Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Viktig for næringslivet! Frokostmøte Sunndalsøra, 11.februar Bjørn Remen, prosjektdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Viktig for næringslivet! Frokostmøte Sunndalsøra, 11.februar Bjørn Remen, prosjektdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Viktig for næringslivet! Frokostmøte Sunndalsøra, 11.februar Bjørn Remen, prosjektdirektør

2 Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 11.02.16 Akuttsjukehus på HjelsetPoliklinisk tilbud/DMS i Kristiansund Videreutvikle prehospitale tjenester

3 Organisering av prosjektet 11.02.16

4 Prosjektgruppa Prosjektdirektør Bjørn Remen, kommer fra stillinga som konstituert adm. dir. i Sykehusbygg. Prosjektledere fra Sjukehusbygg HF Pål Ingdal, prosjektleder programmering Gudmund Moen, prosjektleder prosjektering Prosjektledere fra Helse Møre og Romsdal HF Merete Hagbø Astrid Johanne Brandshaug Skal sikre koordinering mellom sykehuset sin kliniske virksomhet, byggeprosjektet og andre samarbeidspartnere. Guri Viken, kommunikasjonsrådgiver SNR og HMR 11.02.16

5 Hovedgruppa 11.02.16

6 Planleggingsgrupper 11.02.16

7 Sykehusbygg leder prosjektet « Sykehusbyggs mål er å skape bygg som er sunne og helsefremmende gjennom sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte.» «Sykehusbygg skal være det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus i Norge.» 11.02.16

8 sikre nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og bygging på høyt internasjonalt nivå bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbygging gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanse- overføring være ressursleverandør for helse- foretakene, sørge for felles gevinster og samhandle med NTNU og andre kunnskapsmiljøer Sykehusbygg sitt ansvar 11.02.16

9 Gjennomfører byggeprosjekter Leder hele byggeprosessen – fra prosjektering til bygging og idriftsetting Påtar seg byggherrefunksjonen Spesialkompetanse bistår i enkeltprosjekt Prosjektering og bygging 11.02.16

10 Norges største sykehusutbygging 226 000 kvm (brutto) – 10 års bygging Overlevert til rett tid, med høy kvalitet og 10 % under budsjett St. Olavs Hospital 11.02.16

11 Akuttsjukehuset på Hjelset 11.02.16

12 Status for arbeidet 11.02.16

13 Konseptfaserapporten Består av en rekke delutredninger: Hovedfunksjonsprogram Hovedprogram utstyr Overordnet teknisk program Mulighetsstudie på valgt tomt Skisseprosjekt Delfunksjonsprogram Økonomiske analyser (driftsøkonomi, bærekraft etc.) 11.02.16

14 Hovedfunksjonsprogram gir dimensjonerende og driftsmessige forutsetninger for videre planlegging av SNR. Eks: det polikliniske tilbudet i Kristiansund 11.02.16

15 Mulighetsstudiet 11.02.16 Akuttsjukehus på Hjelset

16 Skisse Hjelset 11.02.16

17 Mulighetsstudiet Kristiansund 11.02.16

18 Milepæler konseptfasen Aktivitet/delleveranserDato Hovedfunksjonsprogram (inkl. OTP, HPU, MS)16.02.16 Delfunksjonsprogram17.06.16 Skisseprosjekt17.06.16 Økonomiske analyser17.06.16 Konseptrapport15.08.16 Høring KSK31.10.16 Beslutning KonseptfaseDesember 2016 11.02.16

19 Framdrift prosjektet 11.02.16 AktivitetÅr KonseptrapportGodkjent høsten 2016 Forprosjekt2017 Statsbudsjett2018 Byggestart2018 Overlevering/innflytting2020/2021

20 Hva kan SNR bety for dere? 11.02.16

21 Bygg- og anleggskontrakter Utstyrsleveranser Varer og forsyning Servicetjenester Kort sagt: Leveranser av alle typer! Gode muligheter for næringslivet 11.02.16

22 Offentlig infrastruktur: Hovedadkomstvei/bru Vannforsyning Nytt avløpsanlegg Andre tekniske anlegg Nærområdet: Boligbygging (200 nye boliger?) Næringsområder Aktiviteter i nærområdet 11.02.16

23 Entreprisemodeller 1.Delte entrepriser 2.Hovedentreprise (koordinerer entreprisene) 3.Generalentreprise (samlet ansvar, ekskl. prosjektering) 4.Totalentreprise (samlet ansvar, inkl. prosjektering) 5.Samspillsmodeller 11.02.16

24 Mange små entrepriser? … med mange grensesnitt Eller fabrikkbygd sykehus fra Tyskland? 11.02.16

25 Dimensjonene - foreløpige tall SNR, inkl. Kristiansund: 55 000 kvm Styringsmål: 4,2–4,8 mrd.* (m. inventar og utstyr) *P50/P85 (2014-kroner) 11.02.16

26 Kostnader i prosjektet 11.02.16

27 Som innebærer… 2,4 mill. arbeidstimer for fagarbeidere 1350 årsverk på byggeplass Bygg og anlegg: 900 årsverk Tekniske fag: 450 årsverk I tillegg: rådgivere, byggherre, utstyrsleveranser 11.02.16

28 Kartlegger aktører Vi ønsker å tilrettelegge for lokale leverandører Vi jobber med å skaffe oss en oversikt over hvilke aktører som finnes i regionen Hvilken kompetanse og kompetanse finnes Hva gagner regionen? Molde Næringsforum kartlegger aktører i Molderegionen Kristiansund og Nordmøre Næringsforening gjør det samme i Kristiansundsregionen. 11.02.16

29 Råd på veien videre Bli sterkere sammen – inngå arbeidsfellesskap Bygg kompetanse – pris vektlegges 50 % (?) Sørg for kompetanse innen Lean Construction Skaff BIM-kompetanse Sats på samhandlingskompetanse Styrk kompetansen på bygg og miljø Etabler innovasjonsprosjekter Fagutdanningen i regionen – god nok? 11.02.16

30 Ringvirkninger SNR vil gi store ringvirkninger i regionen – uansett deltakelse i prosjektet Hvordan skal disse virkningene utnyttes? Hvordan kan byggebransjen bli mer effektiv? Hva vil næringslivet med oss? Hvordan utvikler vi dialogen videre? 11.02.16

31 Vi gleder oss! 11.02.16 Akuttsjukehus på HjelsetPoliklinisk tilbud/DMS i Kristiansund Videreutvikle prehospitale tjenester


Laste ned ppt "Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Viktig for næringslivet! Frokostmøte Sunndalsøra, 11.februar Bjørn Remen, prosjektdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google