Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ATV «Hvordan åpne opp for flere samtaler om seksualitet.»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ATV «Hvordan åpne opp for flere samtaler om seksualitet.»"— Utskrift av presentasjonen:

1 ATV «Hvordan åpne opp for flere samtaler om seksualitet.»

2 Mål for dagen Hvordan åpne opp for flere samtaler om seksualitet?

3 WAS OG WHO 1999: Seksuelle rettigheter Retten til seksuell frihet, betyr også retten til å elske hvem man vil Retten til seksuell autonomi, selvstyring Retten til seksuelt privatliv, så lenge det ikke kommer i veien for andres seksuelle rettigheter Retten til seksuell likeverd Retten til følelsesmessige seksuelle utrykk Retten til fritt partnervalg Retten til å foreta frie og ansvarlige valg Retten til seksualopplysninger basert på vitenskapelige undersøkelser Retten til omfattende seksuell utdanning Retten til seksuell helseomsorg

4 Vanlige motforestillinger: Trenger vi temaet? Dette er så naturlig så det kan alle! - Derfor trenger vi ikke mer kunnskap! Dette gjør jeg best alene på min måte! - Derfor trenger jeg ikke å samarbeide! Dette kan ikke snakkes om fordi folk tenner seksuelt! - Derfor bør vi ikke snakke om seksualitet!

5 JA, FORDI det trengs og kvalitetssikring er: Jo mer kunnskap jo mindre personavhengighet Jo mer kunnskap jo mindre tilfeldighet Jo mer åpenhet jo mindre tabu Jo mer samarbeid jo mindre arbeid i blinde ”Vaksinen” er mer KUNNSKAP. Det virker mot uvitenhet, feilinformasjon, myter og taushet

6

7 Dagen vil veksle mellom undervisning og egenaktivitet, alene eller i grupper.

8 Hvordan snakke om seksualitet, som klinikere Hvordan integrere temaene seksualitet, kjønn og overgrep i samtalen Hvordan ha en åpen, inkluderende og kunnskapsbasert samtale om seksualliv Hvordan snakke om prostitusjon Hvordan snakke om nettporno Hvordan snakke om lystvansker og ereksjonsproblemer Hvordan snakke om tenningsmønstre Hvordan snakke om seksualitet som en ressurs Hvordan snakke om seksualitet der det er kolliderende tenningsmønstre i relasjonen Hvordan snakke om seksualitet når den er destruktiv, ulovlig eller fraværende Hvordan ta vare på kjærlighetslivet

9 Refleksjonsoppgave Hva er sex? (Diskuter i grupper) Laget av Kühle-Hansen http://vimeo.com/88201620http://vimeo.com/88201620

10 Kunnskapsbærende språk Ordet sex brukes ofte synonymt med samleie. Hvis vi ikke har nyanser i språket kan vi miste nyanser i praksis. Barn vinner på at vi har et konkret og tydelig språk.

11 Hva teller som sex??? Har du mistet sexlysten? Dere kan ha sex etter 4 uker Har du hatt sex? Når pleier du å ha sex? Kan vi ha litt sex? Jeg hadde sex for en uke siden. Vi har ikke sex lenger. Vent med sex til du er klar. Husk prevensjon når du har sex!

12 Utydelighet i språk = vanskelig å sette grenser Sier du nei til sex – vet du ikke hva du sier nei til? Sier du ja til sex – vet du ikke hva du sier ja til?

13 HVORDAN ERSTATTE ORDET SEX BRUK NORSKE ORD BRUK BESKRIVENDE ORD DET ER AKTIVITETER KALL TING MED DERES RETTE NAMN BRUK ORD OM HVA, HVOR OG HVORDAN

14 Hva er seksualitet uten empati? Før var rammen ekteskap Så var rammen kjæreste Nå er rammen også venn La rammen være empati

15 Seksualitet uten valgmuligheter Seksualitet uten valgmulighet blir et overgrep. Ulovlig når den andre sover, er veldig beruset, er uten bevissthet eller ikke vil. En seksuell handling skal være frivillig!!!

16 Vår jobb er å gi et presist språk i arv til barna, våre klienter

17

18 Seksualitet som tema blant norske psykologer i klinisk praksis http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=311445&a=2 Anerkjennelsens psykologi, Erik Falkum, Karsten Hytten, Bengt Olavesen http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=157360&a=2 Journalisten som brått forsto kvifor psykologar ikkje spør om sex http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=313853&a=3 Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemerEffekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer, Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2012)

19 Hvordan snakke om seksualitet, som klinikere? Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer, Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2012) Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer

20 Hvordan integrere temaene seksualitet, kjønn og overgrep i samtalen?

21 Hvordan ha en åpen, inkluderende og kunnskapsbasert samtale om seksualliv?

22 Jeg er 25 år og har aldri vært sammen med en kvinne fordi jeg ble misbrukt som gutt.

23 Hvordan snakke om prostitusjon?

24 Hvordan snakke om nettporno? The role of pornography in media and in sex education, Professor Kontula http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=5189 8&a=2 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=5189 8&a=2 Fremmer pornografi voldsunderstøttende holdninger og seksuell aggresjon mot kvinner? av Nøttestad, J. A., Hald, G. M. og Øverland S. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2011) Fremmer pornografi voldsunderstøttende holdninger og seksuell aggresjon mot kvinner?

25 Hvordan snakke om lystvansker og ereksjonsproblemer?

26 Jeg er 22 år og klarer aldri å gjennomføre et samleie lenger enn 3 sekunder. Hvordan skal jeg klare å holde lenger?

27 Hvordan snakke om tenningsmønstre? Vi har alle behov for: Nærhet Kjærlighet Intimitet http://vimeo.com/88195735

28 Jeg har hatt 20 ulike seksualpartnere, men klarer aldri å oppnå orgasme. Hva skal til?

29 Hvordan snakke om seksualitet som en ressurs? Seksualitet og Sundhed Professor Christian Graugaard Bente Klarlund Pedersen Morten Frisch VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_seksualitet- sundhed_2015.pdf http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_seksualitet- sundhed_2015.pdf

30 Hvordan snakke om seksualitet der det er kolliderende tenningsmønstre i relasjonen?

31 Etter 20 seksualpartnere, hadde jeg fremdeles ikke oppnådd orgasme, men da en sykepleier ga med råd fikk jeg det endelig til.

32 Kvinners lubrikasjon, Dr Ellen Laan http://www.span-lab.com/Assets/pdf/Prause-Janssen-2006.pdf Physiologic Measures of Sexual Function in Women: A Review Kvinners lubrikasjon Terri L. Woodard, M.D. and Michael P. Diamond, M.D. Terri L. WoodardMichael P. Diamond http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2771367/ Conceptualizing Women’s Sexual Function: Linear vs. Circular Models of Sexual Responsejsm_1425 2761..2771 Katie R. Giles, Post-Grad Dip (Psych), BA, and Marita P. McCabe, PhD https://drive.google.com/drive/search?q=sexual%20response%20model Magnetic Resonance Imaging and the Female Sexual Response: Overview of Techniques, Results, and Future Directions Kenneth R. Maravilla, MD,* and Claire C. Yang, MD† https://drive.google.com/drive/search?q=sexual%20response%20model

33 Hvordan snakke om seksualitet når den er destruktiv, ulovlig eller fraværende?

34 Jeg hadde depresjoner i 4 år. Under terapien ventet jeg på spørsmål om dette hadde noe med mine overgrepserfaringer å gjøre.

35 Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning, av Mossige, S. og Huang, L. NOVA (2010) Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning Kunnskapsstatus (2007 og revidert i 2011) fra NKVTS om Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge Seksuelle og fysiske overgrep Oppvekstforhold, levekår og risikofaktorer for tilbakefall hos seksualforbrytere i fengsel: Skiller de seg fra øvrige innsatte? Psykologspesialistene Jim Aage Nøttestad og Johan Håkon Bjørngaard http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=275463&a=2 Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer, Professor Almås og Pirelle Benestad Del I: Teoretisk bakgrunn http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=389861&a=2 Behandling av seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer Del 2: Terapeutisk tilnærming http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=393803&a=2 Om ungdoms tanker og meninger om voldtekt, kjønnsroller og samtykke Redd Barna 2015 «Den som er med på leken..» «Den som er med på leken..» http://www.reddbarna.no/nyheter/den-som-er-med-paa-leken Kartlegging om folk holdninger i Norge om Seksuelle overgrep. Seksuelle overgrep Redd Barna 2015 file:///C:/Users/Adele/Downloads/MMI-rapport%20-%20kunnskapsunders%C3%B8kelse%20om%20seksuelle%20overgrep%20mot%20barn.pdf

36 Da jeg gikk på døvskole ble jeg misbrukt av en ansatt. Da jeg meldte fra til skolen trodde de ikke på meg.

37 Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkningOmfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning, av Mossige, S. og Huang, L. NOVA (2010) Ingen penis – ingen skade? Når kvinner begår seksuelle overgrepIngen penis – ingen skade? Når kvinner begår seksuelle overgrep, av Haugland Nystad, G. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2011) Overgrep mot menn, råd fra utsatte http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=284896&a=5

38 På jobben ble jeg plaget av en som stadig klappet meg på rompa. Da jeg rapporterte om det til sjefen var svaret at «sånn må pene jenter finne seg i».

39 Den første landsomfattande studien om førekomsten av seksuelle overgrep i Noreg http://www.psykologtidsskriftet.no/index. php?seks_id=332698&a=3 http://www.psykologtidsskriftet.no/index. php?seks_id=332698&a=3 Å forstå unge overgripere: Tilknytningsstrategier og utviklingshistorie, Olav Henriksson Bendiksby http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=51816&a=2

40 I russetiden ble jeg voldtatt av en annen russ da jeg var kanon full. Da jeg sa i fra til rektor sa han at det ikke telte, siden jeg hadde vært full.

41 Friskmelding av Fetisjisme og BDSM Helsedirektørens beslutningsdokument om endringene i 2010 at enkelte diagnosekoder gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å endre den norske versjonen av ICD-10 Forstyrrelser i seksuelle preferanser (F65) og Kjønnsidentitetsforstyrrelser (F64) F65.0 Fetisjisme F65.1 Fetisjistisk transvestisme F65.5 Sadomasochisme F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg F64.1 Transvestisme Beslutningen gjelder fra 1. februar 2010 oppdateringen i kodeverket

42 Min mann fylte 80 år og sa til meg at nå ville han prøve potensstimulerende pille. Dagen etter fikk vi det av legen.

43 Hvordan ta vare på kjærlighetslivet?

44 Dopamin Aggresjon forekommer naturlig hos alle virveldyr. Aggresjon er nødvendig for å skaffe og forsvare parringspartnere, mat og territorium, kommenterer professor Craig Kennedy. Maria H. Couppis og Craig H. Kennedy; The rewarding effect of aggression is reduced by nucleus accumbens dopamine receptor antagonism in mice; Psychopharmacology; 13. januar 2008; 10.1007/s00213-007-1054-y.The rewarding effect of aggression is reduced by nucleus accumbens dopamine receptor antagonism in mice

45 Pornografiforbruket i Norge og verden for øvrig er stort. I Norge har 90 % av befolkningen mellom 15 og 91 år sett pornografi. Porno har negativ virkning på menn som i forveien er i relativt høy risiko for å vise seksuell aggressiv atferd, eller som har holdninger som understøtter en slik aggresjon

46 Porno avler aggressjon Konklusjon fra forsking 2010 gjelder kun for en liten gruppe menn som i forveien er i relativt høy risiko for å vise seksuell aggressiv atferd, eller som har holdninger som understøtter en slik aggresjon. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=129430&a=2

47 Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side 6-13, Mons Bendixen, Psykologisk institutt, Norges teknologisk-naturvitenskapelige universitet, Siri Helle, Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen, Tor Langbach, Domstoladministrasjonen, Trondheim, Kirsten Rasmussen http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id= 413199&a=2 Vol 51, nummer 1http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id= 413199&a=2

48 Ordet SEX – upresist og vill- ledene Bruk av ordet SEX blir ofte et kamuflert samleiepress og heteronormativt.

49 Har du mistet sexlysten? Mistet lysten på å GJØRE hva?

50 Har du hatt sex? Hatt hva da helt konkret?

51 Teller to timer med elskov uten orgasmer som sex? Teller fem minutter med HÅND og raske serieorgasmer som sex?

52 Får du ikke orgasme når du har sex? Viktig å vite på hvilke måter det er vanskelig? Det er flere MÅTER vi kan STIMULERES PÅ både alene og sammen!

53 Når hadde du sex sist? Hva teller som sex? Selvstimulering? Våt drøm? Eller oral-, anal-, vaginalstimulering eller samleie?

54 Bruk andre mer kunnskapsbærende ord enn sex?

55 Hvordan åpne opp for flere samtaler om seksualitet? Oppsummering


Laste ned ppt "ATV «Hvordan åpne opp for flere samtaler om seksualitet.»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google