Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjærestevold blant norske tenåringer Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR) Per Hellevik Doktorgradsstipendiat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjærestevold blant norske tenåringer Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR) Per Hellevik Doktorgradsstipendiat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjærestevold blant norske tenåringer Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR) Per Hellevik Doktorgradsstipendiat Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Institutt for media og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

2 STIR-prosjektet EU-studie om kjærestevold som inkluderer 5 land. –England, Kypros, Italia, Bulgaria og Norge. Datainnsamling gjennom survey og intervjuer. –Totalt 4500 respondenter deltok i survey. –100 ble intervjuet. –Skoleelever i alderen 14 til 17 år. Norge –996 respondenter deltok i survey. –20 ble intervjuet.

3 Studiens mål er å undersøke Forekomst av fysisk, psykisk og seksuell vold (online og offline) i unges nære relasjoner, i fem ulike land i Europa. De unges opplevelser av volden og deres syn på forebygging og intervensjon. Hvilke risiko- og beskyttende faktorer som påvirker voldserfaringene. Hvis man har søkt hjelp: fra hvem, opplevelser av å søke hjelp, og barrierer i veien til å søke hjelp.

4 Konseptuelle avklaringer Vold –Fysisk, psykologisk, digital og seksuell. –Act-scales Truet med å skade deg fysisk, brukt fysisk makt som slag, presset deg til å ha samleie etc. Kjæreste –Alle former for intime, romantiske relasjoner. One night stands, friends with benefits, dating, kjærester etc.

5 Resultater (norske data) 542 personer hadde vært, eller var i, et forhold. –55% av utvalget. Totalt 42,9 prosent av disse hadde opplevd en eller annen form for kjærestevold. –52,9 prosent av jentene –32,7 prosent av guttene

6 Forekomst av vold (prosent)

7 Negativ påvirkning av å bli utsatt for vold

8 Positiv påvirkning av å bli utsatt for vold

9 Sending og mottak av seksuelle meldinger

10 Intimitet og kjærestevold Begrepet ”intimitet” blir i liten grad problematisert i voldsforskningen. Hvilken rolle spiller intimitet i tilknytning til kjærestevold?

11 Definisjon Intimitet er beskrevet på en rekke måter. Lynn Jamieson definerer intimitet som: ”... the quality of close connection between people and the process of building this quality.” Aspekter som ofte knyttes til intimitet er: ”self disclosure” (åpenhet), nærhet, være sammen, dele med, kjærlighet, prioritere tid med m.fl. Intimitet kan være både emosjonelt/kognitivt og fysisk, eller bare én av delene.

12 Misbruk av intimitet Ting som er delt i en intim setting brukes som del av et voldsmønster. –Fortrolige meldinger brukes som pressmiddel. –Nakenbilder spres videre. Tvungen intimitet. –Krav/press/tvang i tilknytning til sex. –Krav/press/tvang til samvær.

13 Misbruk av intimitet og digitale medier Bruken av digitale medier gjør det langt lettere å misbruke intimiteten i et kjæresteforhold. –Permanens. –Forventinger om kommunikasjon. –Overvåkning. –Innsyn i den andres aktiviteter.

14 Oppsummering Klare forskjeller mellom kjønnene i rapportert påvirkningen av vold. Intimitet omfatter flere – og ofte sentrale – deler av et kjæresteforhold. Intimiteten i et kjæresteforhold kan (mis)brukes som del av et voldsmønster. Digitale medier spiller en rolle i kjæresteforhold. –Og da også i voldelige kjæresteforhold.

15 Spørsmål?


Laste ned ppt "Kjærestevold blant norske tenåringer Resultater fra prosjektet ”Safeguarding Teenage Intimate Relationships” (STIR) Per Hellevik Doktorgradsstipendiat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google