Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skader i det perifere nervesystemet ved påvirkninger i arbeid og fra miljøet Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital / ISM, DMF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skader i det perifere nervesystemet ved påvirkninger i arbeid og fra miljøet Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital / ISM, DMF"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skader i det perifere nervesystemet ved påvirkninger i arbeid og fra miljøet Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital / ISM, DMF Bjorn.hilt@stolav.no Tlf. 72571407 Forelesning IIA

2 2 Læringsmål 6.1.7 kjenne til ulike typer av arbeids- og miljørelatert nevrotoksisk påvirkning 6.1.8 gjøre rede for årsaker, diagnostikk, behandling og forebygging av arbeids- og miljørelaterte sykdommer i nervesystemet

3 3 Innvirkning på det perifere nervesystemet PNS Nevropatier (PN)

4 4 Perifere nevropatier Mononevropati (flere mulig) Polynevropati Polyradiculopati Autonom nevropati ”Small fibers neuropathy” Aksonal nevropati Myelinopati ”Neuronopathy” (kalt amyotrofi når motorisk forhorn er rammet)

5 5

6 6 ANormalt nevron BNevropati som følge av hele nevronets død CAksonskade hvor selve cellen bare vokser DMyelinskade med brudd og mulighet for ”kortslutning” EForstyrret signaloverføring på synapsenivå Fra Klaassen: Casarett & Doull Toxicology

7 7 Mulige virkninger i PNS er: Lammelser (motoriske) Parestesier og anestesier (sensorisk) Smerter (sensorisk) Vegetative …………….

8 8 Schwera JJ, 2009

9 9 Arbeidspåvirkninger og PN (rimelig sikre) Arsen (s) Karbondisulfid (CS 2 ) (m) Cyanate Etambutol (s) Heksaklorofen Bly (m) Nitrogenoksid (s) Organofosfater Organiske fosforforbindelser (nm) Pyretroider (ic) Tallium (s) Etylenoksid Gull Hydrazin L-Tryptofan Organisk kvikksølv Metylbromid Metyl metakrylat N-heksan (d) Fenol Vinylklorid Acrylamid Allylkloride S=mest sensorisk, m= mest motorisk, d=mulig demyelinisering, cr=assosiert med hjernenerver, nm=nevromuskulær transmisjon, ic=forbundet med ionetransport i aksoner

10 10 Arbeidspåvirkninger og PNS Arsen (s)(d) Karbondisulfid (CS 2 ) (m) Cyanate Etambutol (s) Heksaklorofen Bly (m)(d) Nitrogenoksid (s) Organofosfater Organiske fosforforbindelser (nm) Pyretroider (ic) Tallium (s) Ethylenoksid Gull Hydrazin L-Tryptofan Organisk kvikksølv Metylbromid Metyl metakrylat N-heksan (d)(ic) Fenol Vinylklorid Akrylamid (ic) Allylkloride S=mest sensorisk, m= mest motorisk, d=mulig demyelinisering, cr=assosiert med hjernenerver, nm=nevromuskulær transmisjon, ic=forbundet med ionetransport i aksoner

11 11 Hyperkeratose ved Arsenforgiftning Arsen kan skade CNS og PNS PNS med …….

12 12 Arsen og PNS Vesentlig sensorisk nevropati med sokke- og hanskeformede parestesier og smerter Nedsatt vibrasjons- og posisjonssans Svetting på hender og føtter Mekanisme mulig som ved tiamin mangel med hemming av sitronsyresyklus i nerveceller Annet er Mees render på negler Finnes i:Gift, drikkevann, glass, plantevernmidler, impregnering, utvinning av kobber og bly, … Akutt forgiftning behandles med DMPS (2,3-Dimerkaptopropan sulfonat)

13 13 Ved liming av sko, baller o.l. Eksponering for n-hexane

14 14 N-heksan og PNS Opptak vesentlig gjennom luftveier Aktiv metabolitt er 2,5-heksandion (felles med n-butyl keton) Mulig lagring i fettvev og forsinkede effekter Rusvirkning på CNS Motorisk og sensorisk NP Aksonal skade kanskje mest gjennom innvirkning på aksonal transport Finnes i: Lim (lær, sko, gummi), rensevæske for bremser, sniffing, ……

15 15 Rhoca-gil med Acrylamid brukt som tetningsmasse i tuneller

16 16 Akrylamid (monomer) og PNS Opptak gjennom mat, lunger, hud Affiserer aksonal transport og fører til terminal degenerering Vesentlig sensorisk, men også svakhet (ataksi, gangvansker, tremor) Svetting på hender og føtter Andre funn er flassing i håndflater og rødhet i hud I noen tilfeller urinretensjon Finnes i: Vannrensing, papirproduksjon, tetting av tuneller og annet, ….

17 17 Editorial Scand J Work Environ Health 2001;27(4):217-218 doi:10.5271/sjweh.607 Acrylamide in tunnel construction - new (or old) lessons to be learned? by Kjuus H Affiliation: National Institute of Occupational Health, Department of Occupational Medicine, PO Box 8149 Dep, N-0033 Oslo, Norway. Helge.Kjuus@stami.no

18 18 Anselm Kiefer, The high priestess / Zweistromland Astrup Fernley museet i Oslo

19 19 Bly og PNS Finnes i: Rør, maling, bensin, batterier, kuler, trykk, …… Opptak vesentlig i GI traktus PNS lenge kritisk organ, men senere andre (forplantning) Vesentlig motorisk NP (N. radialis), men også sensorisk (N. medianus) En teori bak den hovedsakelig motoriske virkning er effekt på Schwannske celler Andre virkninger er blykolikk, anemi og blyrand på tannkjøttet Cheleringsterapi med EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) mulig

20 20 Kvikksølvfontene på Miro-museet i Barcelona

21 21 Pestisider som karbamater og organiske fosformidler virker som acetylkolin- esterasehemmere og fører til en para- sympatikomimetisk virkning på muskarinerge reseptorer

22 22

23 23 Kardiovaskulære effekter: Bradykardi, hypotensjon og arytmier (forlenget PQ- og QT-tid). Mage/tarm-traktus: Økt spyttsekresjon, økt tarmmotilitet med tenesmer (knipsmerter), kvalme/oppkast og diaré. Urinveier: Inkontinens. Øyne: Miose, tåreflod, synsforstyrrelser (akkomodasjonspareser). Hud: Svette. Luftveier: Nysing, hoste, dyspné, bronkokonstriksjon, økt bronkialsekresjon og bronkospasmer. Sentralnervøse effekter: Hodepine, svimmelhet, agitasjon/uro, forvirring, tremor/kramper, somnolens, CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon og koma. Behandling: Atropin og 2-PAM-reaktivator 2-PAM bare ved forgiftning med pesticider

24 24 Særtilfelle: Ved langvarig og mer lavgradig eksponering for organiske fosformidler (plantevernmidler) og andre organofosfater (eks Triortokresylforsfat (TOCP)) kan man få et bilde med perifere nevropatier kalt OPIDP. Affeksjon med hemming av ”Neuropathy target esterase” NTE Episoder med epidemier etter forurensing av olivenolje i Marokko og forurensing av Jamaica Ginger (Jake) i USA med TOCP Drøftes også i relasjon til episoder med eksponering for røyk fra flymotorer og noen andre turbin- og hydraulikkoljer

25 25 Neurology, 2007; 68: 1869

26 26 Tallium og PNS Kan bytte plass med Kalium i ulike sammenhenger og reagere med sulfhydrylgrupper. Vesentlig aksonal sensorisk skade Smertefulle parestesier Smerter i ledd og muskler Andre funn: Hudforandringer, Håravfall, Vegetative forstyrrelser, Mees linjer på negler Finnes i: Produksjon av krystall og imiterte smykker og i en hel del elektronikk, … (tidligere også som rodenticid)

27 27 … and NEUROTOXIC KALD STERILISERING

28 28 Etylenoksid og PNS Relativt sen start (måneder) Sensorisk og motorisk NP Vesentlig aksonal skade Mild demyelinisering (sekundært?) Finnes i: Kaldsterilisering, prod. av etylenglykol (frostvæske), polyester, …

29

30 Takk for oppmerksomheten, og glem ikke Saturday night/honeymoon palsy


Laste ned ppt "1 Skader i det perifere nervesystemet ved påvirkninger i arbeid og fra miljøet Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital / ISM, DMF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google