Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingeborg Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Om å formidle -spesielt via posterpresentasjoner Metodeforum i K1. 8.mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingeborg Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Om å formidle -spesielt via posterpresentasjoner Metodeforum i K1. 8.mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingeborg Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Om å formidle -spesielt via posterpresentasjoner Metodeforum i K1. 8.mars 2007.

2 2 Ordbokforklaringer  po´ster en eng. -stor trykt plakat til å henge på vegg som dekorasjon  A large, usually printed placard, bill, or announcement, often illustrated, that is posted to advertise or publicize something Metodeforum i K1, 8.mars 2007

3 3 Forskningsformidling via poster I  Hensikten er klar og effektiv formidling fra forsker til forsker i et format som stimulerer til diskusjon  Ta utgangspunkt i ett hovedpoeng, ev. ett til to tilleggspoeng, og bygg posteren ut fra poengene  Viktig å kjenne rammene, inkl. publikum. Et publikum av spesialister tåler flere ”take home” poeng, andre kanskje bare ett hovedpoeng  En poster kan stimulere diskusjon, men selve diskusjonen foregår omkring den Metodeforum i K1, 8.mars 2007

4 4 Forskningsformidling via poster II  Tre ulike format 1.åpen postersesjon: postere er satt opp over et stort område og blir stående gjennom hele møtet/konferansen. Ofte holdes en poster-åpningssesjon, hvor det forventes at forfatteren er tilstede for spørsmål og diskusjon. Senere kan man bruke ev. medforfatter som ”stand in” eller legge fram ”hand outs”; små kopier av selve posteren, gjerne med utdypninger på baksida. Posterrunder er et alternativ, hvor en diskusjonsleder (=moderator) leder en runde til et mindre antall postere og alle forfatterne holder en kort presentasjon etterfulgt av en kort åpen diskusjon Metodeforum i K1, 8.mars 2007

5 5 Forskningsformidling via poster II  Tre ulike format forts. 2.poster symposium: tematisk beslektete postere er samlet i et lokale hvor en diskusjonsleder organiserer formidlingen innenfor en avsatt tid. Man starter gjerne med uformell titting og avslutter med en forberedt presentasjon og påfølgende diskusjon av hver poster 3.muntlig presentasjon (=speech): 15-20 minutter etterfulgt av spørsmål/diskusjon. Muntlig presentasjon henger høyere enn kun posterpresentasjon, men blir mer énveisformidling  Diskusjonsleders rolle Er ofte ekspert på det aktuelle området. Kan være nyttig å kontakte på forhånd, for å finne gode åpningsspørsmål til diskusjon og/eller avklare ting omkring presentasjonen Metodeforum i K1, 8.mars 2007

6 6 Forskningsformidling via poster III  Å holde en tale, for de tykke og de smale...........de som vil helgardere bør forberede ulike varianter for å presentere posteren 1.På gulvet, for tilhørere med liten kunnskap om emnet: 45 sek til bakgrunnen og 15 sek til ”take home”-melding 2.På gulvet, for tilhørere med avansert innsikt i emnet: 3-5 min. Bruk 15 sek til samme ”take home”-melding som ovenfor, og ha tid til påfølgende diskusjon 3.Fra talerstol, kort ved postersymposium eller lengre ved muntlig presentasjon. Avsatt tid varierer Ikke la nye tilhørere avbryte når du er i gang. Forbered også spørsmål som du/dere kan stille til tilhørere. Metodeforum i K1, 8.mars 2007

7 7 Tittelen  Bør inneholde ”take home”-meldingen  10-12 ord er ideelt  bedre å beskrive hva som er undersøkt enn hva som er funnet  vær forsiktig med ordspill eller annet som kan trivialisere inntrykket av arbeidet som blir presentert Metodeforum i K1, 8.mars 2007

8 8 Forfattere og tilknytning  Samme prinsipper som i andre publikasjoner  Som regel er det den først nevnte forfatteren som presenterer posteren  Tilknytning nevnes bare hvis det er relevant i den aktuelle sammenhengen  Dersom det er hel eller delvis privat finansiering, er det viktig å være helt åpen på det Kontaktinformasjon  Alt materiale som blir laget må inneholde slik informasjon; e-post- og nettadresser Metodeforum i K1, 8.mars 2007

9 9 Introduksjon ≈ Bakgrunn  (Noen anbefaler et abstrakt/sammendrag aller først, andre ikke)  Skal besvare spørsmålet ”Hvorfor har du/dere gjort dette”?  Hva blir studert, hvorfor er det viktig, hva vil funnene bidra med på området?  Kort, men helst med forskningsspørsmål / hypotese som skal undersøkes Metodeforum i K1, 8.mars 2007

10 10 Metode og materiale  Skal besvare spørsmålet ”Hva gjorde du/dere”?  Konsist, mange detaljer må bli utelatt  Design, prospektivt, retrospektivt, randomisering, kontekst, hvilke pasienter  Hvordan er utvalget etablert, dets karakteristika  Hvilke målinger; fra spørreskjema ev. gjengi formuleringer av viktige spørsmål  Valgte analyser og signifikansnivå Metodeforum i K1, 8.mars 2007

11 11 Resultat  Skal besvare spørsmålet ”Hva fant du/dere”?  Hovedresultat bør vises i form av data  Data med relevans for forskningsspørsmål/ hypotese vises uavhengig av statistisk signifikans  Data som er grunnlaget for konklusjonen skal vises så detaljert som plassen tillater  Følg vanlige retningslinjer for bruk av grafikk og tabeller –ikke sløs med blekket  Presenter funnene i en virkelighetsnær form Metodeforum i K1, 8.mars 2007

12 12 Konklusjon ≈ Implikasjoner  Kan ev. inngå som siste del av diskusjonen  Skal besvare spørsmålet ”Hva innebærer dette”?  En vanlig feil er at data tas til inntekt for mer vidtrekkende konklusjoner enn det er grunnlag for Metodeforum i K1, 8.mars 2007

13 13 Tekniske valg  Posteren skal lages presis som foreskrevet av de som har invitert til å presentere  Tittelen bør være lesbar på 5-6 m avstand  Teksten bør være lesbar på 1m avstand  10-16 ord per linje er lett å lese  Gjerne sans serif-font i overskrifter og serif-font i tekst  Unngå bruk av mye mindre font i tabeller o.l.  Alternativt til papirplakat kan man bruke ”levende” power point presentasjoner i slik formidling Metodeforum i K1, 8.mars 2007

14 14 Forslag til en 1,2x2,4 m poster i landskaps- format (Miller 2007) Metodeforum i K1, 8.mars 2007

15 15 Forslag til poster (Shelledy 2004) Metodeforum i K1, 8.mars 2007

16 16 Referanser  Campbell RS: How to present, summarize, and defend your poster at the meeting. Respir Care 2004, 49: 1217- 1221.  Miller JE: Preparing and Presenting Effective Research Posters. Health Serv Res 2007, 42: 311-328.  Pierson DJ: How to write an abstract that will be accepted for presentation at a national meeting. Respir Care 2004, 49: 1206-1212.  Shelledy DC: How to make an effective poster. Respir Care 2004, 49: 1213-1216.  White A, White L: Preparing a poster. Acupunct Med 2003, 21: 23-27. Metodeforum i K1, 8.mars 2007


Laste ned ppt "Ingeborg Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Om å formidle -spesielt via posterpresentasjoner Metodeforum i K1. 8.mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google