Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LNU: Teksttyper versus sjangere Bente Heian Utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LNU: Teksttyper versus sjangere Bente Heian Utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 LNU: Teksttyper versus sjangere Bente Heian Utdanningsdirektoratet

2 Hva kan jeg bidra med? Teksttyper og sjangere Hva går endringene i læreplanen ut på? Hvorfor ble læreplanen endret? Hvilke konsekvenser har endringene? Hvilke utfordringer ser vi og hvordan møter vi dem?

3 Er sjangrene virkelig ute av læreplanen? Sjanger brukes om lesing lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger (10.trinn) bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide tekster (Vg3) Sjanger brukes om lesing lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger (10.trinn) bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide tekster (Vg3) Sjanger brukes om skriving Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere (Skriftlig kommunikasjon) Å skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget. (Skriving som GRF) Sjanger brukes om skriving Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere (Skriftlig kommunikasjon) Å skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget. (Skriving som GRF) Programmet for LNU-seminaret: « Teksttyper avløste de tidligere sjangerbegrepene i den reviderte læreplanen i 2013»

4 Hvilke endringer ser vi i kompetansemålene? lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakpregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri (10.trinn) Utgått plan: Spesifiserte sjangere skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium (10.trinn) Gjeldende plan: Formål og skrivesituasjon skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (Vg3) Vg3: Norskfaglige sjangere

5 Hvorfor ble læreplanen endret? Revisjon av de gjennomgående fagene Styrke grunnleggende ferdigheter Tydeligere progresjon – særlig i skriving Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Revisjon av norskfaget Mandat: Helhetlig gjennomgang av faget  Inndeling i hovedområder  Omfang og ambisjonsnivå  Modeller for vurdering Skriving i norskfaget Omfattende prosess – Forum for norskfaget, læreplangruppe, responsgruppe, omfattende høring

6 Hvilket kunnskapsgrunnlag lå til grunn for endringene? Tilbakemeldinger fra sektor: Behov for en mer virkelighetsnær skriveopplæring Forskning – KAL, SKRIV og NORM Behov for en mer funksjonell skriveopplæring Læreplaner i andre land Felles forståelse av skriving

7 Hva betyr endringene for skriveopplæringen? God skrivekompetanse: elevene har bevissthet om formål og skrivesituasjon sammenhengen mellom formål, innhold og form God skriveopplæring: elevene får kunnskap om sjangere og hvilke sjangere som kan brukes til ulike formål rammer for tekstene de skal skrive – modell/eksempeltekster Kompetansemål Vg1 skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster (Vg1) Både teksttyper og sjangere hører med i opplæringen

8 Hva betyr dette for eksamen? Oppgaveformuleringene konkretiserer hva som kreves i oppgavesvaret. Det kan dreie seg om et bestemt formål eller en skrivehandling mottaker, medium eller skrivesituasjon krav til innhold, oppbygging eller språk Vg3: en bestemt norskfaglig sjanger Merk: Oppgavekommentarene informerer om hva som forventes av svaret Oppgavene bruker begrep fra læreplanen og ber ikke om andre typer tekster enn de som er nevnt i planen.

9 Eksempler fra eksamen 2015 10.Trinn Du er ofte innom et nettsted der det er mange oppslag om kjendiser og suksess. Du skal skrive et innlegg der formålet er å få de som leser eller besøker siden til å reflektere over hva det vil si å lykkes i livet. Lag en overskrift som passer til innholdet i teksten din. Vg3 Ta utgangspunkt i dei to tekstvedlegga, og skriv ein kreativ tekst der du reflekterer over tematikken i tekstane. Lag overskrift sjølv. T.Vesaas: «Kvart menneske er ei øy» J.Donne: «Intet menneske er en øy»

10 Hvilke tilbakemeldinger har vi fått på vårens eksamen? 10.trinn: Synes oppgavesettet har gode bestillinger til eleven. Positivt med meir vekt på mottakarmedvit og at sjangergrensene ikkje lenger er så skarpe. For åpen oppgavebestilling, mange elever ikke får vist optimalt hva de kan. Vg3 I år var oppgavene bedre enn på lenge. De gikk på elevenes tekstkompetanse, og ikke så mye på samfunnsengasjement. Det blir vanskelig å vite hva man skal vektlegge i det enorme fagstoffet som læreplanen legger opp til. Den kreative oppgaven kan være svært problematisk å sensurere. 10.trinn: Synes oppgavesettet har gode bestillinger til eleven. Positivt med meir vekt på mottakarmedvit og at sjangergrensene ikkje lenger er så skarpe. For åpen oppgavebestilling, mange elever ikke får vist optimalt hva de kan. Vg3 I år var oppgavene bedre enn på lenge. De gikk på elevenes tekstkompetanse, og ikke så mye på samfunnsengasjement. Det blir vanskelig å vite hva man skal vektlegge i det enorme fagstoffet som læreplanen legger opp til. Den kreative oppgaven kan være svært problematisk å sensurere.

11 Utfordringer for oss – og for dere: Omfattende førstespråksplan – krever relativt åpne oppgaver Krevende sensur – jf kreative oppgaver Nye begrep – felles forståelse? Følelse av uforutsigbarhet?

12 Hvordan bygger vi felles forståelse? 8-10.trinn Å skrive reflekterende tekster Forklarer hvordan begrepet kan forstås og hvordan en metodisk kan jobbe med denne teksttypen på ungdomstrinnet 8-10.trinn Å skrive reflekterende tekster Forklarer hvordan begrepet kan forstås og hvordan en metodisk kan jobbe med denne teksttypen på ungdomstrinnet Vg3 Å skrive kreative tekster på bakgrunn av modelltekster Viser hvordan en kan bruke modelltekster for å forberede elevene til å skrive kreative tekster til eksamen Vg3 Å skrive kreative tekster på bakgrunn av modelltekster Viser hvordan en kan bruke modelltekster for å forberede elevene til å skrive kreative tekster til eksamen Eksamens-veiledning og sensorveiledning Kjennetegn på måloppnåelse Veiledning til læreplanen i norsk Skrivesenterets ressurser


Laste ned ppt "LNU: Teksttyper versus sjangere Bente Heian Utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google