Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er god praksis i fremtidens helsetjeneste? Tone Mette Flått, Overhalla kommune Karin Knutsen, Stjørdal kommune Aud Moe, Senter for omsorgsforskning/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er god praksis i fremtidens helsetjeneste? Tone Mette Flått, Overhalla kommune Karin Knutsen, Stjørdal kommune Aud Moe, Senter for omsorgsforskning/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er god praksis i fremtidens helsetjeneste? Tone Mette Flått, Overhalla kommune Karin Knutsen, Stjørdal kommune Aud Moe, Senter for omsorgsforskning/ Høgskolen i Nord-Trøndelag

2 Kommunehelsetjenestens utfordringer i framtida -Samhandlingsreformen (Helse og omsorgsdepartementet 2009) -Morgendagens omsorg (Helse og omsorgsdepartementet 2013) -Primærhelsetjenestemeldingen (Helse og omsorgsdepartementet 2015) - HelseOmsorg21 (Helse og omsorgsdepartementet 2014): Strategier med mål å bidra til kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester

3 Kunnskapsbasert praksis som grunnlag for god praksis For å oppnå god kvalitet i tjenestetilbudene kreves at fagutøvelsen bygges på kunnskapsbasert praksis som innebærer å bruke -forskningsbasert kunnskap -helsearbeiderens erfaringskunnskap -pasient-/ brukerkunnskap I tillegg må kunnskapene tilpasses den konkrete situasjonen pasienten befinner seg i (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-praksis/ 20.11.13) http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-praksis/

4 Resultat fra Studiet Kunnskapsbasert praksis Kommuner (grupper)Antall studenter fullført Stjørdal kommune (2 grupper)7 studenter Meråker kommune (1 gruppe)3 studenter Frosta kommune (1 gruppe)3 studenter Verdal kommune (1 gruppe)2 studenter Namsos kommune (1 gruppe)2 studenter Overhalla kommune (1 gruppe)4 studenter Lierne kommune (1 gruppe)3 studenter Snåsa kommune (1 gruppe)3 studenter Totalt antall kommuner: 8 kommuner (9 grupper) Totalt antall studenter: 27 studenter Tabell 1: Antall studenter som fullførte studiet fordelt på kommuner

5 Gruppebasert prosjektoppgave Hva ble gjort i studiet? Fremgangsmåten i prosjektoppgaven Resultat av studien

6 Hva er god praksis i den kommunale pleie og omsorgstjenesten sett fra en tjenesteutøvers ståsted? Hva er gjort etter studien i Overhalla? Ledelsen har prioritert at de fire som deltok i studien skal ha satt av 3 timer pr.måned for å jobbe med ulike tema med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis tilnærming Timene er innbakt i årsturnus - satt av fast dager Temaet som gruppa skrev eksamensoppgave om er videreført som et større samarbeidsprosjekt med Senter for omsorgsforskning. (Tema Opplæringsmodell i dokumentasjon i helse og omsorgssektoren) Veien videre Bruke det mer aktivt i den daglige praksis. Når vi står overfor utfordringer som det kan hjelpe å finne støtte i forskningskunnskapen i tillegg til den erfaringskunnskapen vi besitter. Morgendagens utfordringer i kommunal helsetjeneste trenger at praksisfeltet og forskerne samarbeider for å kvalitetssikre tjenestene som skal ytes.

7 Fagutøvelse bygd på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og brukermedvirkning Helse og omsorgsdepartementet ønsker mindre avvik og mer kunnskapsbasert praksis (Lisbeth Normann 16.09.15) Rammer Kompetanseløftet 2020

8 For å lykkes i utviklingsarbeid er det nødvendig med En organisasjonskultur som fremmer fagutvikling, kjennetegnet av en positiv grunnholdning til nye ideer og til å prøve ut ting, og at det settes av tid til faglige diskusjoner (Spouse 2001)

9 Referanser Helse- og omsorgsdepartementet (2009). St.meld.nr.47. Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet (2013). St.meld.nr. 29. Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet (2014). HelseOmrorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Rapport 2014. Helse- og omsorgsdepartementet (2015). St.meld.nr.26. Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Spouse J. (2001). Worked-based learning in health care environments. Nurse Educ Pract 2001; 1: 12-18.


Laste ned ppt "Hva er god praksis i fremtidens helsetjeneste? Tone Mette Flått, Overhalla kommune Karin Knutsen, Stjørdal kommune Aud Moe, Senter for omsorgsforskning/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google