Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsrapport internettbruk 2014 © TNS TNS Gallup Årsrapport internettbruk 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsrapport internettbruk 2014 © TNS TNS Gallup Årsrapport internettbruk 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS TNS Gallup Årsrapport internettbruk 2014

2 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Innhold 2 1 Tilgang og oppkopling Forbruker & Media TNS Gallup InterBuss 7 2 Trafikkmåling TNS Scores TNS Mobile 11 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel 20 4 Streaming Norsk Internettpanel TNS Scores 36

3 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Om årsrapporten 3 Årsrapport Internettbruk 2014 Årsrapporten for 2014 tar for seg nordmenns bruk av Internett (med data fra undersøkelsene Forbruker & Media og Interbuss) og besøk på norske nettsteder som måles i Internettundersøkelsen (Norsk Internettpanel (NIP) og TNS trafikkmåling (TNS Scores)). I rapportens første del presenteres digitale nøkkeltall knyttet til nordmenns bruk av Internett, inkludert hvor mange som har smarttelefon og nettbrett og hvor mange enheter vi bruker til internett daglig (F&M og Interbuss). Rapporten tar så mer konkret for seg nordmenns bruk av norske nettsteder som måles i Internettundersøkelsen. Rapporten gir brukstall både totalt/samlet for alle målte nettsteder samt enkeltvis for de 20 største nettstedene (målt i dekning). Rene trafikktall, sidevisninger og unike brukere, er hentet fra TNS Scores. Dekningstall og tidsbruk på norske nettsteder, brutt ned på demografi, er hentet fra NIP. (Se neste side for forklaring av målingene.) I rapportens siste kapittel presenteres streamingtall for web-TV-tjenestene som måles i NIP/TNS Scores (VG, NRK, TV2 og Dagbladet). Tallene som oppgis i rapporten (kapittel 2 og 3) omfatter trafikk på de nettstedene som måles i Internettundersøkelsen i den aktuelle perioden. Fra 2013-2014 har enkelte nettsteder gått ut av målingen samt at enkelte nettsteder har kommet til. Dette vil påvirke totaltall og sammenligningen 2013-2014 i noe grad. Tnslistene: Utover årsrapporten, publiseres ferske offisielle Internett-tall fra NIP og TNS Scores ukentlig på www.tnslistene.no www.tnslistene.no

4 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Om Internettundersøkelsen 4 Internettundersøkelsen: Elektroniske valutamålinger på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Undersøkelsen er todelt: Trafikkmåling: Via TNS Scores leveres daglig de offisielle trafikktallene for norske nettsteder som deltar i målingen. Panelmåling: Via Norsk Internettpanel (NIP), som består av 5000+ personer (12 år+), rapporteres daglige dekningstall på personnivå ut i markedet, på norsk nettsteder som måles i TNS Scores. TNS Scores 2014 TNS Scores er en elektronisk fulltelling som måler trafikken på norske nettsteder besøkt fra PC/Mac, nettbrett og mobil. Målingene gir et ensartet grunnlag for sammenligning av norske nettsteder som til enhver tid deltar i målingen. I de offisielle tallene i 2014 inngår trafikk på nettlesere/hybrid-apper (såkalt snarveis-app) og streaming. Trafikk på rene native apper inngår ikke i de offisielle tallene i 2014. Forenklet sagt er forskjellen mellom hybrid-app og native app at førstnevnte viser samme innhold som nettsiden i mobilnettleseren, mens en native app er en egen applikasjon med separat programmert innhold. Eksempler på native apper er Yr, Finn og e-avis-apper som f.eks. Aftenposten og Nordlys. Norsk Internettpanel (NIP) 2014 Fra cookies til personer: Norsk Internettpanel (NIP) er et cookie tracking-panel som måler internettbruk i den norske internettbefolkningen på personnivå. NIP følger et representativt panel på norske nettsteder som til enhver tid er med i målingen. Panelmålingen gir detaljerte, faktiske bruksdata for internettbefolkningen (universet) totalt og innenfor viktige målgrupper, på bakgrunn av en rekke demografiske variabler. Universet for NIP er personer 12 år + som har brukt internett siste 30 dager. NIP-universet i 2014 er 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Deknings- og tid brukt-tallene for 2014 representerer dette universet. I de offisielle NIP-tallene for ordinær nettbruk i 2014 inngår browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett. App-trafikk (hybrid- og native app) og mobiltrafikk inngår ikke i de offisielle tallene i 2014.* I de offisielle streamingtallene fra NIP inngår browsertrafikk fra PC/Mac, nettbrett og mobil. App-trafikk (hybrid- og native app) inngår ikke. *I løpet av 2015 vil app-trafikk inngå i NIP-målingen. Da vil også mobiltrafikk bli rapportert som en del av de offisielle tallene fra NIP. (Browsertrafikk på mobil måles i NIP, men inngår ikke i de offisielle tallene i 2014.).

5 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Om undersøkelsene Interbuss og F&M 5 Interbuss Interbuss er en kvartalsvis spørreundersøkelse hvor vi undersøker nordmenns internettvaner og den digitale medieutviklingen. Spørsmålsbatteriet tilpasses hvert kvartal slik at det fanger opp de seneste trendene. Undersøkelsen utføres med 1000 intervjuer på TNS Gallup Panel Internett og reflekterer internettbefolkningen i Norge 15 år og eldre. 1 % av internettbefolkningen er estimert til å være ca. 39 200 personer. Internettbefolkningen beregnes ut fra SSBs befolkningsstatistikk og tilgangstall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Forbruker & Media (F&M) F&M kartlegger folks medievaner samt forbruk-/markedsinformasjon, med rundt 45.000 intervju (CATI) i året. F&M gir mulighet for å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. 1 % av befolkningen svarer til 43.659 personer 12 år eller eldre.

6 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Oppsummering 6 87 prosent av oss bruker Internett daglig (Forbruker & Media) 84 prosent har smarttelefon og 63 prosent har tilgang til nettbrett (Forbruker & Media) I snitt bruker vi 2,4 enheter til Internett daglig (Interbuss) Internettbruken på mobil og nettbrett øker fra 2013-2014 54 prosent av besøk på målte nettsteder kommer nå fra mobil/mediebrett (TNS Scores) 37 prosent av nettbesøkene kommer fra mobil, 18 prosent fra mediebrett (TNS Scores) Bruk av internett via PC/Mac og nettbrett på målte nettsteder i NIP holder seg forholdsvis stabil sammenlignet med 2013 (NIP) VG Nett holder stand som største nettstedet (målt i dekning), med 25 prosent daglig dekning, etterfulgt av NRK.no (22%) og Dagbladet.no (18%) (NIP: PC/Mac/nettbrett) VG Nett er også størst når det gjelder snitt tid brukt per person på nettstedet blant alle; i snitt 5,7 minutter per person brukes daglig på VG Nett, deretter følger NRK.no (4,4 min.) og Dagbladet (3,1 min.) (NIP: PC/Mac/nettbrett) Menn bruker i snitt 50 minutter daglig, mens kvinner bruker i snitt 30 minutter daglig på nettsteder som måles i NIP (NIP: PC/Mac/nettbrett) Aldersgruppen 45-59 år bruker mest tid (i snitt 45 minutter daglig), mens de yngste (under 30 år) bruker minst tid (32 minutter daglig) på nettsteder som måles i NIP (NIP: PC/Mac/nettbrett) 14 prosent streamer daglig på VGTV, NRK, TV2 og Dagbladet (samlet dekning) og i snitt brukes 3,1 minutter per person daglig blant alle, mens seertiden blant seerne er 21 minutter daglig ( NIP: Ekskl. app-trafikk)

7 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 1 Tilgang og oppkopling Forbruker & Media TNS Gallup Interbuss

8 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Bruk av Internett 1996 - 2014 Kilde: Forbruker & Media Tallene er representative befolkningen 12 år og eldre. 1% tilsvarer 43.659 personer. 8

9 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Digitale nøkkeltall 9 Kilde: Forbruker & Media Tallene er representative befolkningen 12 år og eldre. 1% tilsvarer 43.659 personer.

10 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Antall elektroniske enheter med nettilkobling Base: n=1044 Kilde: TNS Gallup Interbuss 4. kvartal 2014. Tallene er representative for internettbefolkningen 15 år og eldre. 1% er beregnet til ca. 39.200 personer. 1 2 3 4 5+ Prosent Gjennomsnitt 2,4 enheter 10

11 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 2 Trafikkmåling TNS Scores (TNS Mobile)

12 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 54% av nettbesøk fra mobil/nettbrett (TNS Scores/TNS Mobile) Andel unike sesjoner (besøk) på målte nettsteder, fordelt etter plattform 12 Grafen viser utvikling i andel unike sesjoner (besøk) på målte nettsteder, fordelt etter plattform. Kilde: Tekniske rapporter på Tnslistene.no, hentet fra TNS trafikkmåling (TNS Scores og TNS Mobile).Tnslistene.no

13 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 37 % av besøkene kommer fra mobil, 18 % fra nettbrett (TNS Scores/TNS Mobile) Andel sesjoner på målte nettsteder fordelt etter operativsystem 13 Grafen viser utviklingen i andel sesjoner fordelt etter operativsystem. Kilde: TNS Scores og TNS Mobile

14 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig sidevisninger (000) på desktop/nettbrett+mobil (TNS Scores/TNS Mobile) 14 Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på desktop/nettbrett og mobil i 2013 og 2014. Kilde: TNS Scores/TNS Mobile (ekskl. native APP-trafikk)

15 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig sidevisninger (000) på desktop/nettbrett (TNS Scores) 15 Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på PC/Mac/nettbrett i 2013 og 2014. Kilde: TNS Scores (ekskl. native APP-trafikk) Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene

16 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig sidevisninger (000) på mobilportaler (TNS Mobile) 16 Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på mobilportaler 2014. Kilde: TNS Mobile/Scores (ekskl. native app-trafikk) Antall sidevisninger (i tusen) Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene

17 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Sidevisninger på mobilportaler per dag (TNS Mobile) 17 Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger totalt på mobiltilpassede målt i TNS Mobile/TNS Scores. Det er en økning i antall sidevisninger på 28 % fra 2013-2014. Kilde: TNS Mobile (ekskl. native APP-trafikk) 28% økning 2013-2014 Snitt daglig sidevisninger Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene

18 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig unike brukere (000) på mobilportaler (TNS Mobile) 18 Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall sidevisninger (000) på mobilportaler 2013 og 2014. Kilde: TNS Mobile/TNS Scores (ekskl. native APP-trafikk) Antall unike brukere (i tusen) Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene

19 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Unike brukere på mobilportaler per dag (TNS Scores) 19 Grafen viser gjennomsnittlig daglig unike brukere totalt på mobiltilpassede målt i TNS Mobile. Det er en økning i gjennomsnittlig unike brukere på 31 % fra 2013-2014. Kilde: TNS Mobile +TNS Scores (ekskl. native APP-trafikk) 31% økning 2013-2014 Snitt daglig unike brukere Native APP-trafikk ikke inkludert i målingene

20 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 3 Dekningstall og tid brukt Norsk Internettpanel (2014: Kun browsertrafikk fra PC/Mac/nettbrett)

21 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig dekning norske nettsteder som måles i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 21 Gjennomsnittlig daglig dekning (%) etter kjønn. NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (Desktop: Browsertrafikk på PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) P 12 år+ K 12 år+ M 12 år+

22 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig dekning på norske nettsteder i NIP etter alder Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 22 Gjennomsnittlig daglig dekning (%) etter alder. NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (Desktop: PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.)

23 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig dekning (%) for de 20 største nettstedene i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 23 De 20 største nettstedene rangert etter antall/andel personer. NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) Prosent

24 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig dekning (000) for de 20 største nettstedene i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 24 De 20 største nettstedene rangert etter antall/andel personer. NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (Desktop: PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) Antall personer (i tusen)

25 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 25 Kilde: Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. Ikke mobil). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Grafen viser over- og underrepresentasjon av henholdsvis kvinner og menn for de 30 største nettstedene i NIP (etter snitt daglig dekning). En indeks på over 100 betyr at målgruppen er overrepresentert, en indeks på under 100 betyr at målgruppen er underrepresentert på nettstedet. Dekningsindeks etter kjønn i 2014 (NIP) Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett

26 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 26 Kilde: Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Grafen viser over- og underrepresentasjon av personer under 30 år og over 30 år for de 30 største nettstedene i NIP (etter snitt daglig dekning). En indeks på over 100 betyr at målgruppen er overrepresentert, en indeks på under 100 betyr at målgruppen er underrepresentert på nettstedet. Dekningsindeks etter over/under 30 år i 2014 (NIP) Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett

27 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Tid brukt daglig på norske nettsteder som måles i NIP Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 27 Gjennomsnittlig daglig tid brukt per person (minutter) blant alle (NIP-universet). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde; Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) P 12 år+ K 12 år+ M 12 år+

28 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Tid brukt på norske nettsteder målt i NIP etter alder Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 28 Gjennomsnittlig daglig tid brukt per person (minutter) blant alle (NIP-universet). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Kilde; Norsk InternettPanel 2014 (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.)

29 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Tid brukt per person – blant alle Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 29 Grafen viser gjennomsnittlig daglig tid brukt per person blant hele NIP-universet, for de 20 største nettstedene (etter daglig dekning). Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.) NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter

30 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 30 Grafen viser gjennomsnittlig daglig tid brukt i minutter, blant alle (NIP-universet), etter kjønn, på de 20 største nettstedene (etter daglig dekning). Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter Daglig tid brukt (blant alle) fordelt etter kjønn Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett

31 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 31 Grafen viser gjennomsnittlig daglig tid brukt i minutter, blant alle (NIP-universet), blant personer under 30 år og over 30 år, på de 20 største nettstedene (etter daglig dekning). Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter Tid brukt (blant alle) fordelt etter over/under 30 år Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett

32 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Dekning (%) per time, etter kjønn Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 32 Grafen viser dekning (%) per time på nettstedene som måles i NIP 2014. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Andel personer (%)

33 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Dekning (%) per time, etter alder Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 33 Grafen viser dekning (%) per time på nettstedene som måles i NIP 2014. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Andel personer (%)

34 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig dekning(%) per måned på norske nettsteder som måles NIP i 2013-2014 Kun browsertrafikk fra PC/Mac og nettbrett 34 De 20 største nettstedene målt i antall/andel personer. Kilde: Norsk InternettPanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett. App-trafikk og mobil ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Andel personer (%)

35 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 4 Streaming Norsk Internettpanel TNS Scores

36 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig antall startede strømmer per uke 2. halvår 2014 (Streaming TNS Scores) 36 Grafen viser gjennomsnittlig daglig startede strømmer på de fire streamingtjenestene som måles i TNS Scores. (Tidsperioden 2. halvår 2014 skyldes problemer med målemetodikken for startede strømmer i perioden før juli 2014.) TNS Scores: Streaming via nettlesere på PC/Mac, nettbrett og mobil (inkl. hybrid-APP, inkluderer ikke streaming via native APP). Antall startede strømmer

37 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig antall unike brukere på streamintjenestene per uke i 2014 (Streaming TNS Scores) 37 Grafen viser gjennomsnittlig daglig startede strømmer på de fire streamingtjenestene som måles i TNS Scores. (NB tekniske problemer med målekoden på DBTV uke 10 og uke 38 2014.) TNS Scores: Streaming via nettlesere på PC/Mac, nettbrett og mobil (inkl. hybrid-APP, inkluderer ikke streaming via native APP). Antall unike brukere

38 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig webtv-dekning per måned (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 38 Gjennomsnittlig daglig dekning (000) per måned. Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Antall personer

39 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 39 Gjennomsnittlig daglig seertid per person blant alle (min.) per måned. Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter Snitt daglig seertid (blant alle) per måned (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert)

40 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Snitt daglig seertid (seere) per måned (NIP) (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 40 Gjennomsnittlig daglig seertid per person blant seere (min.) per måned. Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter

41 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig webtv-dekning (%) 2013-2014 (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 41 *Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Prosent

42 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig webtv-dekning (000) 2013-2014 (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 42 Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Antall personer

43 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig seertid blant alle i 2013-2014 (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 43 Streaming totalt er samlet seertid på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter

44 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig seertid blant seerne i 2013-2014 (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 44 Streaming totalt er samlet seertid på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter

45 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig webtv-dekning og seertid fordelt på ukedager (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 45 Streaming totalt er samlet seertid på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Prosent Minutter

46 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Webtv-dekning i løpet av døgnet (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 46 Streaming totalt på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen.

47 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig webtv-dekning etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 47 Streaming totalt på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Gjennomsnittlig daglig dekning (%) etter kjønn. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. P 12 år+ Kvinner 12 år+ Menn 12 år+

48 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig webtv-dekning etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 48 Streaming totalt er samlet dekning på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Prosent

49 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Tid brukt daglig per person, etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 49 Streaming totalt på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Gjennomsnittlig daglig seertid per person (minutter). Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. P 12 år+ Kvinner 12 år+ Menn 12 år+ Snitt daglig seertid per person blant seerne Snitt daglig seertid per person blant alle

50 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig seertid blant alle etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 50 Streaming totalt er samlet seertid (blant alle) på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen.

51 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig seertid blant seere etter kjønn (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) 51 Streaming totalt er samlet seertid (blant seerne) på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Minutter

52 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig webtv-dekning etter alder (Streming NIP: Kun browsertrafikk fra PC/Mac/nettbrett/mobil) 52 Gjennomsnittlig daglig dekning (%) etter alder på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen.

53 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Seertid per person, etter alder (Streming NIP: Kun browsertrafikk fra PC/Mac/nettbrett/mobil) 53 Streaming totalt på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Gjennomsnittlig daglig seertid per person (minutter). Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Snitt daglig seertid per person blant seerne Snitt daglig seertid per person blant alle

54 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Tid brukt daglig blant alle (minutter) Tid brukt daglig blant seere (minutter) Dekning i tusen Dekning i % 54 Streaming på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet. Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen. Streamingbruk per kanal (NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. Ekskl. App-trafikk)

55 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS Daglig dekning og seertid på norske streamingtjenester som måles i NIP 2013 vs. 2014 (Streming NIP: PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert) Dekning i % Tid brukt daglig blant alle (minutter) Streaming totalt er samlet streamingbruk på de fire streamingtjenestene som måles i NIP: VG, NRK, TV2 og Dagbladet Kilde: Norsk Internettpanel 12 år+ (PC/Mac/nettbrett/mobil. App-trafikk ikke inkludert.). NIP-univers 2014: 3.942.000 personer; 90,3 % av befolkningen.  2013  2014

56 Årsrapport internettbruk 2014 © TNS 56 For mer informasjon: www.tns-gallup.no/medier www.tnslistene.no E-post: Kathrine.Sorum@tns-gallup.noKathrine.Sorum@tns-gallup.no Twitter: @kathriys


Laste ned ppt "Årsrapport internettbruk 2014 © TNS TNS Gallup Årsrapport internettbruk 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google