Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig og privat erstatning Den statlige erstatningsordningen Per Arne Skjeflo Avdelingsdirektør i Finansdepartementet Medlem i styret for Statens naturskadefond.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig og privat erstatning Den statlige erstatningsordningen Per Arne Skjeflo Avdelingsdirektør i Finansdepartementet Medlem i styret for Statens naturskadefond."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig og privat erstatning Den statlige erstatningsordningen Per Arne Skjeflo Avdelingsdirektør i Finansdepartementet Medlem i styret for Statens naturskadefond

2 Dagens naturskadelov Rettighetsbasert erstatningsordning 1000 – 1200 erstatningssaker pr. år Skader på arealer, veier, bruer, moloer mm.

3 Naturskade – erstatning og forsikring Naturskadeloven – erstatning Dekker i utgangspunktet all privat eiendom på land som ikke kan brannforsikres (også for eksempel elvebunn). Naturskadeforsikring Alle byggverk som er brannforsikret er også forsikret mot naturskade, nært en ”obligatorisk” forsikring. Gjelder også skade på hageanlegg.

4 Vilkår for erstatning Skaden må direkte skyldes naturulykke Kun skader på fast eiendom eller løsøre i Norge Kun erstatning når det ikke er mulig å tegne alminnelig forsikring mot skaden Skaden må være meldt innen fristen Gjenopprettingskostnadene må ikke vesentlig overstige bruksverdien

5 Typiske skader Veier, elvebredd og flomskader bak bredden, flomskader på dyrket mark, skader på kaianlegg og molo, skredskader Typiske naturulykker er flom (helt dominerende), skred og i noen grad storm

6 Naturskadelovens virkemidler Erstatning etter naturskade Tilskudd til forskningsprosjekter, informasjonstiltak mv (årlig ramme inntil 2 mill.kr)

7 tekst Taksering og utmåling av erstatning Naturskade Lensmannsskjønn Domstolene Erstatningsgrunnlag Styret for SNF Ankenemnda Skademelding Hovedregel Klage Retten opprettholder forvaltningsvedtaket Retten opphever forvaltningsvedtaket Domstolene Nl. § 19

8 Formelt om saksbehandlingen Kompetansen (i rettslig forstand) til å fatte vedtak ligger til styret SLF har fullmakt til å fatte vedtak i saker med takst under kr. 200.000 SLF opptrer som prosessfullmektiger i alle overskjønnssaker samt saksforbereder saker for Lagmannsrett og Høyesterett

9 Tidslinje for naturskadeloven Naturskadeloven Naturskadeforsikring 1979 Revidering av loven, mest Revidering av loven, utvidelse Tilskudd til sikring overført 9. Juni 1961 obligatorisk i brannskadeforsikring red. endringer 1994 av naturskadeforsikringen 2005 fra naturskadefondet til NVE |____________________________|_____________________________|___________________________|___________________________|______________________ ||||| Rissaraset 1978 Nyttårsorkanen 1992 Østlandsflommen 1995 Utredning ny lov 2008 Naturskadeloven 50 år

10

11

12 Overskjønn og klager 2009 40 nye overskjønnssaker, 19 forhandlinger 3 saker for lagmannsretten Ankenemnda: 31 klagesaker, 4 fikk medhold 2010 19 nye overskjønnssaker, 14 forhandlinger 3 saker for lagmannsretten Ankenemnda: 14 klagesaker, 6 fikk medhold 2011 7 nye overskjønnssaker pr. 10/5 1 sak for høyesterett

13 Store ulykker i nyere tid - beredskap Orkanen i 1992: 40 000 saker, 1.300 mill. kr. på forsikring og over 200 millioner på Naturskadefondet (for det meste skogskader) Østlandsflommen 1995: 1.394 mill. kr (800 mill. kr på forsikring, 205 mill. kr. på Naturskadefondet, 130 mill. kr. avlingsskade, vei og jernbane) Åknes/Tafjord prosjektet: Stort sikringsprosjekt finansiert via Naturskadefondet, 64 mill. kr. pr. 2007


Laste ned ppt "Offentlig og privat erstatning Den statlige erstatningsordningen Per Arne Skjeflo Avdelingsdirektør i Finansdepartementet Medlem i styret for Statens naturskadefond."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google