal være en del av vår arbeidsgiverpolitikk. Hva er seniorpolitikk ? Seniorpolitikk er legge til rette for å utvikle og anvende senior- medarbeidernes kunnskap, ferdigheter og arbeidsevne på en måte som både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med. Seniorpolitikk er også å tilrettelegge for en god og verdig avslutning av yrkeskarrieren for den enkelte.

5 Mål Inderøy kommune har en inkluderende seniorpolitikk med mål om at flest mulig skal kunne arbeide fram til pensjonsalder. Seniorene skal oppleve at de får en verdig avslutning av arbeidslivet Resultatmål: 2012 - 2015 Andelen AFP-berettigede som søker pensjon/nye uføre fra 62 år skal være under x prosent/antall. År 2012 settes som referansetall. Endelig måltall settes i 2013. Stimulere til at det søkes om delvis AFP-pensjon i stedet for 100% Økt nærvær for medarbeidere 55+ / reduksjon i antall uføretrygdede

6 Medarbeidersamtale 55 år+ I medarbeidersamtalen er det naturlig å tenke på siste del av yrkeskarrieren i Inderøy kommune. Det er viktig å planlegge i god tid for å kunne stå lengst mulig i arbeid. For medarbeidere som har fylt 55 år skal medarbeidersamtalen ha et lengre tidsperspektiv enn en vanlig medarbeidersamtale. Hensikten med samtalen er å bli enige om en jobbfremtid som er realistisk innenfor våre rammer og den enkeltes muligheter.

7 DIALOG Senior+ samtale For medarbeidere som har fylt 61 år skal medarbeidersamtalen utvides med en senior+ samtale, og det skal inngås en handlingsplan for en tidsrommet 62 år – 67 år. Aktuelle tiltak kan være i tillegg til de generelle tiltakene: - seniorsamlinger med fokus på bl.a. pensjonstilværelsen - delvis arbeid/delvis pensjon - senior+ tiltak - individuelle tiltak Det utarbeides en eget skjema for senior+ tiltakene.

8 Senior+ tiltak Fra fylte 62 år kan det inngås avtale om følgende tiltak – omtales som Senior+ tiltak (tiltakene gjelder for aldersgruppen 62 år t.o.m 67 år: Ekstra fridager/redusert arbeidstid (knyttet til alder) Det kan avtales ekstra feriedager eller redusert arbeidstid som tilsvarer 5 arbeidsdager i løpet av 1 år. Når det gjelder deltidsansatte og arbeidstakere som tar ut delvis AFP, vil antall dager avkortes forholdsmessig i forhold til arbeidstakers stillingsprosent. Bonusordning Det kan avtales en bonusordning, hvor det etter 1. år utbetales kr 4.000,-, etter 2.år utbetales kr. 5 000,- og etter 3. år utbetales kr. 6 000,-. Deltidsansatte og arbeidstakere som tar ut delvis AFP, vil få bonusen avkortet forholdsmessig Det kan kun velges ett av de to Senior+ tiltakene. Ved valg av bonusordning eller fritid (ferie eller redusert arbeidstid) kan det avtales alternative ordninger etter 1 år, eventuelt etter 2 år. Senior+ tiltak godkjennes av enhetsleder

9 Gjelder fra: Gjeldende for tidsrommet 1.januar 2012 – 31. desember 2014. Evaluering i 2014 som danner grunnlaget for en drøfting av tiltakene fra 2015. Økonomi: Kostnaden på de seniorpolitiske tiltakene vil være avhengig av hvilke tiltak som velges, og hva som er årslønnen til den ansatte. Forutsetter en kun uttak av 5 fridager og at det skal innleies vikar for alle dagene, kan kostnadene komme på ca.kr. 500.000,- til 600.000,- i 2012. Dersom tiltakene føres til høyere nærvær, og lavere uttak av AFP (i kommunal tjenestepensjonsordningen KLP), må det trekkes fra. Finansiering: Tiltakene må i sin helhet finansieres gjennom de rammer som er gitt til enhetene.

10 Senior+ samtale Avtale Leder:………………………….. Medarbeider:……………….………… Ressursnr: ______ Dato for møte:………………… Inderøy kommune sine virkemidler for seniorpolitikk gjelder fra og med 01.01.2012 og fram til kommunestyret fatter nytt vedtak om virkemidler (revidering i 2014). Skjemaet kommer i tillegg til samtaleskjema for medarbeidersamtale. Senior+ tiltak: __ Ekstra fridager/redusert arbeidstid __Bonusordninger Informasjon om tiltakene finner du på intranett – www.inderoy.kommune.no Det skal kun inngås avtale for 1 kalenderår av gangen. Avtalen skal fornyes pr. 31.12. i h.h.t til vedtatte virkemidler i kommunestyret: Følgende tiltak ble avtalt:_________________ for tidsrommet:_________________www.inderoy.kommune.no (husk å oppgi antall fridager/bonusordning)_______________ Underskrift lederUnderskrift ansatt Kopi av avtalen legges på personalmappe til den ansatte - ephorte. Bonusordning: Leder må anvise tiltaket på et lønnsmeldingsskjema til INVEST – lønn (anvises om et engangsbeløp etter 1 år, 2 år, 3 år)


Laste ned ppt "1756 Inderøy kommune Arbeidsgiverpolitikk Seniorpolitikk en del av vår arbeidsgiverpolitikk Vedtatt av kommunestyret i møte 25.06.12 Iverksettes fra 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google