Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 4. Kultur og religion Del 2 Kultur Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2e definere begrepet kultur og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 4. Kultur og religion Del 2 Kultur Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2e definere begrepet kultur og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 4. Kultur og religion Del 2 Kultur Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2e definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie – og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid 2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk 2g diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer 2h drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hva som kan motvirke dette

2 Kapittel 4. Kultur og religion Hva forbinder du med ordet kultur? Kultur (74) «Holdninger, verdier og normer som er rådende hos en gruppe mennesker. Deler av kulturen føres videre fra en generasjon til den neste. Kulturen kan også endres ved at nye generasjoner tilfører den noe nytt. (11) Kan også bety dyrking eller foredling, og betegner alt som er menneskeskapt.» Sentralisering (75) «Samle virksomhet, forvaltning, administrasjon og lignende på ett eller få steder; samle under felles ledelse.» Globalisering (77) «Brukes om mange forskjellige sider ved økt internasjonal samhandling, slik som varehandel, tjenesteyting, pengeflyt, reiseliv og informasjonsutveksling.»

3 Kapittel 4. Kultur og religion Finn tre særtrekk ved nordmenn som du mener er typisk norsk (80) Identitet (80) «Grunnleggende og relativt varig opplevelse av seg selv, hvem en er som person. Identiteten utvikles gjennom sosialisering.» Ritual (80) «Fastsatt ordning for religiøse handlinger.» Stereotyp (82) «Unyansert framstilling, overforenkling.»

4 Kapittel 4. Kultur og religion Hva vil det si å være urfolk? (84) Samer (84) «Person som hører til et folkeslag i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og på Kolahalvøya.» Kvener (84) «Vestfinsk folkegruppe, kjent allerede i sagatiden. I nyere tid er ordet mest brukt om folk av finsk avstamning i Nord-Norge.» Sigøynere (84) «Person som tilhører et vandringsfolk som opprinnelig stammer fra India. Kalles også romer.»

5 Kapittel 4. Kultur og religion Samisk kultur (85-86) + (122) + (291-293) Språk Klesdrakt Musikk Religion Flagg Nasjonaldag

6 Kapittel 4. Kultur og religion Utfordringer i det flerkulturelle Norge (87) Etnisk gruppe (81) «Fellesskap av mennesker som regner seg som kulturelt like. Mange, men ikke alle, stater er dominert av én etnisk gruppe.» Assimilere (87) «Smelte sammen.» Segregere (87) «Atskille, holde ulike befolkningsgrupper atskilt med hensyn til bosted, skoler osv.» Integrere (88) «Innlemme, innpasse i et større hele eller fellesskap.»

7 Kapittel 4. Kultur og religion Hva kan du selv gjøre for å motarbeide fremmedfrykt og rasisme? (89) Fordom (89) «Forutinntatt (ofte fordømmende) mening eller oppfatning.» Rasisme (89) «Menneskesyn, politikk eller sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er overlegen andre raser.» Ideologi (90) «Et idésystem eller en politisk teori om hvordan samfunnet bør styres.»

8 Kapittel 4. Kultur og religion Hvilke utfordringer og muligheter møter vi i et samfunn med et religiøst mangfold? De fem verdensreligionene (93) Human – Etisk forbund (96) Syklisk historiesyn «En tro på at tiden, gudene og universet og menneskene blir til, går under og gjenoppstår igjen og igjen. Buddhismen og hinduismen har dette synet.» Lineært historiesyn «Historien er ikke en evig gjentakelse (syklisk historiesyn), men beveger seg mot det mål Gud har satt for sitt skaperverk.»

9 Kapittel 4. Kultur og religion Sosial kontroll (95) «Regler, normer og sanksjoner for å regulere samfunnsmedlemmenes atferd og opprettholde orden i et samfunn.» Sekularisering (95) «Verdsliggjøring. Religionen får mindre betydning i et samfunn.» Fundamentalisme (97) «Religiøs ideologi som bygger på en strengt bokstavelig tolkning av hellige skrifter, og som krever at religionen skal danne grunnlaget for samfunnets politiske og sosiale institusjoner, kompromissløs tro eller holdning.»

10 Kapittel 4. Kultur og religion De nye religiøse samfunnene i Norge New Age Karismatisk kristne

11 Kapittel 4. Kultur og religion http://nyagenda.cappelendamm.no/c84018/tekstoppgave/vis.html?tid=119689 4&strukt_tid=84018 http://nyagenda.cappelendamm.no/c84018/tekstoppgave/vis.html?tid=832070 &strukt_tid=84018

12 Kapittel 4. Kultur og religion Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Hva vet du om samer? (Læreplanmål 2f) Hva vet du om samer? (Læreplanmål 2f) Fordommer mot islam (Læreplanmål 2a +2e + 2g + 2h) Fordommer mot islam (Læreplanmål 2a +2e + 2g + 2h) Nyreligiøsitet (Læreplanmål 2e + 2g + 2h) Nyreligiøsitet (Læreplanmål 2e + 2g + 2h)

13 Kapittel 4. Kultur og religion Utforskeren 1e drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsfora og vurdere egne oppfatninger i lys av andre sine innlegg Religion er en viktig del av mange unges identitet. Bør skolen forby alle religiøse symbol som, kors, hijab og kipa? Delta i en nettdebatt, eller lag en lukket nettdebatt på skolen. Forslag til kilder: http://www.nrk.no/ostlandssendingen/vil-ha-hijabforbud-i-skolen-1.6620825 http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1209075

14 Kapittel 4. Kultur og religion Utforskeren 1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene En av årsakene til fordommer og rasisme kan være mangel på kunnskap, eller at den kunnskapen vi har ikke stemmer med virkeligheten. På nett vil du kunne finne mange eksempler som hevder at en rase er bedre enn en annen. Du vil også kunne finne eksempler på nettsteder som hevder at skole, myndigheter og media driver med feilinformasjon. Her er et eksempel på to nettsteder som har motstridende oppfattninger av hva som skjedde med jødene under 2. verdenskrig. 66 Questions and Answers on the Holocaust (Fornekter Holocaust) http://www.stormfront.org/revision/questions.html Nizkor's Responses A Reply to "66 Q&A" (Besvarer fornektelsen med motargumenter) http://www.nizkor.org/features/qar/qar00.html


Laste ned ppt "Kapittel 4. Kultur og religion Del 2 Kultur Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 2e definere begrepet kultur og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google