Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsdagene 2009 Presentasjon 26. november 2009 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker  23 00 25 71  Mette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsdagene 2009 Presentasjon 26. november 2009 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker  23 00 25 71  Mette."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsdagene 2009 Presentasjon 26. november 2009 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker  23 00 25 71  kathrine.ytterdal.sorum@infopaq.no Mette Røstum, senior medieanalytiker  23 00 26 18  mette.rostum@infopaq.no www.infopaq.no

2 2 Publisitetsutvikling de siste ni årene

3 3 Dekningen per uke Forhåndsomtale i forkant av Forskningsdagene Antall oppslag i åpningsuken er på nivå med fjoråret Antall oppslag på nivå med samme uke i fjor – etteromtale av arrangement og forskningsformidling Etteromtale av Forskningstorg, men også forhåndsomtale av kommende arrangement, samt forskningsformidling Forhåndsomtale av ulike arrangement og generell omtale av Forskningsdagene rundt om i landet, samt etteromtale av åpningsarrangementet i Oslo i form av byråmelding

4 4 Dekningens utvikling pr dag Uke 37Uke 38Uke 39Uke 40

5 5 Dekningens utvikling pr dag Uke 37Uke 38Uke 39Uke 40

6 6 Dekningens utvikling pr dag Uke 37Uke 38Uke 39Uke 40

7 7 Dekningens utvikling pr dag Uke 37Uke 38Uke 39Uke 40

8 8 Dekningen av Forskningsdagene blir mer stadig mer lokal

9 9 Andel notiser øker på bekostning av artikler

10 10 Økning både i rent positiv og nøytral omtale Positiv profilering av Forskningsdagenes arrangementer, tema, formål og forskningsformidling Negativ dekning på stabilt lavt nivå

11 11 Arrangementsomtalen øker Økning i arrangementsomtalen, svak nedgang i generell omtale og forskningsformidling Forskningsdagene omtalt i 91 % av dekningen Arrangementsomtale 67 % Generell omtale 15 % Forskningsformidling 14 % Forskningens kår 2 % Forskningens samfunnsrolle 2 %

12 Forskningsdagene mer synlig i dekningen

13 Arrangementsomtalen gir positiv profilering av Forskningsdagene Deltakende arrangement og foredrag preger arrangementsomtalen Stikkord er entusiasme, nysgjerrighet, forskerspirer og begeistring Tematisk variert, men størst fokus på realfag, biologi og samfunnsforskning Nær ni av ti arrangementsoppslag har et lokalt geografisk nedslagsfelt

14 Generell omtale: Profilering av Forskningsdagenes program, tematikk og formål Mye forhåndsomtale med fokus på innhold, tematikk og formål Viser mangfoldet både i program og type forskning som formidles I brorparten av dekningen er Forskningsdagene i hovedfokus

15 Variert forskningsformidling Mest forskningsformidling knyttet til helse/medisin, samfunnsforskning, biologi, klima/miljø og realfag Regions- og riksaviser har mest forskningsformidling Forskningsdagenes logo ofte synliggjort gjennom kronikkserier

16 16 Andelen oppslag om forskningens samfunnsrolle og kår holder seg stabil Brorparten av dekningen i form av meningsbærende oppslag Forskningens samfunnsrolle mest omtale i medier i Troms og landsdekkende medier Fokus på hva forskning betyr for regionen og på behovet for kunnskap generelt Forskningens kår mest omtale i Nordland og nasjonale medier Dekningen knyttet til politikk og rammevilkår både regionalt og nasjonalt

17 17 Hvilken type forskning fenger mediene? Darwin Evolusjon Hamsun Skoleprosjekt 9 % omhandler evolusjon 6 % omhandler bærekraft 6 % omhandler Hamsun Antall oppslag

18 Arrangører og regionalt nedslagsfelt

19 19 Stort medietrykk i de nordligste fylkene N=690

20 Troms og Hordaland øker mest Går fram Går tilbake Går fram

21 Fortsatt mest omtale i Troms Mediene i Troms har for tredje år på rad mest omtale av Forskningsdagene og forskning generelt. Arrangementene er i fokus for mediedekningen og synliggjør spesielt forskning på havforskning og arrangementer med tema ernæring/mat. Mye av omtalen dreier seg også om forskningsformidling. Som i de foregående årene, har Nordlys og Troms Folkeblad mest omtale av Forskningsdagene og forskning, men vi finner også mange oppslag i Harstad Tidende og Framtid i Nord. 21 Framtid i Nord 24.09 Harstad Tidende 28.09 Debatt om alternativ medisin i Harstad Tidende

22 Hordaland øker Også i Hordaland øker medietrykket, hvor forskning/Forskningsdagene omtales i 56 oppslag, mot 47 oppslag i fjor. Arrangementsomtalen svarer for over 70 prosent av dekningen, med omtale av astronomi og evolusjon i tillegg til molekylærbiologi. Høgskolen i Stord deltar for første gang og får bl.a. omtale av skoleelever som boltret seg på Høgskolens forskningstorg Universitetet i Bergen og Bergen Museum som de mest synlige i dekningen totalt 22 Ung og lovande nysgjerrigper Sunnhordland 23.09 Bergens Tidende 18.09

23 Medietrykket øker i Nordland Også i Nordland registrerer vi en økning i antall oppslag siden i fjor. De tre nordligste fylkene står til sammen for en tredjedel av den totale omtalen. Høgskolen i Bodø er den mest synlige arrangementsinstitusjonen med 24 oppslag. Mesteparten er omtale av arrangementer, men vi finner også en del oppslag om forskningsformidling. Realfag og næringsliv får mest fokus. Hamsun er tema i 11 oppslag 23 Helgeland Blad 23.09 Avisa Nordland 01.09

24 Vestfold og Buskerud går mest tilbake 24 Hallingdølen 26.09 Tønsberg Blad 16.09Østlands-Posten 17.09 Vestfold går fra 45 oppslag i fjor til 29 i år. I fjor var det stor aktivitet i forbindelse med byjubileet i Horten. Fortsatt et bra antall oppslag og en god del aktivitet. Halvparten er arrangementsomtale, og mye er historieforskning. I Buskerud finner vi 24 oppslag mot 38 i fjor. Realfag og astronomi står sentralt i år. Som i fjor får forskningsbussen omtale i mediene.

25 Følger ikke opp suksessen i Møre og Romsdal Halvering av antall oppslag. I fjor var det mye fokus på Wergelandsåret, nynorsk samt barn og IKT Høgskolen i Volda var svært synlig i dekningen i fjor med 16 oppslag. I år har vi registrert 5 oppslag der nesten samtlige handler om seminar/foredrag. Høgskolen i Molde er omtalt i 6 oppslag. Dette er hovedsakelig kronikker. 25 Romsdals Budstikke 23.09 Møre 01.10

26 Østfold og Sogn og Fjordane har minst omtale Østfold opplever en nedgang fra 19 oppslag i 2008 til 9 oppslag i år. De fleste oppslagene er om åpningsarrangementet i Oslo i nettkilder. Sogn og Fjordane: Ned fra 16 oppslag i fjor til 6 i år. Noe omtale om åpningen, i tillegg er klima er et sentralt tema 26 Demokraten web 18.09 Fjordenes Tidende 25.09

27 Universitetet i Oslo er oftest omtalte arrangør 27 Diagrammet viser arrangører med 5 eller flere oppslag

28 Universitetet i Oslo i fokus Universitetet i Oslo øker fra 18 oppslag i 2008 til hele 83 oppslag Mye av dette skyldes at åpningen av Forskningsdagene fant sted på Universitetet i Oslo. UiO har omtale i flere landsdekkende medier i tillegg til medier i andre deler av landet. Arrangementer i regi av UiO er omtalt i 18 oppslag. Fokus på teknologi/IT. 28 VG Nett 18.09 Kronikk i Hamar Dagblad 24.09

29 Høgskolen i Finnmark 20 oppslag mot 8 oppslag i fjor Det aller meste er arrangementsomtale, og av dette er samfunnsforskning mest i fokus, mye på grunn av en kontroversiell uttalelse fra Frank Aarebrot Omtale av forskningsdag i Nikel der Høgskolen i Finnmark deltar 29 Finnmarken 28.09 Finnmark Dagblad web 23.09

30 Stor aktivitet ved Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark er omtalt i 14 oppslag. I fjor registerte vi 17 oppslag Det meste er arrangementsomtale, og innen varierte fagområder Flere er deltagende arrangement, og en god del er rettet mot barn 30 Varden web 28.09 Telemarksavisa web 25.09Telemarksavisa 23.09

31 Høgskolen i Bodø gjør seg bemerket Stor økning med 24 oppslag mot 12 oppslag i 2008 Høgskolen i Bodø er involvert i Hamsun- arrangementer, blant annet møter Høgskolen Hamsun- interessen med guidet tur Kronikk i Avisa Nordland av daglig leder ved senter for journalistikk. 31 Fremover 25.09 Nordlys 01.09 Avisa Nordland 19.09

32 Høgskolen i Harstad satser Høgskolen i Harstad er omtalt som arrangør i 16 oppslag. Dette er en kraftig økning fra de to oppslagene i fjor. Et foredrag som oppfordrer til en mer kritisk holdning til alternativ medisin starter debatt To arrangement rettet mot barn 32 Harstad Tidende 28.09 Harstad Tidende 03.10Harstad Tidende 26.09

33 Oppsummert Totalt sett noe lavere medietrykk enn i fjor, imidlertid øker potensielt publikum for omtalen. Forskningsdagene har større synlighet i dekningen – 91 prosent av oppslagene er regnet som profilerende for Forskningsdagene. Økt andel rent positiv omtale og nøytral omtale, mens den negative omtalen holder seg stabilt lav. Stadig mer omtale av arrangementer gjør at denne typen forskningsformidling forsterkes i Forskningsdagenes medieprofil Forskning som omtales mest i media er realfag, biologi, samfunnsforskning og helse/medisin Også godt gjennomslag for årets tema; evolusjon og bærekraft, samt Hamsunåret. Fylkene med tradisjonelt størst mediedekning øker også i år. Universitetet i Oslo får desidert mest omtale. I tillegg er utdanningsinstitusjonene i nord aktive. Kontroversielle utspill skaper debatt og bidrar til økt medieoppmerksomhet, men kan også ta fokus bort fra andre arrangement i regionen. 33


Laste ned ppt "Forskningsdagene 2009 Presentasjon 26. november 2009 Kathrine Ytterdal Sørum, medieanalytiker  23 00 25 71  Mette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google