Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

/ Forum for kompetanse og arbeidsliv 23. Mai 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "/ Forum for kompetanse og arbeidsliv 23. Mai 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 / www.eba.no www.eba.no Forum for kompetanse og arbeidsliv 23. Mai 2016

2 Byggenæringens Servicekontor Nord Norge 24 000 M edlemmer 18 Landsforeninger 14 Bransjeforeninger Kontor i Bodø og Tromsø 155 Medlemsbedrifter Samarbeid med: Byggopp MLF Bodø Nelfo Troms / www.eba.no www.eba.no

3 NHOs Kompetansebarometer 2016 5183 Bedrifter har deltatt Undersøkelsen fanger tendenser Samsvarende resultater med SSB Stor andel bedrifter i Bygg & Anlegg Reiseliv Industri Forskjellige behov i store og små bedrifter 2/3 av bedriftene har mindre enn 20 årsverk

4 Udekket kompetansebehov etter NHO-region

5 Høy utdanning klart mest etterspurt blant store bedrifter 17.02. 2016 Lansering av NHOs kompetansebarometer 2016 5

6 Behov for yrkesfaglig utdanning

7 Fagutdanning Bygg og Anlegg Full fart i byggenæringen i Salten, men overskudd av lærlingplasser og mangel på fagfolk 183 søkere til fagutdanning i Bygg og Anlegg i Nordland 29 Søkere Bodø vgs 13 Søkere Fauske vgs 50 Søkere Mo i Rana SSB: Årlig behov for 6000 nye fagarbeidere i bygg- og anleggsfag Byggenæringens Servicekontor har søkt om midler til rekrutteringsprosjekt i samarbeid med bedrifter og Bodø vgs Mål: Flere motiverte søkere til bygg og -anleggsfag, bedre fullføring

8 Behov for ingeniørutdanning 17.02. 2016 Lansering av NHOs kompetansebarometer 2016 8

9 Hva slags samfunnsvitere trenger NHO- bedriftene, i hvilke deler av organisasjonen? 9

10 Vurdering av kompetanse ved ansettelser

11 Sentrale funn og konklusjoner 11 Samlet sett noe lavere grad av udekket kompetansebehov ift 2014/15 – merkbare utslag innen olje og gass og Rogaland Mest aktuelt å heve kompetansen til dagens ansatte, men fortsatt aktuelt med nyansettelser Stort behov for ansatte med yrkesfag og fagskole – på tvers av landsforeninger, regioner og bedriftsstørrelse Behovet for ansatte med høy utdanning øker markant med bedriftenes størrelse Samfunnsvitenskapelig kompetanse mest etterspurt i støttefunksjoner og primært økonomer


Laste ned ppt "/ Forum for kompetanse og arbeidsliv 23. Mai 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google